Hjem Nasjonal kamp Den Finske Motstandsbevegelsen gir ut nasjonalsosialistisk magasin

Den Finske Motstandsbevegelsen gir ut nasjonalsosialistisk magasin

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  Våre organisasjonskamerater i Den Finske Motstandsbevegelsen er på stadig frammarsj. Der har man nå begynt å utgi Kansallinen Vastarinta (Nasjonalt Motstand) som magasin i papirutgave. I sammenheng med magasinets andre utgave, har svenske Nationellt Motstånd kontaktet Kansallinen Vastarintas sjefsredaktør for å høre mer om utviklingen.

finland

Siden det første nummeret av Kansallinen Vastarinta ble utgitt, har Den Finske Motstandsbevegelsen arbeidet hardt med å spre magasinet så bredt som mulig. Man har hatt den med på gateaktiviteter, delt den ut på kaféer, bibliotek, konserter osv. Samtidig som man har sendt med et gratisnummer til alle som har bestilt noe på webshoppen, kadulle.com.

Magasinet kommer til å begynne med, hovedsaklig til å handle om emner som nasjonalsosialismen og natur, det finske folket og dets raslige og kulturelle bakgrunn, Nordiske Motstandsbevegelsen, revolusjonær handling osv. Etter å ha utredet for hva Motstandsbevegelsen står for, kommer andre utgave å følge opp med et bredere spekter av emner.

For å finne ut mer, har Nationellt Motstånd vært i kontakt med Juuso Tahvanainen, som er sjefsredaktør for Kansallinen Vastarinta.

Juuso, hva er målet med magasinet? Er dets oppgave å vekke folk som ikke er aktive i kampen, eller er det å inspirere de som allerede har en viss forståelse for vår rases nåværende situasjon?

Vår hovedsaklige oppgave og mål, er fremfor alt å skolere og utdanne våre aktivister i nasjonalsosialisme, Motstandsbevegelsen og våre revolusjonære mål. Men tanken er å skrive artikler som alle kan relatere til, både de som ikke kan mye om nasjonalsosialismen og de som allerede har kunnskap om vår verdensanskuelse. Ettersom Den Finske Motstandsbevegelsen fortsatt er midt i en massiv rekrutteringskampanje må vi legge særlig vekt på dette og de lesere som er i en innledende fase av å forstå hvordan vår bevegelse tenker og agerer.

Vil du si at deres magasin er unikt i Finland, eller finnes det lignende publikasjoner fra andre organisasjoner eller partier?

Kansallinen Vastarinta er definitivt det eneste nasjonalsosialistiske og pro-hvite magasinet i Finland i dag. Inget parti eller organisasjon i landet deler våre idéer, så det finnes ingenting vi kan sammenlignes med. Jeg tror at det er en meget fordelaktig situasjon, ettersom vi da kan nå en så stor leserkrets som mulig. Ingen annen tidsskrift gir den vanlige finnen svar på spørsmål om multikulturalismen, rase osv. på en seriøs og alvorlig måte. Så vi har naturligvis mottatt stor interesse.

Hvordan har responsen vært når dere har delt ut magasinet?

Den allmenne tilbakemeldingen har vært meget bra. Folk har likt magasinets utforming og har spesielt ønsket seg lengre og mer dyptgående ideologiske artikler. Naturligvis har visse av våre motstandere blitt opprørte over innholdet relatert til rase (noe som ikke er spesielt vanlig i finske publikasjoner). Responsen innen organisasjonen har også vært bra, og folk er veldig glade over å endelig se magasinet i papirutgave. Siden det første nummeret av magasinet allerede har behandlet et vidt spektrum av emner, fra historie og aktivisme, til nasjonalsosialistisk filosofi og helse, har vi bevist vår hensikt om å fremstille et høyt kvalitativt nasjonalsosialistisk magasin. Vi tar alltid takknemlig imot kritikk, slik at vi kan fortsette å utvikle oss.

Er det noen spesiell kategori av lesere som er mer positive enn andre?

Jeg synes at hver eneste kategori har vært meget positive, men naturligvis har de som virkelig kan sette pris på seriøs utvikling og forklaring av nasjonalsosialismen vært de som har gitt best kritikk. I blant skulle det faktisk vært bra med litt mer negativ kritikk, slik at vi enklere kunne forbedret oss i fremtiden!

Besøk Kansallinen Vastarinte HER.