Hjem Nyheter Norden Den blåsvarte bevegelsens partistatus oppheves

Den blåsvarte bevegelsens partistatus oppheves

FINLAND Retten mener at partiet fikk sin registreringsmelding godkjent på falskt grunnlag.

Skjermbilde Sinimusta Liike / Youtube.
Foto: Skjermbilde Sinimusta Liike / Youtube.

Etter en kjennelse fra den høyeste forvaltningsdomstolen i Finland får Den blåsvarte bevegelsen ikke lenger være registrert i partiregisteret, da man mener at partiets vedtekter ikke sikrer ivaretakelsen av demokratiske prinsipper ved fatningen av foreningens beslutninger og i dens virksomhet, noe som er påkrevd for å stå i partiregisteret etter finsk lov. Justisdepartementet anla sak idet de mente seg villedet med hensyn på innholdet i partiets program, ved at partiet hadde anpasset programmet etter gjeldende regelverk før registrering for deretter å gjeninnføre punkter som brøt med kravene.

De disputerte punktene gjaldt blant annet krav om opprettelse av et etnisk register og en kulturell brannmur. Retten mente at partiets ønske om å repatriere utlendinger var diskriminerende, og at partiets ambisjoner om å forby skadelig opinionspåvirkning var i strid med den grunnlovsgitte ytringsfriheten.

Partiet og dets kandidater får dermed ikke stille i det kommende EU-valget, da det ikke er tid til å registrere private velgerforeninger for kandidatene før fristen utløper.

Foreningens leder, Tuukka Kuru, melder at et nytt program er under utarbeidelse, for å kunne oppnå partistatus på nytt.