Hjem Artikler Den nye finansielle terrorismen og hva den avslører om nyliberalismen

Den nye finansielle terrorismen og hva den avslører om nyliberalismen

KRONIKK Kommunikasjonsrevolusjonen vi har vært vitne til de siste tiårene har bragt med seg mange fordeler, men har også gjort vanlige mennesker mer sårbare i våre, i økende grad, atomiserte vestlige samfunn, og på intet annet tidspunkt er dette mer åpenbart enn når vi observer en tsunami av finansiell terrorisme mot vanlige folk fra nyliberale institusjoner.

Kommunister konfiskerer mat, Ukraina, 1932. Foto: history.org.ua

Hva mener jeg med finansiell terrorisme? I etterkant av hendelsene ved kongressbygningen den 6. januar kunne amerikanere observere det mest avskyelige forræderiet tenkelig da en ung kvinne ved navn Helena Duke doxet” sin egen mor, Therese Duke, over smålige uenigheter over politiske synspunkt.

I tillegg til å ha blitt påført fysisk skade av en svart BLM-demonstrant ble Therese og hennes søster begge sparket fra sine respektive jobber, samt ofre for en trakasseringskampanje fra rabiate venstreekstremister. Alt dette så hennes datter kunne få “likes” på Twitter av fremmede mennesker hun aldri kommer til å møte.

Historien om Therese Duke er spesielt motbydelig da hun ble sveket av sitt eget kjøtt og blod, men den er på ingen måte unik. Doxing, en praksis der personlig og identifiserende informasjon om individer som personnumre, adresser, navn, etc. blir publisert på nettet, har vært et kjært verktøy for antifascister og antirasister i den vestlige verden de siste årene. Før den voldsomme politiske akselerasjonen igangsatt av Donald Trumps presidentkampanje eksiterte det en uskrevet regel på internettet at man ikke tydde til slike nedrige metoder. Du kunne argumentere for ditt politiske synspunkt på sosiale medier som Facebook trygg i den tro at ditt privatliv ikke ville bli truet. Denne uskrevne regelen er nå imidlertid bare et falmet minne.

Doxing som praksis handler imidlertid om mer enn skjøre internett-egoer. Det er nå en essensiell del av nyliberalismens viktigste våpen for å opprettholde kontroll, nemlig finansiell terrorisme. Som et system er nyliberalismen pyramidalsk med all makt samlet hos en liten plutokratisk elite konsentrert i et fåtall urbane sentre. Gjennom en svekkelse av staten (der lovgivere i økende grad blir løpegutter for lobbyister som igjen uttaler seg på vegne av storfinansen), uthuling av robuste arbeidsplasser via frihandel og angrep på arbeideres forhandlingsevne via masseinnvandring kan nyliberalismen betraktes som uinnskrenket klassekrig ført av plutokratiet mot den generelle befolkningen med det formål å fullstendig reversere de egalitære økonomiske seierne oppnådd av arbeiderbevegelser i det forrige århundret. Det endelige målet er å etablere en permanent underklasse som kan holdes over hodene på middelklassen som et damoklessverd.

Den kjente komikeren George Carlin beskrev klasseforholdene i USA slik:

The upper class: keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class: pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there…just to scare the shit out of the middle class.

For å hindre massene i å organisere seg kollektivt for å motarbeide dette angrepet strever som sagt finansielle eliter alltid for å heterogenisere massene via introduksjonen av rasefremmede, samt kultiveringen av syntetiske identiteter, først og fremst LHBTQP-, eller “skeive” personer. Disse menneskene, animert av myten om deres egen undertrykkelse via indoktrinering i utdanningsinstitusjoner og medie-propaganda, blir dermed et lydig janitsjar-korps for den nyliberale eliten i bytte mot visse privilegier samt tillatelsen til å forfølge sine ulike avvikende seksuelle begjær. Disse utgjør i dag ryggraden blant villige doxere i USA. Helena Duke identifiserte seg selvfølgelig som lesbisk.

Grunnlaget for finansiell terrorisme er usikkerhet knyttet til din livssituasjon. I Norge har vi begrensninger hva ytringsfriheten angår sammenlignet med USA, men sterkere arbeidsrettigheter pga. arven fra sosialdemokratiet. Ved å innse at de kunne true folks levebrød direkte takket være mangelen på arbeidsrettigheter i det amerikanske samfunnet har den nyliberale eliten i USA gjort ytringsfriheten fastslått i den amerikanske grunnloven irrelevant. For amerikanske dissidenter er den mest umiddelbare faren mot deres personlige sikkerhet ikke tradisjonell statlig terror (dog det virker som om også dette nå er en reell fare med tanke på massearrestasjonene utført som følge av 6. januar), men en langt mer lumsk terror fra finansielle krefter. Hva annet kan intensjonell økonomisk ruinering betegnes som enn terrorisme? Metoden er muligens mer sofistikert enn den brukt av en jihadist utstyrt med en selvmordsbombe, men essensen er den samme, å sende en høylytt trussel om din personlige ødeleggelse for å oppnå politisk makt.

Ettersom Norge driver videre i den nyliberale retningen ledet av koalisjoner fra høyre-, og venstresiden som blir stadig vanskeligere å skille fra hverandre bør nordmenn som ønsker å motsette seg retningen nyliberale i ulike masker som Erna Solberg, Siv Jensen og Jonas Gahr Støre har staket ut forvente at bruken av finansiell terrorisme vil øke og således forberede seg i vissheten om dette.

Les også:
Prominent jøde i USA avslørt som voldelig ANTIFA-medlem og doxer
Antifa: Media-støttede terrorister