Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Motstandsbevegelsen i Danmark møtte Der Dritte Weg

Motstandsbevegelsen i Danmark møtte Der Dritte Weg

VENNSKAPSBÅND Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark og den tyske nasjonalrevolusjonære sosialistiske organisasjonen Der Dritte Weg møttes nylig i Danmark for en flaggutveksling og vennskapsseremoni.

Den nordiske motstandsbevegelsens danske gren møtte nylig den tyske nasjonalrevolusjonære sosialistiske organisasjonen Der Dritte Weg i Faaborg på Fyn. Det har tidligere vært god kontakt mellom Der Dritte Weg og Den nordiske motstandsbevegelsens avdelinger i de øvrige nordiske landene, og nå skulle broderskapsbåndet også bindes med den danske avdelingen.

Der Dritte Weg har i sin nåværende form eksistert siden 2013, men da en stor andel av medlemmene, og selve ideologien bak bevegelsen, stammer fra andre lignende bevegelser fra tidligere tider, som i Tyskland har blitt ulovlig og derfor oppløst, har bevegelsen uoffisielt mange år bak seg.

Der Dritte Weg har et politisk program som på mange måter minner om Den nordiske motstandsbevegelsens politiske program.

Der Dritte Weg lister sine politiske mål i 10 punkter:

  • Skape en tysk sosialisme, langt fra utnyttende kapitalisme som egalitær kommunisme.
  • Nasjonalisere alle nøkkelbransjer, offentlige tjenester, banker, forsikringsselskap og større virksomheter.
  • Fremme store familier for å avverge trusselen om folkedød, samt kreve dødsstraff for barnemord og andre alvorlige forbrytelser.
  • Asylmisbruk skal stoppes og kriminelle, såvel som permanente arbeidsløse utlendinger skal utvises i etapper.
  • Beskytte folket mot økt overvåkning og begrensning av innbyggerne i det private og offentlige rom.
  • Arbeide for eiendomsretten, religionsfrihet og minstelønn. Folket skal sikres bolig, legehjelp, utdannelse, kultur, fritid og pensjon. Alle har rett og plikt til å arbeide.
  • Gjenskape et levende miljø, bevare og utvikle folkets biologiske substans og fremme sunnhet.
  • Forlate NATO og utelukke den tyske hær fra deltakelse i krigsoppdrag i utlandet. Motarbeide utenlandske militærbaser på tysk territorium.
  • Forlate EU og opprettelse av et europeisk forbund basert på europeiske kulturer og felles historie. Støtte det europeiske folkets vilje og suverenitet.
  • Fredelig gjenoppretting av hele Tyskland, innenfor Tysklands internasjonale lovmessige grenser.

Les Den nordiske motstandsbevegelsens politiske program her.

Rituelt og tradisjonsbundet

Møtet med Der Dritte Weg kan beskrives som rituelt og tradisjonsbundet. De to bevegelsenes utsendte medlemmer møttes i den vakre sørfynske naturen ved Pipstorn Skov, Faaborg. Her mellom varder og steinsirkler hadde Den nordiske motstandsbevegelsens medlemmer gjort oppstilling med Tyrrunefaner, da Der Dritte Wegs 17 utsendte medlemmer i samlet tropp møtte opp.

De to organisasjonenes faner komplimenterte hverandre godt i de grønne omgivelsene i eikeskogen, og etter at alle de fremmøtte hadde hilst på hverandre ble det gjort oppstilling og tyskerne var da vert for en rituell tale.

Talen ble holdt på tysk av Der Dritte Wegs Julian Bender og Tony Gentsch, og ga gjenklang i skogens dyp. Det var en vennskapstale som markerte broderskapsbåndet og den felles retning for Der Dritte Weg og Den nordiske motstandsbevegelsen. Det ble lest opp fra gamle brev fra danske frivillige i Waffen SS, hvoretter det ble utvekslet faner. Og som symbol på den felles kamp for blod og jord, overrakte Der Dritte weg til Den nordiske motstandsbevegelsen tre lærposer inneholdende en liten del av Tyskland i form av jord fra det vestlige, det sydlige og det sentrale Tyskland.

Gave fra Der Dritte Weg overrekkes Motstandsbevegelsen.
Der Dritte Wegs fane.
Motstandsbevegelsens fane.

Etter middagen fortsatte praten i et par hyggelige timer før det mot slutten av kvelden ble tatt et gruppefoto og Den nordiske motstandsbevegelsens utsendte medlemmer takket deretter for et hyggelig møte og forlot skipet.

Vennskap på tvers av de to organisasjonene var nå blitt skapt og begge organisasjonene ser frem til flere fremtidige møter og samarbeid. 

Les også:
Film fra demonstrasjonen i Tyskland
1. mai-demonstrasjon i Tyskland med organisasjonen Der Dritte Weg
Simon Lindbers tale fra demonstrasjonen i Tyskland
Haakon Forwalds tale under demonstrasjonen i Tyskland