Hjem Nyheter Norge Den dyrkbare jorden i Norge forsvinner

Den dyrkbare jorden i Norge forsvinner

NATUR OG MILJØ Stadig mer av den dyrkbare jorden i Norge går tapt til fordel for utbygging av boliger, industri og veier. Tallene over det stadig mer innskrenkede jordbruksarealet er alvorlige.

Bildet er fra golfbanen på Voss, som ligger på gammel gårdsgrunn.
Bildet er fra golfbanen på Voss, som ligger på gammel gårdsgrunn.

Det dyrkbare arealet i Norge blir stadig mindre. Tre prosent av landets areal er jordbruksareal – og mindre blir det, etterhvert som nye boliger, veiutbygging og industri tar opp plassen.

Hvert år mellom 2005 og 20011 ble 7500 dekar dyrket jord omdisponert til andre formål enn landbruk, hvilket tilsvarer tre fotballbaner om dagen. I dag ligger bare to prosent av den ubenyttede, dyrkbare jorden i områder i Norge som er velegnet for matjorddyrking.

Avdelingsdirektøren for instituttet Skog og Landskap mener at landet er i mangel på dyrkbar jord i reserve som kan brukes når det trengs. I et nytt nettbasert kart fra Skog og Landskap fremgår det at flere jordbruksreserver som til nå har vært oppført i statistikken som tilgjengelige, i virkeligheten har forsvunnet for lenge siden.

Kilde:
Stadig mindre matjord i Norge