Hjem Annonse – Den siste utposten i kampen mot homolobbyen!

– Den siste utposten i kampen mot homolobbyen!

263
DEL

MOTSTANDSBEVEGELSEN Organisasjonens leder forteller om farene ved homolobbyens fremfart og om Motstandsbevegelsens kamp mot disse heterofiendtlige krefter.

siste utposten1

En lydinnspilling av denne teksten (på svensk) finnes også tilgjengelig nederst i artikkelen. OBS! Følsomme personer bør ikke lese denne artikkelen, da den usensurert tar opp organisasjonens syn på homolobbyen, dens representanter og propagandister.

Noen som virkelig har flyttet frem posisjonene i år er homolobbyen. Deres samlinger for å hylle det bakvendte og unaturlige i sine såkalte pride-parader har tidligere vært isolert til de største byene, men har nå på alvor spredt seg til også de mellomstore og mindre byene – over hele Norden. Under disse «paradene» demonstreres det ikke bare mot kjernefamilien og «heteronormen», men det holdes dessuten perverse orgier i det offentlige rom og det svermes for pedofili og andre sinnssyke seksuelle avvikelser.

Midt blant disse perverse «karene» i kvinneklær, nakne kropper, pisker og dildoer, går det små barn. De er slept dit av selvhatende feministiske og PK-ekstremistiske foreldre eller til og med av sine barnehager og skoler. Barna går rundt med regnbueflagg og utnyttes dermed som propaganda for en ny verdensorden hvor alt er snudd på hodet.

prideparade

Hvor Den nordiske motstandsbevegelsen står i forhold til alt dette skal jeg forsøke å rede ut i denne artikkelen, og jeg begynner for enkelhetens skyld å sitere fra punkt 7 i vårt politiske manifest, «Vår vei», og hva vi der skriver om homoseksualitet og homolobbyen.

Ytterligere et våpen i den folke- og familiefiendtlige kulturmarxismens arsenal er homolobbyen og deres kamp for å blant annet knuse den såkalte heteronormen – det vil si den naturlige strukturen i ethvert friskt samfunn. Gjennom den etterhvert svært så innflytelsesrike homolobbyen er homoseksualitet etterhvert blitt relativt normalisert i samfunnet, og betraktes i mange tilfeller som noe attraktivt i debattklimaet i både kultur og media. Et eksempel på dette er at både politikere så vel som kulturpersonligheter deltar i offentlige «pride-festivaler». Andre eksempler kan ses gjennom lovendringer som nå tillater såkalt ekteskap for homoseksuelle, eller at homoseksuelle får adoptere barn. Motstandsbevegelsen anser at kun en mann og en kvinne kan inngå ekteskap og stifte familie, og at adopsjon skal være forbeholdt den naturlige familiekonstellasjonen.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

 • Fremheve og opphøye den tradisjonelle familien (kjernefamilien), som det ideelle og naturlige.
 • Kriminalisere homolobbyen og annen folkefiendtlig propaganda som aktivt motarbeider og forsøker å bekjempe den naturlige ordenen.
 • Forby homoseksualitet i det offentlige rom.

Hvilken trussel utgjør så homolobbyen? Hvilken rolle spiller det om de får samles og vise seg frem noen ganger i året? Det finnes fire tydelige problemer slik som jeg ser det.

1. Homolobbyen skaper flere homoseksuelle individer. Nøyaktig hva som forårsaker homoseksualitet er noe som er under stadig diskusjon og vitenskaplig forskning. De homofile pleier å si at de er født slik, mens visse andre tror at ulike gifter i maten og i naturen leder til hormonforstyrrelser og andre skader. Resultater fra nyere forskning i USA viser at det utelukkende handler om mennesker, ofte med psykiske problemer, som vil finne en gruppetilhørighet.

At homolobbyens propaganda bidrar til å øke antallet individer som bekjenner seg til avvikende seksuelle forstyrrelser, er like selvfølgelig som at stadig flere mennesker som er genetisk anlagt for rusmisbruk, blir aktive rusmisbrukere dersom de utsettes for omfattende propaganda for å bruke narkotika.

Pride

Uansett om det handler om hjernevask eller gifter i maten, så er det naturligvis synd på disse menneskene som ikke får leve et trygt liv i sine naturlige kjønnsroller. I vår fremtidige nasjonalsosialistiske stat vil vi ta vare på de svake og utsatte i samfunnet. Vi retter altså ikke hat mot homofile, like lite som vi retter hat mot en person som sliter med rusmisbruk.

En narkotikalanger derimot, som fra start har forsynt misbrukeren med avhengighetsskapende gift, skal straffes hardt. I særskilt grove tilfeller, til og med med døden. Her kommer homolobbyen inn, for akkurat som narkotikalangeren ødelegger de livene til mennesker gjennom å spre sin gift. De fornekter til og med mannen og kvinnen retten til det mest naturlige som finnes etter fødeselen og døden, nemlig å forplante seg og la blodslinjen bestå.

Også de som tror på den svært diskrediterte teorien om at man er født som homoseksuell, bør klart og tydelig kunne se at homolobbyens fremferd får flere mennesker til å leve ut sine lyster som homofile, i stedet for å bekjempe dem til fordel for et naturlig liv med mann, kvinne og barn. Noe som åpenbart de fleste homofile er kapable til, dersom de vil.

2. Homolobbyen øker aksepten for seksuelt avvikende oppførsel og flytter frem aksepten for seksuelt avvikende oppførsel og baner vei for enda mer ekstreme seksuelle legninger. Det er ikke mange år siden det, med god grunn, var tabu å være homofil i de nordiske kulturene. Enda kortere tid var det siden det ble ansett som galskap å kle seg ut til det motsatte kjønn.

I visse deler av samfunnet anses i dag homofili å være like naturlig som heteroseksualitet. Transvestitter anses fortsatt som litt merkelige, men ikke noe som på noen måte er feil. Aksepten for å leke moder natur og «korrigere» sitt eget kjønn, er også noe som øker.

Her er det altså tydelig at det ikke bare handler om homofili, men om betydelig galere saker som har sneket seg frem. For når homofili ble ansett for å være feil, så er det klart at transvestitter var noe riv ruskende galt og det var ikke engang noen som hadde en tanke om at et menneske skulle være så psykisk syk at det skulle bytte sitt eget kjønn.

homo

Nå er altså alle disse tre «legningene» mer eller mindre aksepterte og i bakgrunnene lurer enda sykere menneske som garantert kommer til å ta seg framover i takt med at homolobbyen tillates å avansere. Det kan handle om pedofile, nekrofile, zoofile eller hvorfor ikke apotemnofile, som blir opphisset av tanken på amputasjon.

Grensen for hva som anses være OK eller ikke, kommer definitivt ikke settes av homolobbyen selv. Tvertimot ser ofte individene i denne gruppen en egoistisk nytte av at grensene flyttes frem, for om vi kommer så langt at det anses som normalt og akseptabelt å ha sex med et lik, da er det knapt noen som vil rynke på nesen over en «harmløs» homofil.

Hva gjelder pedofili har det blitt tatt frem en hel del fakta av forskere om hvorvidt det er mest forekommende blant heteroseksuelle eller homoseksuelle. Resultatet av denne forskningen får du søke etter selv, da det dessverre er ulovlig for meg å legge det frem i denne artikkelen.

Hva som ikke er ulovlig, enn så lenge, er å informere om at flere respekterte personer i homofilenes mest fremtredende forbund, RFSL (RFSU i Norge, red. anm.), under en bølge av lobbyvirksomhet forsøkte å avskaffe den seksuell lavalderen og legalisere pedofili. For eksempel så ble det sendt en uttalelse til justisdepartementet der man mente at den «pedofile gav ømhet og kjærlighet». RFSL delte for øvrig postboks-adresse med foreningen Pedofila arbetsgruppen i starten av 90-tallet og deres reiseguide Spartacus var ifølge FN en veiledning for pedofile som ville komme i kontakt med barn i f.eks. Thailand.

RFSU er en av mange viktige aktører bak pride-festivalene og har lenge arbeidet for økt seksualisering blant barn, gjennom å gi seksualundervisning på blant annet barnehager. På årets pride-festival ble kun de under 13 år kategorisert som barn. 13-åringer, som er under den seksuelle lavalderen, ble altså ansett være voksne og det er definitivt en del av lobbyvirksomheten å senke den seksuelle lavalderen og på sikt åpne opp for pedofili.

Enkelte reagerer instinktivt mot alle

3. Homolobbyen er med sine pride-parader en del av et umoralsk og unaturlig samfunnsforfall. Ikke i noen andre demonstrasjonstog er seksualitet så viktig at deltakerne med glede viser frem sine kjønnsorganer og poserer med sine sexleketøy. Dere får gjerne kalle meg konservativ, men å helt åpent springe rundt blant små barn og vise frem sitt kjønnsorgan, er ikke hverken normal eller sunn oppførsel. Seksualitet og kjønnsorganer bør være noe privat mellom de parter som frivillig har kommet overens om å dele det med hverandre.

Denne seksuelle åpenheten påvirker så klart tilskuerne, og fremfor alt de unge. Om en 13 år gammel jente ser sin mamma vise frem brystene midt i hovedstaden blant masse ukjente mennesker og til og med foran politiet, prester og politikere – hvorfor skulle det da ikke være OK for henne å gjøre det en annen fredag kveld? Hva hender tror dere med en 13-åring som viser frem brystene for en masse utenlandske menn, en fredag kveld?

For gutter leder denne seksualiteten til et økt seksualisert syn på andre mennesker, og øker med all sannsynlighet risken for at disse kan begå seksuelle overgrep i løpet av sitt liv. Spesielt om gutten er mindre empatisk anlagt.

Denne seksuelle dekadansen er bare en av mange faktorer som sammen bidrar til å skape et degenerert og veldig usunt samfunn, der fremfor alt ungdommer rammes av identitetskriser og destruktivitet koplet til dette. At selvmordsstatistikken økerer et faktum. Jeg beskylder homolobbyen for å være en av grunnene til dette.

4. Homolobbyen vil øke de homoseksuelles makt på heterofiles bekostning. Strofen «alles likeverd» handler ikke, som mange tror, om å heve alles verd og standard, men snarere det motsatte. Det handler om å senke alle sammen til laveste nivå. Kaken blir ikke større jo flere man skal dele den med.

All fremgang for en minoritetsgruppe vil skje på bekostning av majoritetsgruppen. Homolobbyen kjemper for en seksuell minoritet. Ikke for deres rettigheter, ettersom homofile i lang, lang tid har hatt de samme rettighetene som heteroseksuelle, men snarere ønsker de å avansere på de heterofiles bekostning. På bekostning av kjernefamilien og de som gir liv til nye generasjoner av vårt folk. De er ikke fornøyde med å ha fått sin del av kaken, og vil ha enda mer. Og det får de også.

I Sverige så får homofile adoptere barn siden 2003 og i Norge ble det legalisert i 2009. Dette er knappest en naturlig rettighet for homofile å ha, med tanke på at naturen ganske tydelig gjort det slik at homofile ikke kan forplante seg.

Oslo_Pride

Homolobbyen tillates å blotte seg på sine demonstrasjoner uten at deltakerne arresteres. Dette er ingen rettighet for andre, selv om kanskje ikke så mange ønsker å ha denne rettigheten. Gjøre heteroseksuelle dette, arresteres de.

Homoseksuelle beskyttes fra kritikk gjennom lovgivning, i Sverige gjennom loven om hets mot folkegruppe og i Norge gjennom rasisme-paragrafen. Denne lovgivningen beskytter ikke vanlige hvite heteroseksuelle, og er altså også en liten ekstra bit av kaken. Neste år kommer det et nytt lovforslag som ønsker å gjøre transseksuelle til en egen folkegruppe i Sverige, som også den kan beskyttes mot «hets». I Norge blir den det allerede, gjennom rasisme-paragrafen.

Ytterligere et lovforslag som er på gang vil gjøre det mulig for personer som har blitt sterilisert, når de har gjennomført såkalt kjønnskorrigering, å søke om økonomisk erstatning fra den svenske staten. Personene som har gjennomgått slike operasjoner har naturligvis vært helt klar over at sterilisering er en del av prosessen, så det er altså ikke snakk om feil som har blitt begått eller noe de har blitt tvunget til. At disse i utgangspunktet for en slik operasjon betalt av staten er ytterligere en bit av kaken, og at disse nå skal få erstatning er ytterligere en.

Den normale majoriteten taper altså på at den unaturlige minoriteten skal få mer. Disse faktorene er på ingen måte noe unikt for seksuelle minoriteter, men gjelder stort sett samtlige minoriteter i verden som tillates fritt spillerom. Det er selvsagt for disse at de vil ha mer, og at de derfor befinner seg i en lavintensiv krig mot de som har den største delen av kaken. Dessverre oppfattes det ikke helt slik at majoriteten som ikke gjør motstand, til tross for at de taper mer og mer. Homolobbyen er i åpen krig mot «heteronormen» – det vil si alle oss andre, som ikke er seksuelt avvikende.

Hvorfor er det ikke flere som kjemper mot homolobbyen?

Etter 1945 har jødene utgjort systemets hellige og ukrenkelige «ku». Flere jøder har vært raskt fremme, i motsetning til andre minoritetsgrupper, og skreket høyt ved minste lille angrep i deres retning. «Antisemittisme» og «nazisme» skrikes det mot alle som har lagt frem den minste lille fakta i negativ bemerkning om jødene som folk, jødedommen som religion eller Israel som stat.

Men selv ikke kritikk er nødvendig for å påkalle deres vrede, da selv det å omtale de nøytralt i stedet for positivt – som hvilket som helst annet folk, religion eller stat – kan anses være «antisemittisk» i følge de mest rabiate. Gjennom sitt eierskap og kontroll over massemedia har de fått aviser, politikere, kulturinstanser og samfunnsdebattanter på sin side – og gjennom disse også politimakten, sosiale myndigheter og statlige instanser. Deres røst har derfor blitt enda sterkere og straffen for de som tross alt våger å gå imot dem, enda hardere.

Jødiske Magnus Hirschfeld var en av grunnleggerne av homolobbyen og var i tillegg opphavsmannen til begrepet «rasisme». Klikk på bildet for å lese mer om Hirschfeld.

De sist årene har også homolobbyen inntatt samme innstilling. Minste lille kritikk mot pride-parader, RFSU, kjønnsbytte og lignende, og disse gruppene kommer skrikende om homofobi. Å ikke være positivt innstilt til homofile er i dag å være homofob. Å hylle kjernefamilien, er i dag synonymt med homofobi.

Den høylydte, hårsåre og overdramatiske oppførselen er den samme. Oppbakkingen fra media er like stor og det fikke vi ikke minst bevitne i Kristiansand tidligere i år. Kanskje er det derfor ikke så overraskende at homolobbyen ble grunnlagt av en jøde og har blitt drevet frem av sionistiske organisasjoner siden da, som en bevisst del i en kamp for å neglisjere det nordiske folket?!

Alt dette har også ledet til en PK-konkurranse der ulike selskaper og foreninger gjør alt de kan for å være mest mulig vennlig innstilt mot homolobbyen, og at de som ikke vil ha med den å gjøre blir brennmerket og forsøkt tvunget til å offentlig be om unnskyldning. For bare noen år siden var det helt utenkelig at det svenske postvesenet skulle lansere et homofrimerke eller at bussjåfører skulle kjøre rundt med regnbueflagg på bussene. Nå er det en del av hverdagen og leder til at stadig færre våger ta opp kampen.

Motstand!

Mot galskapen står kun et fåtall grupper som hvert eneste år blir færre og færre, men der en ensom organisasjon går imot trenden og vokser og utgjør en stadig større motstand – en siste utpost i kampen mot homolobbyen. Vi heter Den nordiske motstandsbevegelsen!

Tradisjonelt sett så burde så vel religiøse grupperinger, som konservative og nasjonalistiske partier, også de stå i frontlinjen av motstanden, akkurat som vanlige familiefedre beskytter sine barn. Merk vel «burde».

De kristne grupperingen virker det som har totalt kapitulert og har i stedet blitt stadig mer aksepterende, som både den norske og svenske kirken som selv deltar i paradene. De politiske partiene går samme vei, og hverken Fremskrittspartiet eller Sverigedemokraterna er et unntak. Muslimene har heller ingen vilje til å organisere seg og ta opp kampen, virker det som. Blant den øvrige nasjonalistiske bevegelsen bør nevnes Nordisk Ungdom, men dessverre er det her snakk om kun et par aksjoner.

To bilder fra årets Pride-parade i Kristiansand.
To bilder fra årets pride-parade i Kristiansand.

Vanlige mennesker – som virkelig burde gå mann av huse for å trykke tilbake denne aggressive trusselen mot våre barn, vår kultur og overlevelse – ler av det hele som en «morsom» greie og synes det er bra det «hender noe» i byen, eller så knytter de nevene i lommene hjemme i tv-sofaen, nøyaktig slik som de gjør når så mange andre problemer rammer vårt folk og land.

Motstandsbevegelsen tar dog kampen hver eneste dag og kommer aldri til å vike. Våre representanter kommer aldri å delta i pride-parader eller be om unnskyldning til homolobbyen i media. Våre aktivister kommer aldri til å knytte nevene i lommene eller synes det er en «morsom greie» når minoritetsgrupper flytter frem sine posisjoner på vårt folks bekostning.

Med Motstandsbevegelsen finnes det en levende og aktiv motstand. I løpet av 2016 har hundrevis av homolobbyens flagg blitt konfiskert og brent opp. I sammenheng med pride-festivaler har det blitt bedrevet aktivisme i for eksempel Örebro, Oslo, Kristiansand, Bergen, Göteborg og Stockholm. I Trelleborg seiret våre aktivister mot systemet gjennom at de til slutt helt enkelt ikke hadde mulighet til å kjøpe inn flere flagg. Nedenfor er en film fra en anti-pride-aktivitet i Södertälje:

I Motstandsbevegelsen samler vi folket til kamp mot galskapen og hos oss blir du ønsket velkommen i stedet for brennmerket når du reagerer på at den lokale presten, politimannen eller lokalpolitikeren demonstrerer mot deg og dine familie sammen med nakne seksuelle minoriteter.

Du som føler at det får være nok dekadanse nå, du som ønsker å ta tilbake det vi har tapt og vil kjempe for et samfunn basert på sunne og naturlige verdier – det er på tide at du går med oss så vi sammen kan bedrive kampen mot homolobbyen og alle de andre folkefiendtlige krefter enda hardere i fremtiden. Motstandsbevegelsen er den siste utposten og vårt folks siste håp!

Hør artikkelen opplest av Simon Lindberg nedenfor:

Les også:
Kamp mot folkefiendtlighet i Göteborg
Homobevegelsen må gjennomskues

DEL
Simon Lindberg
Leder for Den nordiske motstandsbevegelsen.
 • Dette griseriet SKAL vi få slutt på! Knus homolobbyen! Leve Nasjonalsosialismen!

  • Bjørn-Ivar Bråten

   Men hvem er eller hva er denne homolobbyen?

   • Nordboer

    Arrangøren av prideparadene er én representant.

    • Bjørn-Ivar Bråten

     Altså en arrangementskomitee er noe dere går rundt å frykter skal ta over vårt samfunn? Sukk!! Dere burde jo slå dere sammen med ortodokse jøder. For ikke vil de arbeide og ikke liker de homofile. Ja dere har jo noe å samarbeide om og felles interesser.

     • Nordboer

      Du kan jo starte med å lese teksten så du ikke dummer deg ut offentlig.

      Du har ikke satt deg inn i vår bevegelse når du kan si at vi ikke liker å arbeide. Har du vært her inne i 5 minutter?

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Nå var det de ortodokse jeg først og fremst tenkte på i forhold til manglende arbeidsvilje. At du det til deg tar kan jeg ikke gjøre noe med.

     • Tommy Nyberg

      Då skulle du skrivit det. Nu blev det bara en dålig efterkonstruktion.
      Vill du kritisera judar finns det gott om artiklar på Frihetskamp att göra det på. : )
      Men frågan är om du har ballar nog att komma ut ur garderoben och stå för att du är antisemit eller har de retirerat in i din mangina.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Ser ingen grunn til å kritisere jøder, har intet i mot noensinne dem. Bare veldig uenig i måten de behandler palestinere på. Og trodde det var tydelig at jeg sto uten for skapet som sosialdemokrat.

     • Tommy Nyberg

      Du har gjort bort dig. Du har kritiserat Talmudjuden.
      Det kommer han aldrig att förlåta eller glömma. Spelar ingen roll hur mycket homosex och invandring du förespråkar framöver.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Hvem er han som aldri vil tilgi meg? Til tross for mitt liberale syn på homofile rettigheter og ønske om å hjelpe flyktninger i nød.

     • Tommy Nyberg

      «Ser ingen grunn til å kritisere jøder, har intet i mot noensinne dem.»
      Det var ju det du gjorde. Du kallade dem før lata homofober.
      Och hur behandlar de palestinier? Blir dom lite folkmørdade kanske?
      Du er en solklar antisemit. Stå før det.
      https://www.frihetskamp.net/storbritannia-innforer-ny-definisjon-av-antisemittisme/

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Jeg sa dere kunne jo slå dere i hop i og med at dere begge er i mot homofile og deres aktiviteter. Å påstå at å kritisere en stat for deres handlinger mot et et av de semittiske folkene( palestinere) viser bare at du ikke forstår deg på det begrepet. Har ingen grunn til å hate jøder, hater faktisk ingen folk. Men liker å si i fra om noe jeg er uenig i.

     • Tommy Nyberg

      Aha!
      Du menar att de är som folkmördande «nazister».
      Men nu är det så att vi är nationalsocialister och inte den judiska Hollywoodversionen. Men den beskrivningen passar perfekt på staten Israel som är en ultrarasistisk ockupantstat som bedriver folkmord och har steriliseringsprogram för lågt stående raser.
      Och igen du kallade dem för lata.
      En fin omskrivning för parasit då de knappast saknar kapital.
      Så ursäkta mig då för att jag kallar dig antisemit när den korrekta bedömningen är feg antisemit.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Nå tillegger du meg meninger som passer deg, og at jeg er lynende uenig med deg i det spiller ingen rolle for deg. Men for all del kall meg nå hva du vil om det redder dagen din. Hva du kaller meg er i utganspunktet lite for meg å bry meg om. Jeg vet best selv hva jeg er og ikke er og hvilke verdier jeg har i mitt kompass

     • Tommy Nyberg

      Det er organisasjonen The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA),
      som Storbritannia tilhører, som har skapt den nye definisjonen som sier
      at antisemittisme er «en oppfatning av jøder, som kan uttrykkes som hat
      mot jøder». Bør for øvrig tillegges at også Norge, Sverige, Finland og
      Danmark er medlemmer av IHRA.

      Som eksempler på antisemittisme nevnes blant annet:

      Kritikk av staten Israel.

      Å påstå at jøder kontrollerer media, økonomi, myndigheter eller andre sosiale institusjoner.

      Å tillegge jøder skyld for handlinger som kun er begått av en gruppe jøder eller en individuell jøde.

      Å fornekte eller være kritisk til holocaust.

      Å påstå at jøder har funnet opp eller overdrevet holocaust.

      Å påstå at jøder er mer lojale til Israel, enn andre nasjoner som de er bosatt i.

      Å påstå at staten Israel er rasistisk.

      Å benytte bilder eller symboler som viser klassisk antisemittisme, som påstander om at jødene drepte Jesus.

      Å sammenligne Israel med Det tredje riket.

      Å holde jøder ansvarlige for handlingene til staten Israel.

      https://www.frihetskamp.net/storbritannia-innforer-ny-definisjon-av-antisemittisme/

      Det er judarna som kallar dig før antisemit.
      Du kommer inte undan dina egna uttalanden.

     • Nordboer

      Du kan slutte å skrive, så tar ingen det til seg. Du kan altså gjøre noe med det!

   • Tommy Nyberg

    http://www.nullrefer.com/?http://www.norwaybears.com/om-bamseklubben/
    Blant klubbens medlemmer er det også vanlig med til dels
    betydelige aldersforskjeller hos par, og/eller menn som søker en partner
    i en annen aldersgruppe – daddies og admirers.
    Pedofilgrupperingar bland annat.

    • Mona Burley

     En av partene må være under 14 år for at det skal kunne kalles pedofili.

     • Tommy Nyberg

      Gamla menn i sexuell relation med gutter på fjorton år helt ok med dig.
      Fy fan vad du ecklar mig.

     • Mona Burley

      Jeg sa ikke at det er greit. Som mor ville jeg nektet min fjortenåring å date en mye eldre person enten det var mann eller kvinne. Og det tror jeg alle andre mødre og fedre også ville gjort. Men loven er altså slik, at en gutt fjorten år- og en jente 16 år kan ha sex med hvem de vil, uten at det skal betraktes som pedofili.

     • Thomas W Mosveen

      Hei igjen. Er det den uken i mnd. du har behov for å frese litt ekstra. Godt du kommer hit til oss som ikke lar oss fornærme av dine hormonelle utbrudd da.

     • Mona Burley

      Jeg er forlengst forbi den hormonelle alder, jeg kunne vært mor til alle dere guttevalpene her!

    • Andreas Jakobsen

     WHAT THE FUCK?`
     Idiot

   • «Homolobbyen» er en generell betegnelse for dem som jobber for å normalisere dette griseriet.

    • Bjørn-Ivar Bråten

     Takk for greit svar. Men elskov mellom to mennesker har vel aldri vært griserei, med unntak i svært så religiøse miljøer der dobbeltmoralen er flittig brukt.

    • Mona Burley

     Jeg skjønner at dere er religiøse! Religiøse har alltid vært ekstremt opptatt av hva andre mennesker gjør i sitt privatliv, i sitt eget hjem, under sin egen dyne! Religiøse er i det hele tatt ekstremt opptatt av andre menneskers kjønnsorganer! Det er en ting som er ufordragelig med religion, særlig når en ser hva det fører til å verden med drap og tortur av mennesker som ikke følger de religiøse lovene for sex og samliv. Og slik er dere! Dere er rett og slett bare PAKK, på lik linje med annet pakk! Og dere som trodde dere var et hår bedre? PAKK!

     • Angrvadil

      Hva er det du babler om? Det er vel ingen her som bryr deg om hva folk gjør hjemme under sin egen dyne. Bare gi faen i å dra det ut i gata. Også er det heller ingen her som mener drap og tortur av mennesker med en annen legning er greit.

     • Mona Burley

      Les gjennom kommentarene nedover her, så ser du at det er akkurat det de gjør: bryr seg med hva andre gjør under sin egen dyne! Sex med likekjønnede kalles griseri, perverst, sjukt, unormalt, til å få brekninger av, osv osv, og homofile som kommer innom siden her blir hetset for sin legning.
      Og, når det gjelder drap og tortur av folk med annen legning er greit, så må du snakke for deg selv, – mange homofile er blitt angrepet og slått til blods i eget land, nettopp av homohatere. Og den forakten dere fremmer for homofile, gir næring til at homofile kan bli enda mer utsatt.
      For ikke å snakke om at dere faktisk gir støtte til muslimsk syn på saken! Veldig skummelt det dere holder på med! Det er faktisk egne landsmenn dere hetser!

     • Velden

      huff så blind du er. der er ikke mange landsmenn igjen med slike som deg som promoterer folkemord gjennom alskens degenererende holdninger. som du kanskje har lagt merke til så har vold mot homofile økt sterkt etter de kom ut av skapet. våkne opp, til en sterkt truet populasjon og dine angrep på bærekraftige standpunkt hos reale landsmenn. der var ikke noe problem med dette inntil slike som deg gjorde det til et problem. og hva i all verden tror du egentlig, at vi vil gasse homofile.. hva skriker du etter i din manglende forståelse. utdann deg selv før du forsøker fremme dine syn. positivt er det da at bakom din manglende forståelse så virker det som der er en genuin interesse for nasjonal restaurasjon. du har tilgode å forstå hva som skal til. mislike muslimer virker du flink til, nok et bevis på at du ikke har forstått hva som forårsaker din frustrasjon og angrep på nasjonens beste interesser. du anser deg selv full av kunnskap, men viser svært snever innsikt. er møkklei folk som deg som kommenterer inne på tråder hvor realiteten er svært godt representert. og om det ikke er godt nok representert så angriper du landsmenn fremfor å spørre for å utvide din manglende oppfattelse. jeg skjønner det er vanskelig i din alder. du synes det er skummelt for du forstår det ikke.

     • Mona Burley

      Sitat: «…promoterer folkemord gjennom alskens degenererende holdninger…»
      Hva er det du babbler om?

     • Angrvadil

      Jeg kan bare snakke for meg selv og jeg vet hva DNM har uttalt om homolobbyen. Ingenting om at homofili bør bli forbudt. Men derimot denne homolobbyen må bekjempes.

      Min mening er at homofili ikke er normalt og ikke bør normaliseres. Som det vi ser i dag fra barnehage, skole og media. Jeg tror det kan være ødeleggende på mange måter. Uansett, naturen er loven og dette strider imot.

      At folk blir slått til blods og til og med drept for sin legning, religion eller politiske overbevisning er ikke noe nytt.
      Nå er du her blandt nationalister. En gruppe mennesker som har følt vold, hets og hærverk på eiendommer mye mere enn homofile nå i nyere tid. Kanskje den mest utsatte gruppen i vesten når det kommer til dette.
      Så noe medlidenhet herifra, får du nok ikke.

      Muslimene har egne land å være i. Muslimer er stort sett også av ett annet folkeslag. Om de har saker i Koranen som man kan være enig i, betyr ikke dette at hundre tusenvis av dem er velkommen. De får holde seg i sine egne områder. PS jeg har ikke lest Koranen.
      Ha en fin søndag

     • Mona Burley

      I naturen blant dyr, ser en ofte tendenser til homofili, så det blir feil å si at «naturen er loven, og det strider i mot». Ellers er jeg enig med deg ang muslimer; de har egne land å være i. Og var det opp til meg, så holdt de seg der.Det bør være «islamfrie land» på jorden, hvor ikke-muslimer kan leve trygt. Og Norge bør være et slikt islamfritt land. Islam er en politisk ideologi som ikke respekterer noen andre ideologier eller religioner. Jeg mener at muslimer i Norge bør konvertere, eller sendes tilbake der de kommer fra.

     • Angrvadil

      Der ser du, man kan være både enig og uenig i diverse ting. Det er faktisk vanskelig å finne ett parti, organisasjon eller religiøst samfunn hvor man er enig i absolutt alt. Man får styre seg inn der man føler seg nærmest.
      Jeg har en del erfaring med hunder og deres adferd. De parrer gjerne på hverandre for å vise dominans. Både tisper og hanner gjør dette på hverandre. Dette har ingenting med seksuell tiltrekning å gjøre. Kun for å vise dominans over den andre hunden. dette resulterer i at den hunden som blir parret på, underkaster seg eller går til angrep som resulterer i en slosskamp

     • Mona Burley

      Jeg passet en stor hannhund nylig, og den ville pare seg med meg, gitt! Og så meg da, som er et menneske :0 Jeg tror ikke den prøvde å vise dominans, den er bare så vill og yr.
      En ting til jeg er enig med dere i, er nødvendigheten av at vi opprettholdes som etnisk folkegruppe, ved at familiene vernes og fødselsraten går opp. Dette har jeg kjempet for lenge, at det skal bygges boliger og at familiene/folk skal ha leveverdig garantert inntekt. Dårlige og dyre boforhold og dårlig økonomi sliter familiene fra hverandre. Politikerne som har sittet med makten de siste tyve- tretti årene har bedrevet mer anti-familie politikk, enn familiepolitikk.

     • Angrvadil

      Ja, jeg har blitt forsøkt parret på opptil flere ganger av store hunderaser. Da er det egentlig bare å sette hunden på plass med en gang. Dette er egentlig bare en del av hundens språk. Den vil vite hvem som er sjefen. Om du ikke viser at det er du som er sjefen, kan du få ett problem etterhvert. Spesielt om hunden er stor og sterk.

      Det er fint å høre at du ønsker at vårt folk skal fortsette å eksistere 🙂 jeg mener vi har alle ett ansvar for at vi ikke blir byttet ut med en viss annen folkeguppe

     • Nordboer

      Dyr i naturen driver også med f.eks. drap og nekrofili – er det noe vi skal bygge samfunnet etter? Kreft er også naturlig, men vi bekjemper den med alle midler.

     • Mona Burley

      Dyr dreper for å spise. Det gjør mennesker også. At det fins nekrofili blant dyr tviler jeg sterkt på. Det må du ha funnet på selv.

     • Nordboer

      Nei, ender er helt perverse. De voldtar alt de kommer over, hann eller hunn, levende eller død.

     • Mona Burley

      Hmmm… det har jeg aldri hørt om..

     • Nordboer
     • Det eksisterer, men poenget er jo uansett at det er mye som forekommer i naturen, som ikke nødvendigvis er positivt og bra for hverken individet eller folket.

     • Tommy Nyberg
     • NS

      Total skivebom. Flaut.

     • Thomas W Mosveen

      Jeg kan se du har en dårlig dag, men hvis du faktisk leser hva som skrives her ,så vil du se hvor feil du tar.Ta en titt på bildene i reportasjen, og SE hvor provoserende det kan virke.Det er jo heller ikke greit at hetrofile med alle mulige fetisher ligger og jokker på hverandre i det offentlige rom.
      Bare det å ta med barn ut på disse grisete paradene er jo helt sykt.

     • Tommy Nyberg

      Det flesta artiklar på frihetskamp handlar om ting som varje sund menniska borde reagera starkt øver.
      Varfør kommenterar du inte på en av de många artiklarna som inte handlar om homolobbyn? Då er det helt tyst.
      Kan du inte ge oss din syn på saken i någon av de her fallen?
      https://www.frihetskamp.net/maskerte-innvandrere-kastet-fyrverkeri-inn-i-en-barnevogn/
      https://www.frihetskamp.net/john-beaty-og-det-jodiske-jernteppet/
      https://www.frihetskamp.net/tyskland-mindre-enn-3-prosent-av-inntrengerne-har-jobb/
      https://www.frihetskamp.net/svenskene-er-redde-for-a-ga-ut-alene/
      https://www.frihetskamp.net/motstanden-mot-innvandringen-oker-i-norge/
      https://www.frihetskamp.net/ngo-fartoyer-smugler-afrikanske-innvandrere-til-italia/
      Detta er bara ett litet urval av det som publiceras her men det intresserar dig inte?
      Vem er det som er extremt upptagen av kønsorgan her?

     • Mona Burley

      Den holdning dere har til homofiles rettigheter, ødelegger for den egentlige saken. Dere vil ikke få mye støtte noen steder for den viktigste saken, når dere angriper de homofile.
      Den viktigste saken må være å forhindre at en volds- og drapskultur får fotfeste og på sikt kan/vil overta hele landet vårt. Jeg er skuffet over at dere ødelegger for deres egen sak!
      Å bekjempe muslimsk innvandring og overtakelse, er helt nødvendig hvis vi skal overleve som etnisk folkegruppe i fremtiden. Personlig anser jeg islam for å være en så stor trussel mot vår etniske folkegruppe, og mot alle andre folkegrupper – inkludert jødene, at jeg mener at det må være «islamfrie land» hvor ikke-muslimer kan være trygge. Og jeg mener at Norge skal være et slikt islamfritt land. Dvs, at islam må forbys, de muslimene som er her må få valget reise hjem, eller konvertere, alle moskeer nedlegges, og sannheten om islam må ikke hemmeligholdes men også undervises i skolene, og all muslimsk kvinneundertrykking må slås hardt ned på. Og det gjelder også muslimsk undertrykking av homofile og konvertitter.

     • Tommy Nyberg

      «Ødelegger for den egentlige saken.»

      Er den egentliga saken før dig ett judiskt mångkulturelt homoparadis fritt från muslimer?
      Dags att vakna upp Mona. Du beskriver en mareritt.

     • FrankCastle

      Bra at du er våken når det gjelder muslim invasjonen, men den er bare et symptom. Det avgjørende er å finne ut hvem som står bak, hvem som tjener på det og hva motivet er. Når man begynner å studere dette blir det ganske raskt klart at alle bevisene peker i en retning. Et hint: det er en gruppe som har blitt forvist fra 109 land opp gjennom historien for å ødelegge nasjoner.

     • FrankCastle

      Hehehe:)

    • Mona Burley

     Kan dere ikke bare innrømme at dere ikke er et hår bedre enn muhammedanerne som dreper homofile, lesbiske og utro? Ikke ett hår!

    • Mona Burley

     Hvilket griseri? Analsex, mener du? Da må du stoppe mange heterofile også, nemlig! Du vet vel at analsex er noe de fleste prøver før eller siden og noen holder på med titt og ofte enten de er heterofile eller homofile? Men du har ikke prøvd, nei…

    • Andreas Jakobsen

     REIS TIL HELVETE IDIOT

     • Du må være en skikkelig tøffing siden du skriver med store bokstaver…

     • Andreas Jakobsen

      Er kanskje ikke stor og sterk, men er hvertfall et bedre menneske enn du noen gang kommer til å bli

  • Mona Burley

   Haha såååå dumme dere er! LIKSOM kjemper for frihet haha, men vil nekte de homofile ytringsfrihet! Dere vet ikke hva ordet FRIHET betyr! Driver «frihetskamp», men vet ikke hva ordet frihet betyr! HA HA

   • Nordboer

    LOL ass YOLO

  • Andreas Jakobsen

   REIS TIL HELVETE

 • Vel talt!
  Homolobbyen og dens agenda må tydelig belyses.
  Dette vanviddet må reageres mot!

 • Ida

  Denne sjuke galskapen må stoppes!!!

 • Johannes 8.44

  Vi har en lang og seig kamp foran oss. Homolobbyen har lyktes å vinne på omtrent alle fronter i våre vestlige land, i tråd med kulturmarxismens oppskrift om «den lange veien gjennom institusjonene». Lovgivningen er på plass nå, og homovennlig propaganda er dagens orden i alle liberale media. LGBT’erne fremstilles som «fullstendig normale» og beundringsverdige individer, for de har jo kjempet frem sine rettigheter, ikke sant? Det verste er at barn og unge møter denne samfunnsødeleggende propagandaen i barnehage og skole, gjennom media og institusjonene i samfunnet, 24-7. Og vi som er motstandere fremstilles som bakstrevere, hatere og det som verre er. Det får vi tåle, inntil videre.

 • Ola Nordmann

  Burde være oppklarende for de fleste, men innimellom er det slik at noen ikke vil forstå, fordi dem anser at det ikke tjener det som de oppfatter er i deres egen interesse. Slike politiske krefter er homolobbyen.

  Med andre ord, det er de destruktive politiske maktlobbyister (homselobbyen) som skal bekjempes og ikke det enkelte individ. Forstår man ikke det, så er det fordi man ikke vil forstå, har evne til det, eller ikke ser det som i sin egen interesse å forstå.

  En sunn fremtid, må bæres av sunne verdier. Ære til Simon Lindberg som taler så klart og tydelig.

 • Bjørn-Ivar Bråten

  Stakkars arme mennesker dere dere sitter i deres muligens(og forhåpentligvis forfylllede ) virkelighetsforståelse. En trøst for meg må nå være at det er fullt mulig å få behandling for paranoide vrangforestillinger som dere tydeligvis lider av. Homofile skal altså overta makten over kjernefamilien? hvilken kjernefamilie? det eksisterer i dag så mange ulike kjernefamilie varianter t dere knapt klarer å forstå hva som egentlig ligger i begrepet. men om en skal forstå deres galskap rett vil dere og forby kjernefamilier der det finnes enslige forsørgere siden det altså ikke består av både mann og kvinne. Det er en av konsekvensene av det dere sier. Nei våkn opp å se dere rundt dere lever i en forestilling om at verden er sort og hvit, verden kommer i langt flere farger, og heldigvis for det. De gruppene dere er redde for ønsker nå egentlig bare å få aksept for sin måte å leve på. Uten å måtte være redde for slike tøvballer som dere, der de kan ha et trygt familieliv for seg og sine slik som mange andre i landet har i dag.

  • Norrøn

   Vi er ikke redde for de, vi vet at slik dekadens er skadelig for ett folk på sikt! Vi BRYR oss med andre ord..
   Du har sikkert ikke hørt talen av Simon Lindberg en gang. Jeg skjønner egentlig ikke at det kan gå ant å være uenig i det han sier, når det han preiker er sunn fornuft. Men på andre siden kan jeg kan forstå at når sunn fornuft krasjer med den tåka av hjernevask og grums du har i skallen kan det oppstå error..

  • FrankCastle

   Mener du også at disse bør få adoptere barn Bjørn Ivar?

   • Tommy Nyberg
   • Bjørn-Ivar Bråten

    Jepp!

    • FrankCastle

     Takk. Var det jeg regnet med. Da vet vi egentlig alt vi trenger å vite om deg og dine meningsfeller.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Å hva hjelper den kunnskapen deg med da?

     • FrankCastle

      Den hjelper meg ikke med annet en å få bekreftet antagelsen min om at du er en forskrudd pervo.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Så det er perverst å mene at andre kan ta seg av barn selv om de har inngått likekjønnet ekteskap? I såfall lar jeg meg gladelig kalles pervo, og lever godt med det.

     • Nordboer

      Bøgoppdragelse er barnemishandling! Enda verre er det at uskyldige barn skal ofres til perverse homoer som vil leke foreldre. Fullstendig sinnsykt er det.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Nå er det vanlig at de gir vanlig barneoppdragelse som alle andre. Det er da ingen som oppdrar sine barn til å være homofil. Osingene av de i den gruppen du nevner ofrer barn til noen, hverken pervoer eller andre.

     • Nordboer

      Når man ikke er normal kan man ikke gi normal barneoppdragelse. «Medmor» kan ikke late som hun er mann. Naturen virker ikke slik.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Så det altså ditt lodd her i livet å bestemme hva som er normalt og hva som ikke er det? Min opplevelse er faktisk at de med slik legning og er velfungerende foreldre.

     • Nordboer

      Jeg bestemmer ikke hva som et normalt, jeg observerer. Er det du som skal bestemme hva som er velfungerende eller ikke?

     • Arne M

      Det er det naturen som har bestemt.

     • Mona Burley

      Om foreldreløse barn får en far, eller en mor som elsker dem, å kan livet deres være reddet. For ikke å snakke om hvis de får to fedre, eller to mødre.
      Har du sett deg rundt i verden og sett hvor mange barn som dør av sult og krig og fattigdom?
      Hva er viktigst, redde et barn, eller dine fordommer?

     • Så det er kun disse to alternativene som eksisterer for foreldreløse barn? Enten så dør man i sult og krig, eller så vokser man opp med homoseksuelle foreldre?

     • Nordboer

      Hva er best – pest eller kolera?

     • Nordboer

      Hva er best – ensomhet eller misshandel?

     • FrankCastle

      Du er syk Bjørn Ivar. Tviler ikke et sekund på at du lever godt med det.

 • FrankCastle

  Perverse svin. Og disse blir løftet frem i main-stream media som om de var helter?? Til å få brekninger av…

 • Belsebub69

  Pridefolka og homolobbyister er nok bare en gjeng ‘ skurusniffere og teppetyggere ‘ som helt klart kvalifiserer til tittlen landsvikere , og bør straffes deretter. De personer som ga etter for at disse imbisiler får inngå giftemål likeså. Prest som menigmann.

 • Espen pedersen

  Flere av dere burde virkelig ta en titt på serien Skam som går på NRK 3, kanskje dere kunne lært litt om hvordan og hva det vil si å være homofil i 2016! At dere i hele tatt sier at dere vil forby homfofili i det offentlige rom fortelle meg om hvilket fryktelig hat som bor i dere.jeg skammer meg av det båre sånne folk som dere i Norge. Jeg håper virkelig ingen av dere selv har barn som er homofile. Det dere driver med er jo rett og slett trakassering, folk må få ha den legningen de har uten at det skal ha noe å si for alle andre! Å nei jeg har aldri deltatt på pride eller andre arrangementer i deres regi!

  • Norrøn

   Vi har ingenting imot homofile. Vi har dermed noe imot Homo Lobbyen (LHBTQ-lobbyen), som prøver å normalisere disse legningene. De flytter fram sine posisjoner på bekostning av kjernefamilien. Alt som prøver å spise av bærebjelkene til det folk vi hører til, viser vi motstand imot! Det gjør vi ikke fordi vi hater, men fordi vil sikre det vi er glad i! 🙂 Håper du fikk klarhet i hvor vi står.

   Talen av Simon Lindberg (som du også finner nederst i artikkelen):
   https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKoYy_e13-EetKF-9NLgETvoD_AplT3iJtNw33zkfsREx_Itc-d-5ozEYXQvlMDqwRkQtPiRGDo6EqOwWO-a896MiO2Vrg&v=R6vRu5M68Kk

   • Espen Pedersen

    Vis dere ikke har noe i mot homofile hvorfor vil dere da forby homofili i offentlighet? Å forresten så er det ikke unormalt å være homofil! Det er skikkelig flaut å tenke på at det bor så transyngte å lite åpne mennesker som dere i Norge.

    • Tommy Nyberg

     » Jeg håper virkelig ingen av dere selv har barn som er homofile.»
     Ingen forelder ønskar att deras barn blir homofil. Inte dina heller.
     Å forresten så er det ikke unormalt å være nasjonalsosialist!
     Det er skikkelig flaut å tenke på at det bor så transyngte å lite åpne mennesker som dere i Norge.

     • Espen Pedersen

      Nasjonalsosialisme, i Norge oftest kalt nazisme (av tysk Nationalsozialismus, kortform Nazismus), er en politisk ideologi eller verdensanskuelse. Den kjennes ved rasisme basert på «den ariske rase», i dag kjent som Germanske folk, sin overlegenhet, jødehat, førerdyrkelse og anti-kommunisme. Jo jeg vil så absolutt si at det er noe galt med å være nasjonalsosialist! «homolobbyen» blir jo bare barnemat i forhold. Tror nok dette er et av disse avvikene fra moderjord som gjentar seg som du selv snakket om. Om jeg får barn så er det i allefall sikkert at det siste jeg bekymrer meg for er hvilken legning de har, da er jeg mer bekymret for at de skal bli kjent med folk som dere, som går rundt å tror at dere er bedre enn andre.

     • Tommy Nyberg

      Så førdomsfull du er.
      Veldigt lite inkluderande.

    • Ola Nordmann

     jo det er unormalt, men man kan si at det er et avvik fra moderjords side som i større eller mindre grad gjentar seg.
     Men det er ikke normalt. Det er et avvik. Såpass ærlighet og takhøyde må man ha, selvom noen kan få vondt i sine følelser.

     • Espen Pedersen

      hvem er det som bestemmer at dette er unormalt da? Du og Nasjonalsosialist vennene dine? Forskning? Heldigvis er det sånn at det som er unormalt for noen kan være fullstendig normalt for andre, å når det gjelder homofili er det heldigvis sånn at et stort flertall i Norge synes dette er fullstendig normalt. Jeg skjønner her at jeg ikke kommer noen vei, at det ikke er noen vits i prøve å overbevise deg om noe som helst. Men du bestemmer ikke hva andre skal synes er normalt og ikke!!

     • Homofili er et avvik fra normalen, og definitivt og per definisjon noe unormalt.

     • Jesus love everyone

      Å være nasjonalsosialist er også et avvik fra det normale, å ville andre mennesker dårligere en seg selv er definitivt ikke normalt.

    • Rolf Gunnar Rolfsson

     Mannen er skapt for å dø i kamp, aldri å vike, aldri å svike. Homolobbyen er globalistenes skjulte krigsmetode for å svekke mannen før han utvikles. Det er en fortsettelse av Det brukne geværs politikk. Et land uten forsvar blir løpt over ende. Det er naturens vilkår. Stoltenberg tror han kan vinne kriger ved å trykke på knapper. Menn, som oppfører seg som kvinner, er sikkerhetsrisiko. De blir emosjonelle og hysteriske, når sinnsroen burde sette inn. Det, å se døden i hvitøyet, er mannens oppgave. Den naturlige mannen er en kriger.

     • Mona Burley

      For noe tull!! Ingen mennesker er skapt for å «dø i kamp»»
      Mennesker er skapt for å leve i harmoni med hverandre og naturen. Men dessverre fins det mange empatiløse maktsyke psykopater som ødelegger for alle andre.
      Og IKKE alle menn er født med en voldsom «mannlig» fysikk, og IKKE alle damer er født veldig feminine og kvinnelige. Verden er ikke svart-hvitt, men har alle gråtoner i mellom, og er i alle regnbuens farger!
      GUD skapte oss som forskjellige!

     • Skarpretteren

      Blablablablablablablablabla…. Finn deg et annet nettsted når verden føles tung for deg.

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Kvinner er skapt for å sprute ut unger, og helst ikke tenke for mye. Vi menn er utrustet med øks fra naturens hånd, for å skjære over navlestrengen.

     • Mona Burley

      Sprute ut unger? Tror du unger er flytende væske?

     • Så når noen sier «Du snakker som en foss», så svarer du «Fosser kan ikke prate!»?

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Ja, havfruene svømmer oppover elva for å gyte rogn.

    • Belsebub69

     Vel det blir fort slutt på vår nordiske arv og vårt folk hvis alle skulle blitt skurusniffere og teppetyggere og gud vet hva dere skulle finne slags perverse støpeform å presse folk inn i. Nei det er mann og kvinne,barn,familie,slekt og generasjoner som skaper samfunn og som gir livet de kvaliteter som fører oss og vår rase videre. Mange av disse unormale folka importerer andre raser i form av adopsjon til vårt kjœre nord, og bidrar derfor aktivt til ødeleggelse av vår rase. Hadde det gått an å se denne skavanken hos folk tidlig nok, skulle man forlatt disse avvikerne i skogen og latt naturen gå sin gang.

     • Per Gustav

      Du virker virkelig som en opplyst å fornuftig person😂 Bare sånn til opplysning så lever vi ikke på 1600 tallet lenger.

     • Belsebub69

      I enkelte tilfeller var justisen den gang faktisk bedre enn den vi har idag, men det er en annen sak.

     • Norrøn

      Samme faen hvilket århundre det er, det er de samme naturlovene gjelder! Om alle er likegyldige pasifister som deg forteller naturlovene oss at de Nordiske og andre Europeiske folkeslag vil dø ut.

      Vår organisasjons syn på rasespørsmålet:
      http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=xKyWCjG-_YM

     • Per gustav

      Hvem sier jeg er pasifist? ja det er de samme naturlovene som gjelder, men norge/Norden og Europa har takk Gud utviklet seg de siste 400 hundre årene til et velutviklet og demokratisk samfunn.(med noen unntak) Med en tankegang som deres ville ikke dette vært mulig. Vi ville vært i krig for mange ti årsiden om vi skulle gått til angrep på folk som har en annen rase, legning eller gener en dere. Men nå støtter jo dere tydeligvis den mannen som befinner seg på topp ti lista over massedrap det siste århundre så jeg skjønner jo at det ikke er noe vits å diskutere her.

     • Ja, vi nasjonalsosialister hater så klart vitenskap, fakta, andre raser, andre legninger og til og med andre gener. Vi hyller også massedrap naturligvis og mye annet!

     • Per Gustav

      Når det blir linket til videoer som støtter hitler, en video som forsåvidt er sperret i over 20 land og det ligger artikler ute som hyller vidkun Quisling på siden deres så må man jo begynne å lure på hva i helvete er det dere driver med. Begge de to stod jo bak massedrap. Men det er vell kanskje bare oppspinn det for dere at 6 millioner mennesker ble myrdet under krigen.

     • Norrøn

      Hvorfor nevner du ikke Churchill, Stalin og Roosevelt? Hvor Ofte får du høre om Gulag leirene i sovjet? Bare der ser vi hvilket spor du er programmert på..
      Ånei du.. Hollywood med sionistjøder i spissen pusher antibevissthet om Europeisk identitet og demoniserer Tyskland fordi de vil sette opp hinder for at Europeere skal reise seg igjen og ha en kollektiv spirituell samforståelse. Dette snakker de åpent om. http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=CVmiAR5nvJE

     • Hva vet du om Hitler og Quisling, egentlig?

      Hvorfor tror du videoen er blokkert i enkelte land?

      Du har fått med deg at det var verdenskrig? Ikke så veldig rart at mennesker døde.

     • Norrøn

      Det du skriver her beviser at du misforstår nasjonalsosialismens ideologi. Sett deg bedre inn i ting før du uttaler deg. Du kan heller ikke blande en ideologi med en person, det blir feil.. Uansett hva som blir sakt om hitler og Tyskland ville jeg vært nasjonalsosialist, fordi nasjonalsosialismen er for meg en religion der man tenker logisk og biologisk på livet. Hitler var forøvrig et bra menneske som kjempet mot det onde. Det finnes masse med informasjon som bekrefter dette. Det er ditt problem om du velger å leve et ignorant liv å tro på all løgnpropaganda servert av sionistjødene i Hollywood og kommunistalierte etter 2verdenskrig.
      The winners writes the history and can manipulate the masses to follow their agenda!

      Adolf Hitler, the man Who fought the bank! :
      http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=5Vekf_2952U

     • Per Gustav

      Ja en mann som beordrer drap på 6 millioner mennesker er virkelig en bra mann, for alle de 6 millionene var nok ondsksfulle, spesielt de under 12 år. Om du ikke selv skjønner hvor sykt dette er så er det du som har store problemer og trenger å sette deg litt mer inn i hvordan verden faktisk fungerer. jeg anbefaler deg på sterkeste at du oppsøker hjelp med disse tankene dine! Dette er der siste jeg gidder å bruke av tid på denne tragiske siden. Så nå lukker jeg fanen og kommer ALDRI til å besøke dette avhøle på Internett. stikker heller en tur ut på byen å treffer et par av de homofile vennene mine å tar en øl me de👌

     • Norrøn

      Litt av en alergisk reaksjon gitt. Hjernevasken fungerer godt kan vi se 🙂 med din rabiate tone synes jeg det er du som trenger en hjelp og en red pill.

     • Tommy Nyberg

      Speciellt de under 12 år?
      Er trettonåringarna lite før gamla før dig?

     • Hva vet du egentlig om det såkalte holocaust? Tror du at det fant sted? Tror du Hitler beordret at seks millioner mennesker skulle utryddes? I så fall har du alvorlige problemer og jeg vil anbefale deg å søke hjelp.

    • Lone Wolf

     Det ER unormalt å være homse.

     Grunnen til at de homofile og slike som deg vil at homsene skal kunne gå i tog og vise sine perversiteter i full offentlighet, er at dere vet at homofili er unormalt, men dere vil presse folk flest til å akseptere dette som «normalt»

  • Tommy Nyberg

   Kanske du borde ta en titt på http://www.nullrefer.com/?https://www.youtube.com/watch?v=Vnu5uW9No8g så du kan lera lite av vad det inneber att vara nationalsocialist.

  • Lone Wolf

   Hvorfor vil du at de homofile absolutt skal ha lov til å gå ut i det offentlige rom og presse sine perversiteter på oss andre ?

   • Espen Pedersen

    som sagt,hvem bestemmer at dette er unormalt? Dere? Et stort flertall i Norges synes dette er fullstendig normalt. Det jeg snakker om handler ikke om å gå i tog og vise perverse sider! Det handler om at to homofile har like mye rett til å gå hånd i hånd på gata, kysse hverandre og vise følelser som to heterofile, men det dere sier er at dere vil forby homofili i offentlighet.

    • Lone Wolf

     Det fins ikke noe stort flertall i Norge som mener at slikt er normalt. Påstanden om dette er et triks som du bruker for å presse dette svineriet på folk og gi det inntrykket at dette er normalt.

     Det er ikke noen av oss her som bestemmer at dette er unormalt. Det er skaperen selv som sier at dette er unormalt.
     Gud skapte mann og kvinne for at de skulle leve sammen i ekteskapet og formere seg. At to menn lever sammen, og har sex, er ikke bare unormalt, men en styggedom, som er strengt forbudt.

     Selv om ikke du tror dette så er det et faktum.

     • Espen Pedersen

      Triks? I stedet for å sitte i den lille fantasiverdenen din så synes jeg du skal gå ut å spørre normale mennesker hva de synes om homofili, så kanskje du skjønner at nordmenn flest har et helt avslappet forhold til dette. At to menn som lever har sammen har sex synes jeg er en helt fantastisk normal ting, akkurat som at heterofile par har sex, å nei det er ikke strengt forbudt, i Norge har vi noe som heter grunnlov, å det er de eneste lovene som gjelder i Norge å der står det ingen ting om at sex mellom likekjønn er forbudt. Vis du ønsker å leve i land som praktiserer strenge religiøse lover foreslår jeg at du reiser dit å lever der med likesinnede👍 God tur, ha en ellers strålende helg, det vet jeg i allefall jeg skal ha sammen med kjæresten og vennene mine😊👍

     • Tommy Nyberg

      Helt fantastiskt normalt att två män har sex. Spara inte på superlativen när det ska packas bajs.

     • Espen pedersen

      Helt riktig👍 Selv om jeg ikke «packar bajs» når jeg har sex, må jeg si at Sex er helt fantastisk👍

     • Tommy Nyberg

      Det är bra klystermannen.

     • Espen Pedersen

      Siden du insinuerer at anal sex kun handler om avføring, kan jeg godt gi deg en leksjon i hvordan man unngår dette problemet👍

     • Tommy Nyberg

      Så fantastiskt normal du är.
      Du vill in i röven på motvilliga främlingar.
      Det finns gott om våldtäktsmän så det gör våldtäkt fantastiskt normalt i din värld.

     • Espen pedersen

      nei jeg er nok ingen voldteksmann, det var kun et tilbud om en skritlig leksjon om hvordan du kunne unngå dette problemet siden du tydelig vis interesserte deg voldsomt i dette👍 Å nei voldtekt er så slettes ikke normalt i noen som hels form!!

     • Tommy Nyberg

      Du är nok ingen våldtäktsmän?
      Är du inte helt säker så utgår jag ifrån att du har ännu inte haft ett tillfälle.
      Kan du inte ta och byta kön så jag får den stora glädjen att kalla dig lespen Espen? Med ett rövhål så stort att du blir kallad transantlatisk sexuell snarare än transsexuell.

     • Espen

      👏🏻👏🏻 der skåret du mange voksen poeng.

     • Mona Burley

      Latterliggjøring er klassisk hersketeknikk. Personangrep også. For et lavmål!

     • Kom det fra personen som skrev denne kommentaren:

      «Haha såååå dumme dere er! LIKSOM kjemper for frihet haha, men vil nekte de homofile ytringsfrihet! Dere vet ikke hva ordet FRIHET betyr! Driver «frihetskamp», men vet ikke hva ordet frihet betyr! HA HA»

     • Dette handler i hovedsak ikke om hvorvidt homofile har sex eller ei i sitt eget hjem! En idiot ville nok kun forstått det slik, og således slengt seg med på idiotenes hylekor…

      Les tydelig hva som er skrevet omkring dette, istedet for å knekke sammen som fjoller!

     • Espen

      Knekke sammen? Å stå opp for seg selv og sine rettigheter er vell ikke akkurat å knekke sammen som et fjols. Jeg vet hva mine rettigheter er å det burde du lære deg å, du bor i Norge å må dermed følge norsk lov der homofilies rettigheter er like stilt med alle andre!

     • Nå siktet jeg til deres hysteri@hylekor, Espen.

      Du skriker og jamrer deg før du i det hele tatt har forstått hva det hele handler om…

     • Espen

      Skriker å jamrer meg? Det eneste jeg har gjort er å stå opp for mine rettigheter mot en liten gruppe ynkelig menn som prøver å undertrykke homofiles rettigheter. Om dere ikke tåler dette bryr meg midt i…

     • Disse rettigheter du taler om, Espen, de hadde du allerede før det hele tok helt av!

      Det handler som sagt ikke om din rettighet til å være homofil. Derimot handler det om at en reagerer mot å få det slengt i trynet via ulike kanaler der en forsøker å gjøre disse hbtq avvik trendy, og da spesielt rettet mot barn. Konsekvensene av dette er selvsagt svært uheldig.

      Så sett du deg ned Espen, for du har allerede din rett til å være homofil.
      Lær du deg istedet å være ydmyk som andre homofile og aksepter at det faktisk reageres i det offentlige rom mot ethvert forsøk på å normalisere og trendsette hva som er klart unatur, samt uheldig å påprakke heterofile barn.

      Lær deg også hva som menes med naturlig og unatur(lig), før du kommer med idiotenes preken om at alt er naturlig sålenge det eksisterer 😉

     • Lone Wolf

      Det er ikke politikerne som avgjør hva dine rettigheter er, og politikerne kan heller ikke lage lover etter egen vilje og eget forgodtbefinnende.

      Å være homse er likevel din rett, siden alle mennesker er født frie og med fri vilje,. Men ingen homser har noen rett til å promoter dette i det offentlige rom i den hensikt å presse dette på andre mennesker. Vi må ta hensym til hverandre, og det må homsene også lære.

      Å kysse og kline i det offentlige rom er en uting, og jeg liker ikke at heterofile driver med dette offentlig, men å se at to menn driver med dette er direkte kvalmende.
      At noen føler det slik bør homsene ta hensyl til.

      Likevel må vi alle respektere at homser gjør slikt hjemme, men altså ikke i det offentlige rom og ute på gaten.

     • Espen

      Nei det er ikke politikerene som bestemmer hva som er min rett å ikke, men det er Norges lover og internasjonale menneskerettigheter som norge er forpliktet til å følge å begge plasser står det at homofile er likestilt med alle andre. Det er jo da også gjerne politikerne som lager disse lovene, med mandat i fra et flertall av befolkningen. Åja vi må respektere hverandre, men etter alle skjeldsordne jeg har blitt kalt her inne så er min respekt for dere lik null. Takk og farvel ha en meget hyggelig helg!

     • Lone Wolf

      Nei, det er ikke Norges lover som bestemmer dette, for hvis de lovene politikerne lager er i strid med grunnloven, noe de fleste er, så er disse lovene ugyldige og ulovlig.
      Norge er heller ikke forpliktet til å følge internasjonale menneskerettigheter. Grunnloven forbyr dette, fordi Norge er et selvstendig rike. Og ingen del av Norges suverenitet kan oppgis.
      Når poltikerne likevel har gjort dette, så er dette ulovlig, og politikerne er en gjeng kriminelle.

     • Sverre Johan

      I Norges grunnlov står det klart å tydelig hvordan man kan lage nye lover og hva som kreves for at disse skal godkjennes. Så det du sier faller på sin egen urimelighet

     • Lone Wolf

      Nei det gjør det ikke, det jeg har sagt er ganske riktig. Politikerne kan ikke lage lover som er i strid med grunnloven. De kan heller ikke forandre grummøoven som de selv vil.

      Kanskje du kan forklare oss hva du mener er feil med det jeg har sagt ?

     • Freedom4all

      Så langt vi vet er grunnlovsendringene skjedd lovmessig med 2/3 flertall og over to storting.

     • Lone Wolf

      Det er ikke bare dette som er kravwt for grunnlovsendring.

      Grunnloven inneholder en paragraf so gjor det ulovlig for politikerne å forandre grunnloven for å fremme sin egen agenda, noe som de alltid har gjort.

      Det er også ulovlig for politikerne å fjerne eller tilføye paragrafer i grunnloven, noe som de også har gjort.
      Å forandre en paragrafs innhold er også forbudt slik at meningen blir en annen, men også dette har politikerne gjort.
      Derfor er alle forandringene ugyldig , og den originale grunnloven av 1814 gjelder ennå.

      Her er den paragrafen i grunnloven som politikerne har brutt utallige ganger med sine forsøk på å forandre grunnloven slik de selv vil ha den for å fremme sin agenda.

      § 110. Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution, vorder den
      Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen Deel af den bør forandres, skal
      Forslaget derom fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved
      Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.

     • Freedom4all

      Ja akkurat? I hvilken Aand en eventuell forandring er tolkes av jurister og politikere, mener 2 forskjellige storting at den ikke modsiger noen av prinsippene så kan den endres.
      Men det er jo et interessant tema, siden et nazistisk styre ikke vil kunne følge grunnloven og dermed pr. definisjon ville vært ulovlig i det øyeblikket det ble satt i kraft. Ergo vil all motstand mot det styre være legitim.

     • Lone Wolf

      Den ånd grunnloven ble skrevet i, og som er grunnlovens ånd, er frihet for folket, og å beskytte folket mot politikernes overgrep.
      Videre så er det også at folket er politikernes arbeidsgivere og overordnede.
      Dette betyr bla at politikerne ikke kan forandre grunnloven for å begrense folkets frihet og for å fremme sin egen agenda.

      Grunnlovens ånd og prinsipper er også at Norge er et fritt og selvstendig land, og ingen del av Norges selvstendighet kan gis opp, heller ikke i form av internasjonale avtaler.
      Jurister og politikere kan ikke avgjøre dette. Det ville være som å gi en morder anledning til selv å avgjøre om han skal straffes for mordet.

      Grunnloven har også allerede avgjort dette.
      Denne moderne ideen med at alt skal «tolkes» er bare noe sprøyt som myndighetene har funnet på slik at de kan «tolke» ting som de selv vil.

      Alle forstår hva som menes med grunnlovens ånd og prinsipper, når grunnloven selv sier at Norge er et fritt og udelelig rike, og at ingen del av Norges suverenitet kan oppgis.

     • Freedom4all

      Da har du i det minste lagt ballen død for prosjektet ett nordisk nasjonalsosialistisk rike.
      Siden det vil knuse all Aand og prinsipp i grunnloven.

      P.S Grunnloven fikk 30 endringer mellom 1816 og 1900, den første kom i 1816 så at det er så moderne det å tolke og endre kan vel vi slå fra oss.
      I 1816 må vel vi anta at de som skrev grunnloven fremdeles var politisk aktiv og deltagende i den aller første endringen.

     • Lone Wolf

      Jeg er ingen nasjonalsosialist, jeg er kristen og følger Jesus Kristus.
      Men dette hindrer ikke at vi kan være glad i det landet Gud har gitt oss.

      Når det gjelder grunnloven så skal den ikke «tolkes» den skal følges, og grunnloven selv setter grenser for alle endringer.

      Hvis det var slik at politikerne kunne forandre grunnloven som de selv ville for å fremme sin egen agenda og utnytte land og folk, hvs var da vitsen med en grunnlov ?
      Hvis politikerne kunne gjøre akkurat som de ville uansett, så trengte vi jo ikke noen grunnlov.
      Vitsen med en grunnlov er jo nettopp å beskytte folket mot politikernes overgrep, og å definere hva politikerne har lov til å gjøre. Mao å sette grenser for politikernes makt.

      Nå er det slik at politikerne bryter grunnloven uandett for å øke sin egen makt og fremme sin egen agenda, og for å selge land og folk.
      Men nå kan vi i det minste si med god samvittighet at de er en gjeng kriminelle, og at det de gjør er ulovlig selv etter alndets egen grunnlov.

      Politikerne vil ikke slippe unna straffen for det de har gjort og fremdeles gjør mot folket, som jo som sagt er brudd på landets grunnlov.

      Men så kommer også i tillegg det faktum at de bryter Guds lov, for egen vinning og for å fremme sin egen og sine arbeidsgiveres agenda.

      Den straffen politikerne vil få for sin ondskap og for sine ugjerninger mot land og folk,vil bli mye verre en det noen av oss vil kunne gi dem.

      Jeg kan ikke og vil ikke dømme noen, men jeg vet bare at hvis politikerne fortsetter med sin ondskap, så vil de få en grusom straff.

     • Freedom4all

      Det er derfor en grunnlovsendring må gå over to perioder altså to forskjellige storting.
      Dvs. at det ene stortinget behandler loven 1 gang, så er det et valg, så behandler neste storting endringen en gang til, hvis det er 2/3 flertall i begge storting så kan den endres.
      Det betyr at hvis det er grunnlovsendringer så er så fundamentalt forskjellig fra hva folket mener så kan vi dermed hindre å velge inn politikere som ønsker denne endringen til neste storting. Da blir endringen stoppet.
      Det er altså ikke brudd på grunnloven å endre denne, siden det står i grunnloven at det er mulig å endre denne.

     • Lone Wolf

      Kravet til stortingsflertall og behandling i to storting, er ikke det eneste kravet for MODIFISERING av enkelte paragrafer i grunnloven, noe som jeg har vist mes den gjeldende paragrafen i grunnloven som gjelder dette.
      Å forandre grunnloven er ikke lov, kun MODIFISERINGav enkelte paragrafer

      Men i sin iver for å forandre grunnloven for å fremme sin egen agenda så har politikerne i de siste årene også forbutt seg mot reglene om stortingsflertall og behandling i stortinget, samt en rekke andre paragrafer, også dem som politikerne selv har forandret. Dette er det flere som har reagert på.
      http://www.nullrefer.com/?http://www.kystpartiet.no/index.php/component/k2/item/59-stortinget-bryter-grunnloven
      http://www.nullrefer.com/?http://www.siste.no/innenriks/stortinget-bryter-grunnloven/s/1-5346252-6659197
      http://www.nullrefer.com/?http://www.neitileu.no/om_nei_til_eu/aktivist/leserinnleggbank/eoes/stortinget_bryter_grunnloven
      http://www.nullrefer.com/?http://www.vg.no/nyheter/innenriks/eu/jurist-mener-stortinget-bryter-grunnloven-i-eoes-saker/a/10110117/
      http://www.nullrefer.com/?http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/06/03/433590.html
      http://www.nullrefer.com/?http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2005/Regjeringen_og_Djupedal_bryter_Grunnloven_og_Menneskerettene-14.12.2005.htm
      http://www.nullrefer.com/?http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/sviket-mot-grunnloven/
      http://www.nullrefer.com/?http://www.fvn.no/nyheter/norge_og_verden/Jurist-mener-Stortinget-bryter-Grunnloven-i-EOS-saker-414778b.html

      Så vi har mer en god nok dekning for å si at politikerne på stortinget er en gjeng kriminelle.
      Hvis systemet ikke hadde vært så tvers gjennom korrupt, så kunne vi fått stilt dem alle for retten og dømt dem til lange fengselsstraffer.

     • Thomas W Mosveen

      Du skal ikke snart heller finne et annet forum å promotere for disse pervolystene dine. Jeg synes jeg har sett såpass mange komentarer til deg ,at du bør forstå at her får du ikke medlidenhet eller ros fordi du desverre er homse.

     • Lone Wolf

      Det er forskjel på ¨drive med dette privat og å gå i tog og skryte av dette perverse svineriet i den hensikt å presse det på andre.

      Noen har et såkalt avslappet forhold til dette homsesvineriet, men det er hvis homsene holder det for seg selv og privat inne i sitte eget hus.
      Å presse sine perversiteter på folk slik mange homser gjør i dag, er ganske enkelt forkastelig, og burde vært forbudt.

      Jeg er helt sikker på at de fleste i Norge er enig med meg i dette, men mange tør ikke si sin mening.
      Det er jo heller ingen som spør folket hva de mener.

     • Espen

      Presser ikke mitt sex liv på noen jeg, men sier bare at jeg det å gå ned gata hånd i hånd og Kysse den jeg vil i full offentlig er i min fulle rett akkurat som det er din! Om du hadde gidda å undersøkt litt finnes det fult av undersøkelser om syn på homofili i Norge. Men alle disse er vell i dine øyne kjøpt å betalt av «lobbyen». På tide å våkne fra den lille boblen du sitter i å innse at verden ikke er sånn som du ønsker å lærer deg å leve med det flertallet ønsker.

     • FrankCastle

      Nei

     • Mona Burley

      Er du jøde eller muhammedaner?

     • Tommy Nyberg

      Intressant spørsmål.
      Utveckla din tankegång før oss och legg gerna till varfør du utesluter att han kan vara kristen.
      Du har i kommentarsfeltet brukt ordet «pakk» om de som skriver her før att sedan insunera att de ska vara muslimer eller judar.

     • Mona Burley

      Jeg sa ikke «kristen». Jeg sa jøde eller muhammedaner, Det er kjempestor forskjell.
      Kristne fordømmer ikke homofile, «vantro», utro, konvertitter osv. «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen» sa Jesus. Ekte kristne vet å følge Jesus, og ikke leve etter gammeltestamentlige dogmer som tydeligvis «Frihetskamp» gjør!
      Når det gjelder religiøse som lever etter gamle testamentet, så er de ekstremt opptatt av hva andre mennesker gjør under sin egen dyne i sitt eget hus. De er i det hele tatt ekstremt opptatt av sex.
      Hvis «Frihetskamp» skal være en organisasjon som fremmer frihet ikke bare i teorien, så må de kutte ut å hetse de homofile! Og heller begynne å oppføre seg litt kristent!

     • Tommy Nyberg

      Du reknar kanske norska statskyrkan som ekta kristna?
      Belsebub sjelv har mindre liberala tolkningar av bibeln en dem.
      Och du… Jag sa inte att du sa att han var kristen.

     • Lone Wolf

      Nei.

    • Belsebub69

     Jeg blir direkte kvalm av dine uttalelser her. Gleder meg til demonstrasjonen neste år. KNUS HOMOLOBBYEN. Skal bli en fryd å se de antagelig sårrœva homsene rømmer byen, og helst landet for den del.

     • Espen Pedersen

      Å jeg blir direkte skremt av at det finnes sånne mennesker som deg, som ønsker andre bort fra landet bare fordi de ikke deler din levemåte. Som norsk statsborger er du som alle andre forpliktet til å følge norsk lov. Alt jeg sier er at det er like lovlig for to av samme kjønn å være i et forhold, samboere, gift eller ha sex med hverandre. Om du blir kvalm av det kunne ikke brydd meg mindre. Om du derimot planlegger å delta på en demonstrasjon som skal få folk til å flykte fra landet bør nok norsk politi informeres, da alle norske statsborgere har like mye rett til å oppholde seg innenfor landets grenser.

     • Belsebub69

      Les en gang til og du vil se det er en ønsketenkning fra min side. Kontate politiet, nå ble jeg skremt gitt. De sitter allerede å klør seg både i hodet og rœva for å tenke ut forskjellige måter å trakkasere oss opplyste oppegående nordboere som vet hva som setter vår eksistens i fare. Til din orientering er demonstrasjonen allerede annonsert på blant annet tv2 nyhetene, men en homse staket vel møkk når det gikk og gikk glipp av den gode nyheten. Du får trekke opp gummitrusa og stille som motdemonstrant for å gjøre dine likesinnede stolt av deg. Husk yttringsfriheten står sterkt i norge. Kanskje vi sees der. Husk bare å ta med plakaten som sier : KNUS HOMOLOBBYEN

     • Espen Pedersen

      For all del demonstrer i vei, det er din fulle rett👍 Gleder meg til å se denne lille gruppa deres bli revet i stykker av media og den norske befolkning eller👍 Ikke bra at sånne som dere får holde på i det skjulte å konspirere og planlegge, på tide at det norske folk får se hvilke type mennesker som finnes i dette landet.

     • Belsebub69

      Det som er myndighetens problem er at vi netopp IKKE driver i det skjulte. Myndighetene gjør alt de kan for å skremme oss vekk og holde tilbake hva vi virkelig står for fra offentligheten. Det som gjør at vi vokser så raskt som vi gjør , er netopp det å vœre synlige å få fram vårt budskap. Ja du leser riktig, vi vokser raskere enn noengang tidligere. Sikkert vondt å høre,men det er veldig mange folk der ute i det ganske land som er misfornøyde av å se på at vårt land går til grunne. Les vår vei, og du vil nok se at det er politikk der til og med du og dine sopervenner kan støtte.

     • Det blir nok massiv dekning i fiendemedia, og en liten skare av frådende og rabiate motdemonstranter som i fremtiden vil skrives inn i historiebøkene under kapittelet «Landsforrædere».

     • Norrøn

      Vi kan bare konstatere at du og andre med din mentalitet er mentalt forstyrret. Homofili er et avvik som ikke skal normaliseres eller promoteres. Belsebub69: ja, det skal bli godt å demonstrere mot Homo-lobbyen til sommeren!

     • Espen

      Selvsagt👍 Alle som ikke er enig med deg må jo ha store problemer lur tankegang å bra du har et så åpent sinn til alle som ikke er som deg selv

     • Norrøn

      åpent sinn er grunnen til at vi ser at LHBTQ-lobbyen er skadelig for en hver nasjon. Du har ikke evnen til å se ringvirkningene av dette fenomenet, og det tyder på at du har ett lukket sinn. Om du er en sannhetssøker graver du i dybden og finner ut hvilke katastrofale følger slike «trender» har på en nasjon på sikt.

     • Du tror tanken med demonstrasjonen «Knus homolobbyen» er å få homofile til å flykte landet? 🙂

     • Espen

      «Skal bli en fryd å se de antagelig sårrœva homsene rømmer byen, og helst landet for den del». Det var ikke mine ord

     • Belsebub69

      Vi skal demonstrere mot de som finansierer og oppmuntrer til slike pervostreker. Hva er det du ikke forstår ved ordet lobby? At jeg har et håp om at grisene som praktiserer dette ,innser at dette griseriet ikke er greit og drar, er en annen sak.Når de ser den massive støtten det er blant folket mot deres syke legning kan jo det vœre en pådriver til det endelige valget. Den hvite Nordiske rase har en plikt til å føre sitt folk videre inn i fremtiden. Til og med du ser kanskje haken her at det ikke funker når dere er mest opptatt av å få en annen manns bœsj på tissen deres. Fysj og føy .

     • Espen

      For det første, Jeg lurer virkelig hvor du finner denne massive støtten i folket hen? Om du referer til de 295 menneskene som liker siden deres på Facebook eller de få som er aktiv her? De få som møter opp på demonstrasjonene deres? Uansett så er jo dette bare en dråpe i havet av støtten vs de som ikke støtter dere. Å for det andre er det ikke akkurat som at jorden er i ferd med å bli avbefolket, folketallet i Norge øker hvert eneste år. Å vis du tror det å være homofil handler å om få bæsj på kølla så må du være utrolig lite intelligent. Kjærlighet finnes i mange former, dette syns jeg du skal akseptere.

     • Belsebub69

      Hva du synes jeg skal akseptere ang. Kjœrlighet er meg helt likegyldig, siden dette er forebeholdt mann og kvinne. Folketallet øker hvert år for det meste pga. Innvandringen, og at noen blir eldre i dette landet. At den nordiske rase, vårt folk, står ifare for å bli utvannet til den ikke eksisterer lenger, er også et faktum på linje med at homofili ikke er normalt fra naturens side. Takk og farvel.

     • Ei heller mine ord

     • Mona Burley

      Nei, tanken deres er vel at de homofile skal gjemme seg i skapet igjen, og ikke vise at de er til?
      Glem ikke at DET ER ETNISK NORSKE BORGERE DU HETSER!

     • Mona Burley

      På hvilken måte plager det deg hva andre mennesker gjør hjemme i sin egen seng, under sin egen dyne? Har du ikke nok med ditt eget sexliv? Er du misunnelig kanskje? – Mange homofober er i grunnen skaphomser, det vet vi.

     • Nordboer

      Du burde ha lest artikkelen, så hadde du ikke trengt å dumme deg ut.

      Har du noen kilder på dette med at folk som ikke liker pervoparader og at pedofile skal ha fri tilgang til våre barn, er «skaphomser»?

     • Tommy Nyberg

      Med samma logik er du nazist som henger her.

    • Normalt og unormalt, Naturlig og Unatur …ord du ikke ser ut til å forstå.
     Kverulering forandrer ikke faktumet. Og det gjør ei heller dine følelser 😉

     • Espen

      Homofili er per norsk lov og internasjonale menneskerettigheter likestilt med alle andre, ergo det er i dagens samfunn aksepter som like normalt som noe annet👍 hold det til det du siden du bor her, eller Finn deg et sted der de har disse lovene du ønsker👌

     • RaHoWa14

      For å akseptere dagens lovverk når det gjelder homofili må man også anerkjenne den sittende regjering. Jeg gjør ikke det og jeg deler heller ikke ditt såkalte «verdisyn» som er bygget på begreper som «toleranse, likeverd og aksept», eller hjernevask og apati slik jeg ser det.

     • Tommy Nyberg

      Så når lagen endras kryper du snillt tillbaka in i skåpet igen då?
      Gott att veta.
      Annars kan du prøva att bøga runt en stund i mellanøstern eller Afrika och prata om internationella menneskerettigheter och se hur det går.
      Lycka till.

     • FrankCastle

      Hehehe Spot on!

     • FrankCastle

      Homofili og andre perversiteter kommer aldri til å bli normalt.

     • RaHoWa14

      Før politisk korrekthet og homoagendaen kom på banen ble homofili definert som en psykisk lidelse og et seksuelt avvik.

     • Mona Burley

      Om du mener at det ikke er normalt, så er det uansett ikke din business hva andre voksne mennesker i enighet gjør hjemme i sin egen seng. Du har rett og slett ikke noe med det å gjøre!

     • FrankCastle

      Greit nok, men jeg er i min fulle rett til å ta avstand fra griseriet og utrykke hva jeg mener om det.

     • Fordi det er «likestilt» av dagens degenererte samfunn, så er det da normalt? Om så majoriteten skulle finne det helt topp, så er det da normalt?

      Tydeligvis forstår du ikke hva som her menes med normalt.

      Er det avvikende fra naturens side, det vil si fra slik det er ment at naturen skal gå sin gang, så er det også unaturlig og unormalt.

      Ditt «normalt» kan du istedet bytte ut med trendy, så vil du nok ha mer rett.

    • jasminum

     Enig med deg 🙂

    • Mona Burley

     ja selvfølgelig har de rett til det. Vi lever i et fritt demokrati, og ikke i et muhammedansk land!

     • Tommy Nyberg

      Mona Burley

      «Her i landet? Jo vi gir dem boligpriser som er så høye at de ikke har
      råd til å bo i landet de er født i. Når landte er fylt opp av
      innvandrere, oljepengene brukt opp og vi ikke har bygget boliger, så gir
      vi dem ekstrem fattigdom og bolignød.»

      Kommentar från dig på ABC før ett år sedan till den her artikeln.

      http://www.nullrefer.com/?http://www.abcnyheter.no/livet/2016/01/10/195192907/vi-far-aldri-vite-hvorfor-han-tok-livet-sitt
      Du har alltså problem med den fria demokratin och dens føljder.
      Men folkutbyte extrem fattigdom och bostadsbrist er kanske ett litet pris att betala før att en liten minoritet ska få paradera på gatorna hand i hand med den politiska eliten som om det vore viktigt før oss?

      Det er extremt provocerande att det øverhuvudtaget går an att bruka tid pengar och energi på homofilas rettigheter satt i den kontexten.
      Din fria demokrati kan dra åt helvete med sin nationsutslettande
      agenda.

     • Mona Burley

      Sitat: «de som føretreder homolobbyn er samma folk som ønskar øppna grenser och fri bidragsinvandring från tredje verlden och helst då från de kulturer som garanterat skulle teppa igen keften på homofila»
      Der tar du feil om meg! Jeg vil ha FRIHET for et hvert individ, og det innebærer rett til å velge hvem man vil elske. Men «Frihetskamp» forstår jo faktisk ikke hva frihet er! De oppfører seg som om de var RELIGIØSE, som typisk er veldig opptatt av hva andre mennesker gjør under sin egen dyne, i sitt eget hus.
      Og når det gjelder ideologien Islam, så er jeg like mye MOT den, som jeg er FOR frihet! Og en av grunnene til at jeg er MOT Islam, er pga det syn de har på HOMOFILE.
      Frihetskamp er av meg plassert på SAMME NIVÅ som ISLAM, ved deres hets og syn på homofile! Ikke ett hår bedre!

     • Tommy Nyberg

      «Frihetskamp forstår jo faktisk ikke hva frihet er! De oppfører seg som
      om de var RELIGIØSE, som typisk er veldig opptatt av hva andre
      mennesker gjør under sin egen dyne, i sitt eget hus.»
      Frihetskamp er en nettavis. Har du fått med dig det?
      Vad du eller andra gør hemma under dynan er inte intressant alls. Du «veljer» att missførstå. Det er homolobbyn som vi bekempar och inte homofila och det vet du.
      Er du en av dem som er offentlig homo in everybodys face och yter skattemedel før det?

     • Mona Burley

      Jeg har aldri vært homo, men jeg forsvarer et hvert menneskets rett til å fritt velge hvem de vil elske.
      Av de hetsende og nedsettende kommentarene her i tråden mot homofile, har jeg ikke misforstått noen ting!
      Om det var slik at dere ville bli kvitt pornografisk oppførsel i offentlige gater, så kunne jeg støttet dere i det’, enten det gjaldt homo- eller heterofile. Men deres hat og forrakt mot homofile går mye lengre enn som så, dere vil tvinge dem til å gjemme seg vekk! Fy så stygge dere er mot dem!
      Det er etnisk norske egne landsmenn dere angriper. Burde ikke deres agenda være å kjempe for et godt og FRITT samfunn for en hver nordmann/kvinne?

    • Asarum

     «som sagt,hvem bestemmer at dette er unormalt?»

     Så hvem bestemmer at DETTE ( https://www.frihetskamp.net/wp-content/uploads/2016/05/homo2.jpg ) er «unormalt»? Du i din lille verden?

     Tror du virkelig at mennesker som går naken i våre gater bidrar noe som helst positivt for samfunnet? Dette kalles regelrett for blotting og burde vært forbudt or er forbudt, bare ikke for denne sosialklassen av degenererte individer som løftes over alle andre av (((systemet))).

     • Espen Pedersen

      wow du er flink, du fant en random bildet på nettet👌

     • Tommy Nyberg

      Och du ett kommentarsfält på nätet.
      Men inte själv förstås.
      Ledd hit med ett fast grepp i näsan av nrk så speciellt flink var du inte.

  • Bjørn-Ivar Bråten

   Det er ofte slik at de som oftest roper høyest at de ikke liker dette, har en plass i skapet. La oss nå heller håpe at de en dag klatrer ut av skapet.

   • Norrøn

    Det tror jeg er en myte. Jeg ser ingen logisk forklaring på det du sier der.

    • Bjørn-Ivar Bråten

     Strengt tatt ser du neppe logikken i mye her i verden.

   • Nordboer

    Slik som «self-hating jews»? Man er det man kritiserer. Hersketeknikk, med andre ord, usaklig og udemokratisk!

    • Bjørn-Ivar Bråten

     Udemokratisk? Det å ønske å hindre demokratiske oppnådde rettigheter er vel udemokratisk.

     • Nordboer

      Du mener slik som seiersmaktene etter andre verdenskrig hindret de demokratisk oppnådde nasjonalsosialistiske rettighetene til tyskerne og påtvang dem multikulti, masseinnvandring og gruppevoldtekter istedet for harmoni og frihet?

     • Bjørn-Ivar Bråten

      De demokratiske rettighetene som var i Tyskland fra 1933 til 1945 var det ikke alle av landets innbyggere som nøt godt av, mange led under disse såkalte rettighetene. Og voldtekter er nå og gjennomført i stort mon av etniske tyskere og nordmenn til alle tider. Harmoni og frihet jo jo for noen svært få. Men nok engang så er samliv mellom to likekjønnede en demokratisk rettighet er i landet. Men de føler nok behov for å markere sin rett på lik linje med kvinner som markeder 8. Mars for å oppnå like rettigheter med oss menn. Til tross for at vi har en likestillingslov som skal f.eks utligne lønnsforskjell mellom kjønnene for likt arbeid.

     • Tommy Nyberg

      «Og voldtekter er nå og
      gjennomført i stort mon av etniske tyskere og nordmenn til alle tider.»
      http://www.nullrefer.com/?http://qet.se/2016/01/21/stefan-lofven-till-cnbc-migrants-not-to-blame-for-sex-attacks/
      Er det du Stefan som er her på besøk? Jag tycker mig kenna igen retoriken.
      Før øvrigt så gør du en ganska bra analys av socialdemokratins totala «misslyckande» då du egentligen beskriver nuleget.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Jeg ingen Stefan er. Og vi lever i et samfunn (Norge) som strener etter å kunne ta vare på alle som er her, uavhengig av tro, legning og etnisitet. Og innrømmmer mer enn gjerne at vi har mye igjen for å nå slikt mål.

     • Du lider åpenbart av samme sinnssyke vrangforestillinger (mentalsykdom) som han gjør, og ikke minst de som styrer Norge.

      Folket vårt utryddes og erstattes med andre fremmede folkeslag, og dere er opptatt av såkalte rettigheter til innvandrere og seksuelle avvikere… Absurd og tragikomisk!

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Å slike utsagn mener du jeg skal ta seriøst ?

     • Tommy Nyberg

      Tar du avstånd från Stefan Löfven och socialdemokratin?
      Bra!

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Jeg er norsk og forholder meg til våre egne politikere. Hva dere tjuvsvensker gjør er deres sak, hold bare fingrene unna vårt land.

     • Tommy Nyberg

      : )
      Svenskar och ortodoxa judar ska hålla sig undan Norge då?

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Milde himmel! Hvor dum klarer du være? Jo sant du er jo svensk. 😁

     • Tommy Nyberg

      Antisemit och rasist.
      Då finns det hopp før dig Bråten.

     • Thomas W Mosveen

      Til tider har det vœrt litt underholdningsverdi i disse utspillene dine. Men gå tilbake å se din utvikling som debattant,da får du nok en aha opplevelse. Her har du i starten siktet for høyt og tapt gang på gang,og nå nøyer du deg med forsøk på tåtramping. Er ikke det trist.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Tapt? Dette handler nå ikke om å vinne eller tape, men å fortelle hva en selv mener om ulike temaer. Om det er for konkurransen skyld så skal jeg heller delta i sykkelritt.

     • Thomas W Mosveen

      I en debatt/diskusjon er det vinn eller forsvinn. I et sykkelritt akkurat det samme. 1ste plass er vinner 2dre plass er ikke å vinne. Du åpnet hardt,men er blitt mere og mere usaklig etterhvert som debattene du har vœrt i har vist seg å bli litt for dyptgående for deg. Men hvis ditt motto er : så lenge liket fiser er det håp, så må du jo bare fortsette og underholde.

     • Tommy Nyberg

      Det handlar om att vinna eller tape.
      Det er det enda som er av betydelse.
      Och du behøver inte tala om att du er ute och cyklar før det såg jag direkt att du var.

     • Nordboer

      Tyskerne nøt godt av det! Tyskland er for tyskere! At fremmede agenter og samfunnsødeleggende elementer ble satt på plass er bare rett. Hvorfor skal harmoni og frihet bare være for noen svært få? «Demokratisk rett» til å være pervers … folkestyre har ikke noe med slikt å gjøre, det sier seg selv.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Bare et fåtall nøt godt av den harmoni du snakker om, kritikere av det tyske regimet varte ikke så lenge. Jødervar en annen gruppe som heller ikke opplevde den tyske harmonien du snakker så varmt om. De ble fratatt alle sine rettigheter ( selv om de var tysk) og behandlet på uhyrlige måter før de til slutt ble massakrert. Det er å leve i fred å harmoni det. For noen svært få.

     • Nordboer

      Tror du virkelig på det du skriver? Massakrert? Du må gjerne komme med kilder.

      At ikke-tyskere og forræderene mistet rettigheter i Tyskland er bare rett og rimelig. Tyskland er for tyskere. Statsborgerskap har intet noe med saken å gjøre.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Ikke uvanlig at dere med med nazistiske tilbøyeligheter benekter jødeutryddelsen. Mener du virkelig at de som overleve opphold i konsentrasjonsleire løy om sine erfaringer?

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Sukk! Ikke annet å vente fra den kanten. Men å basere noens velferd ved å utrydde grupper en ikke liker, er smålig. Men på den andre siden så er dere i denne klubben så pass små at dere ikke utgjør noe annet en en irriterende støykilde.

     • Den eneste som snakker om utryddelse her, er du.

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Jo men det er fordi du benekter at det skjedde.

     • Tommy Nyberg

      Är du igång med att kritisera Israel nu igen.
      Free Palestine!
      Det är bra Bråten. Stå på!

     • Bjørn-Ivar Bråten

      Om det plager deg at jeg og ønsker en egen stat for palestinerne ja så får det nå bare plage deg.

     • Tommy Nyberg

      Vi er helt enig der.
      Du och jag tillsammans Bråten.

     • Nordboer
 • Lone Wolf

  Promoteringen av dette homseriet er en del av jødenes NWO-agenda.

  Dette svineriet promoteres sterkt i vestlige land som en del av jødenes og politikernes folkemord på hvite europeere, det samme gjelder abortsaken og promotering av feminismen og såkalt likestilling.

  Jødene står bak alt dette også, og politikerne og sosialistene er jødenes villige nikkedukker som gjør sin del av jobben.

  • jasminum

   Resten av dekadensen utelater du, og lar de homilie stå for hele skiten av samfunnets øvrige dekadense. Men du mener det nok ikke slik. Og, ja – dette er villet utvikling. AAO står også bak filmindustriens (i utgangspunktet) pornografiproduksjon.

   For ordens skyld; de homofile skal respekteres. Utartet promiskuitet er en uting når grenser passeres, mener jeg.

 • Freedom4all

  Mye skjult agenda i verden! Står jødene bak dette også?
  Jeg måtte google litt og det viser seg at disse jødene er heller ikke spesielt begeistret for homser.
  Så dere har noe felles, og nå forbanner sikker jødene seg selv som har skapt denne lobbyen, ja ja de kan vel ikke vinne alt heller.

 • John Doe

  Visste dere at Hitler hadde sine egne private homser, Hitlers bestevenn Ernst Röhm var homse, det samme var de fleste offiserene i Sturm Abteilung.
  Etter at SA hadde ryddet vei, ble de byttet ut med mere strømlinjeformede styrker, SS passet bedre inn i det nye bildet.
  Hitler klarte ikke å ta livet av bestevennen Röhm som han gjorde med de fleste andre, og en annen offiser tok saken i egne hender.

 • Elias

  I Trondheim år 2001, 1000 personer og i 2016 mer enn 30 000 personer, folk er våken og bli bedre enn i framtida . love is love and wins

  • Elias smile

   Jeg er enig å kjempe mot radikale muslimer, men ikke mot LGBTQ….

 • Elias

  Hvert år flere folk deltar på PRADE PRIDE

 • Velden

  jeg synes kommentarfeltet i denne tråden burde stenges.

 • Øyvind

  Jeez, for en gjeng tapere dere er! Slutt å bry dere med hva voksne, samtykkende mennesker gjør med hverandre!

  • FrihetForFolket

   Er en fordel å lese artikkelen før du kommenterer. Gjerne komme med et argument i forhold til hva som står skrevet. Så fremstår du deg selv som litt mer intellektuell og oppegående. Istedenfor å høres ut som en 14 år gammel hasjrøyker som henger rundt Hausmania på skoletiden istedenfor å være på skolen

  • Har du lest artikkelen?

   • Øyvind

    Ja

    • Dersom du fortsatt tror det handler om en kamp mot «hva voksne, samtykkende mennesker gjør med hverandre» så har du åpenbart ikke forstått innholdet.

     • Øyvind

      Jeg leser hva som er skrevet, men jeg tror du blander begrepene «forstått» og «enig».

     • Nei. Du forstår åpenbart ikke innholdet dersom du tror artikkelen handler om en kamp mot homofile individer og hva de «gjør med hverandre».

     • Øyvind

      Sitat jan-c i kommentarfeltet: Dette griseriet SKAL vi få slutt på!

      Joda, jeg forstår godt hva meningen med artikkelen er, og utifra kommentarene forstår jeg også hvilken type tapere som er tilhengere av siden deres. Jeg kan et triks som heter «å lese mellom linjene» – og når jeg gjør det, leser jeg hva dere mener. At dere bruker flere avsnitt på tåkeprat, uriktighet og løgn, får det til å virke som (for de enkle sjelene som ser opp til dere) om dere har noe reelt å komme farendes med.
      Det var i utgangspunktet ikke meningen å starte en diskusjon rundt dette, jeg ville bare lufte mitt synspunkt. Jeg har ingen tanker om å få omvendt deres meninger, men enn så lenge dere er en liten tullegruppering, er det ikke så nøye 😉
      Tar med dette kvelden, så jeg er opplagt til den givende og godt betalte jobben min i morgen.

     • Tommy Nyberg

      «Tar med dette kvelden, så jeg er opplagt til den givende og godt betalte jobben min i morgen.»
      Vad ville du med den? Patetiskt.

     • Tror det er et mantra han repeterer for seg selv hver kveld mens han står foran speilet før han skal gå til sengs. Kanskje noe han har lært på kurset «hvordan takle jobbsøkertilværelsen».

     • Du finner med andre ord ikke noe i artikkelen som kan begrunne dine påstander, og må «tolke», «lese mellom linjene» og sitere fra kommentarfeltet. Ok, den er grei.

      Ditt synspunkt er altså at du er imot noe som ikke står i artikkelen, men som du likevel mener står der. Selv om det ikke gjør det.

      «Tar med dette kvelden, så jeg er opplagt til den givende og godt betalte jobben min i morgen.»

      Et vanlig utsagn fra både arbeidsløse og folk som ikke har flere argumenter. Sov godt!

  • Tommy Nyberg

   Sa han och brydde sig om vad vuxna samtyckande menniskor gør med varandra.

 • kaisa

  Dere kan ikke dele bilder av folk som ikke har blitt bedt om å bli avbildet eller samtykket til at bildet blir brukt. Slett bildet!!

  • FrihetForFolket

   Jeg vil vise til Norsk lov

   «§ 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
   a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
   b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
   c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
   d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
   e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.
   Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.»

   Bemerk deg punkt A, B og C

   Link til det Norske lovverket som jeg referer til: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=%C3%A5ndsverkloven#§45c

   Så nei, du kan ikke kreve at noe bilde her slettes, og du kan ikke kreve at bilde trenger samtykke

   • kaisa

    Da viser jeg til litt lover jeg og siden vi først er i gang.

    https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9#§266

    § 266. Hensynsløs atferd
    Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
    0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).
    § 266 a.Alvorlig personforfølgelse
    Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.
    0 Tilføyd ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).
    § 267. Krenkelse av privatlivets fred
    Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
    Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.
    Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse

    Så jo, det kan jeg.

    • FrihetForFolket

     At du blir skremt av fantasiene dine dekker ikke lovgivningen dessverre. At du «FØLER» deg skremt har ingenting å si. Da foreslår jeg at du legger frem bevis og kontakter advokat. Lykke til.

     Ingen prøvde å fremkalle frykt, ingen forfulgte deg, ikke kontaktet deg.

     Loven angående privatlivets fred gjelder da ikke da du gikk i et folketog i friluft

     • kaisa

      Det handler ikke om å føle her altså. Det står ganske svart på hvitt.

      «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

      Dette er en side som ganske konkret uten å legge noe i mellom formidler sitt forakt for homofile personer.

     • FrihetForFolket

      Dessverre, så gjelder da lovgivningen jeg først refererte til her. Selv om du ikke liker det som står skrevet her, så gjør ikke det at loven jeg referer til ikke gjelder. Ha en flott kveld videre!

     • FrihetForFolket

      Vil også legge til at ditt navn, bosted, alder eller annen informasjon som kan krenke privatlivets fred er heller ikke lagt ut. Og ingen vet hvem du er, utenom de som allerede kjenner deg. Jeg vet ikke hvilket bilde du referer til. Men uansett, når du velger å gå i et offentlig folketog, i et offentlig rom så må du vite til fremtiden at du kan bli tatt bilde av. Det gjelder oss alle.

      I motsetning til andre aviser så legger ingen her ut navn på noen, bosted, alder, jobb eller lignende. Så ingen vil klare å gjenkjenne deg og plage deg med mindre du velger å dele den informasjonen her(noe jeg regner med du vet man aldri skal gjøre på nettet uavhengig om det er her, eller på dagbladet, facebook eller lignende steder).

      Igjen, ha en fin kveld videre!

    • Og hvilken relevanse har dette?

 • Freddyola

  Denne nettsiden er den største samlingen med selvhatende skaphomser jeg noensinne har sett. Kom dere ut av skapet og skaff dere et liv. Seriøst.

  • Mona Burley

   Det er slike som gjerne vil pule kjærringa i rævva!

   • Tommy Nyberg

    Dream on.

 • Andreas Jakobsen

  ÅH! Fikk ikke MEMOET! Jeg er homo og jeg viste ikke at vi drev på med lobbyvirksomhet!

  SKJERP DERE

 • Arne Grostøl

  Uansett hva slags legning man har så er jeg imot sexualiseringen som finner sted rundt omkring… sex er en privatsak som hører hjemme utenfor det offentlige rom… så jeg er ingen forkjemper av seksuelle figurer og oppfordring til denslags… for det er med på å skape et overfladisk samfunn der man fokuserer på nytelse istedet for de viktigste tingene i et forhold. Og i så måte er det ikke et hår bedre med 50 shades, spekulative undertøysreklamer etc… Når det er sagt så er så godt som alt som blir slengt ut her SPRØYT… og fullstendig på kollisjonskurs med hva alle noenlunde oppegående forskere vil si om legning… å være homofil er «dessverre» ikke et valg man tar uansett hva dere trangsynte sinte unge menn måtte mene… Er ikke homofil selv, men noen av mine beste venner er homofile.. fantastiske folk