Hjem Nasjonal kamp Den Finske Motstandsbevegelsens årskrønike for 2011

Den Finske Motstandsbevegelsens årskrønike for 2011

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  På nyttårsaften publiserte Kansallinen Vastarinta en nyttårskrønike av Den Finske Motstandsbevegelsens leder Henrik Holappa. Nordfront publiserer nå denne oppsummering i sin helhet.

fmb

2011 var et begivenhetsrikt år for Den Finske Motstandsbevegelsen. Det inkluderte gateaktivisme, utdanningsdager, Aktivistdagene, seminaret «Fight Against!» osv. Siden organisasjonens tredje år har kommet til ende, er det inspirerende å se hvordan Den Finske Motstandsbevegelsen har nådd de mål man har satt opp for denne tidsperiode.
Når Den Finske Motstandsbevegelsen offisielt startet sin virksomhet i desember 2008 var aktivismen liten. Propagandaarbeidet som informerte folket om bevegelsens eksistens og det alternativ som nå fantes tilgjengelig for dem har siden hjulpet med å bygge et solid grunnlag for en politisk motstandsbevegelse.

Gateaktivismen i Helsinki ble påbegynt i desember 2010. Da fokuserte man på den dårlige økonomiske situasjonen, som uroet de fleste mennesker i Finland. Gateaktivismen ble bedrevet i mange av Finlands større byer. Gjennom aktivismen i Tammerfors ble folk påminnet om hvor meningsløse de parlamentariske valgene var og det faktum at ingenting skulle forandres gjennom disse. Korrupte politikere som kun har lojalitet til sitt eget parti kan ikke skape noen forandringer som skulle tjene folkets interesser. Dette bør man også påminnes under det kommende presidentvalget.

Gateaktivismen ble bedrevet i Helsinki, Träskända, Åbo, Tammersfors og Uleåborg. På alle disse stedene har folkets reaksjoner på Motstandsbevegelsens aktivitet vært overveiende positivt, og interessen for organisasjonen har vokst. På våren ble tre aktivister fra Uleåborg pågrepet etter en hendelse. Enn så lenge har ingen siktelse blitt reist mot de tre aktivistene.

Kadulle.com, Den Finske Motstandsbevegelsens webhop, ble etablert i begynnelsen av 2011. Den gir sympatisører og medlemmer muligheten til å skaffe propagandamateriell samt litteratur. Under året har Kadulle.com blitt ganske populær blant nasjonale i Finland. For de som er interessert kan man via denne webshop bli støttemedlem i Den Finske Motstandsbevegelsen.

Kansallinen Vastarinta er det eneste offisielle nyhetsorganet for Den Finske Motstandsbevegelsen. Avisen har formidlet nyheter om samfunnsspørsmål, Motstandsbevegelsens aktivisme og verdensanskuelse. På slutten av året fikk avisen visse forandringer og ble utviklet; hjemmesiden fikk ny design og Kansallinen Vastarinta så dagens lys som papirutgave (to nummer har kommet ut hittil). Vi er veldig takknemlige for all respons og hjelp vi har fått fra våre lesere. Kansallinen Vastarinta kan takket være dette utvikles til den ene sanne motstandsmedia i Finland.

20120118_finland7

I juni arrangerte Den Finske Motstandsbevegelsen en aktivistdag nær Tammerfors. Denne dagen var fremfor alt satt av til å skolere bevegelsens aktivister, gjennom foredrag, kurs og praktiske øvelser. Dagen samlet aktivister fra hele Den Finske Motstandsbevegelsen og viste tydlig hvor mye bevegelsen har vokst og utviklet seg.

Kampanjen og seminaret under navnet «Fight against!» ble lansert tidlig på høsten. Kampanjens mål var å informere folket om Den Finske Motstandsbevegelsen og dets virksomhet. Seminaret lokket veldig mange deltagere fra både organisasjonen og utenforstående. Det ble en stor suksess og takket være de positive reaksjonene fra seminaret kan det godt hende at vi kommer til å arrangere lignende arrangement i fremtiden.

Sammenlignet med tidligere år har Den Finske Motstandsbevegelsens aktivisme øket utrolig mye. Aktivismen har bestått av spredningen av flyveblader og klistremerker, banner-aksjoner, gateaktivisme, skolering, fysisk trening (f.eks. skogsvandring). Vår aktivisme utvikles og øker konstant, noe som gir oss anledningen til å tro at Den Finske Motstandsbevegelsen er den eneste aktive nasjonalsosialistiske organisasjonen i Finland.

Til slutt vil jeg takke alle Motstandsbevegelsens aktivister og medlemmer for deres arbeide, besluttsomhet og villighet, som muliggjør bevegelsens fremtidige utvikling. Jeg vil også ønske alle et godt nytt år; forhåpentligvis kommer dette år til å bringe oss nærmere vårt endelige mål. La oss med disse tanker påbegynne planleggingen av Motstandens fjerde år. Jeg ønsker alle velkomne til å tilslutte seg oss i 2012!

Les originalartikkelen på Patriootti.com