Hjem Nyheter Den kinesiske økonomien er nå større enn den amerikanske

Den kinesiske økonomien er nå større enn den amerikanske

KINA Den amerikanske sikkerhetstjenesten CIA kommer på en av sine egne informasjonssider med en innrømmelse om at den kinesiske økonomien etter enkelte mål allerede kan regnes som større enn den amerikanske.

De tre kløfters demning, Kina, et av verdens største vannkraftverk. Foto: Le Grand Portage via Wikimedia commons (CC BY 2.0)

Den amerikanske sikkerhetstjenesten CIA innrømmer på en av sine egne informasjonssider at den kinesiske økonomien kan ha vært større enn den amerikanske allerede i 2017, målt i «purchasing power parity» (PPP). PPP regnes ofte som et mer realistisk mål på et lands bruttonasjonalprodukt fordi det tar hensyn til de relative kostnadene av lokale produkter, tjenester og inflasjon, istedenfor internasjonale valutakurser som ikke gjør dette.

Om kinas økonomi har cia.gov det følgende å si:

From 2013 to 2017, China had one of the fastest growing economies in the world, averaging slightly more than 7% real growth per year. Measured on a purchasing power parity (PPP) basis that adjusts for price differences, China in 2017 stood as the largest economy in the world, surpassing the US in 2014 for the first time in modern history. China became the world’s largest exporter in 2010, and the largest trading nation in 2013. Still, China’s per capita income is below the world average.

Når det kommer til median lønn har kina allerede forbigått deler av Europa i mange av sine største byer som Shanghai og Bejing. Ifølge Total croatita news hadde disse byene en større median lønn enn Kroatia i 2017.

Kinas kontinuerlige vekst representerer nå i økende grad et problem for den liberale kapitalistiske modellen med sitt tyngdepunkt i USA. Kinas økonomiske modell, ofte kalt en sosialistisk markedsøkonomi, skiller seg fra den moderne vestlige modellen i at en dominerende statlig økonomisk sektor eksisterer parallelt med den private sektoren. Femårsplanene iverksatt av den kinesiske regjering fungerer som et overordnet direktiv for kinesisk økonomisk utvikling. Den nåværende femårsplanen har et fokus på å øke kinesisk konkurransedyktighet ved å skape en mer avansert produksjon ment å redusere kinesisk avhengighet av Vesten. Perleflodens delta skal etter planen bli sete for Kinas eget Sillicon Valley.

Denne utviklingen representerer et problem for internasjonal jødisk kapital, da jødisk tilstedeværelse i den kinesiske privatsektoren ikke er tilstrekkelig til å oppnå den ønskede kontrollen over landet da det er den kinesiske staten, ikke den private sektoren, som er hegemonisk i Kina, og sannsynligvis en av hovedgrunnene bak eksplosjonen av anti-kinesisk propaganda i vestlige medier siden begynnelsen på koronavirus-pandemien. Dette påpekes imidlertid ikke for å overtale vestlige nasjonalister til å se på Kina med et vennligere blikk, men for å minne om at når jødisk propaganda rettes mot et mål er det viktig å forstå hvorfor dette skjer. Kinas økonomiske modell (som på ingen måte er ønskelig for vestlige nasjoner, men fremdeles inneholder noen fascistiske elementer) er i ferd med å avkle jødisk nyliberal kapitalisme, og dette burde utnyttes for alt det er verdt.