Hjem Nyheter Norden Den svenske kirke: Greta Thunberg er Guds profet i vår tid

Den svenske kirke: Greta Thunberg er Guds profet i vår tid

SVERIGE Det kommer nå signaler fra Den svenske kirke om at Greta Thunberg kan være Guds datter. Hennes profetiske evner er at Gud taler gjennom henne om verdens fremtid.

Greta Thunberg, «Guds profet», i Brussel oktober 2018. Foto: Jan Ainali (CC BY-SA 4.0)

«Vi må lytte til budskapet fra Greta Thunberg. For budskapet kommer fra Gud.» Dette skriver diakon Anna Ardin og miljøsertifisereren i Den svenske kirke, Joakim Kroksson, i en debattartikkel i Kyrkans Tidning.

Poenget [med å lytte til Greta] er at vi må lytte til budskapet, for budskapet kommer fra Gud. Det kreves en radikal forandring til et fossilfritt liv og samfunn.

Ifølge Anna Ardin er Greta Thunberg fullstendig sammenliknbar med Bibelens profeter. De gamle profetene brukte en liknende profetisk strategi som henne, skriver Ardin. Profetenes strategier utgjøres av seks faktorer:

  • Bekrefte din kallelse.
  • Høre på Guds stemme og være åpen for Sannheten.
  • Snakke om den harde virkeligheten for folk og makthavere.
  • Preke omvendelse og vise håp.
  • Lev som du lærer.
  • Gi ikke opp.

Ettersom Greta Thunberg bruker samtlige disse faktorene er hun Guds profet, skriver Ardin.

Thunberg har ifølge Ardin innsett at noe radikalt må skje, at folket er på feil vei. Hun preker omvendelse og forklarer samtidig konkret hva mennesker må gjøre. Hun kommer ikke med enkle løsninger, og hun vil vekke menneskeheten, noterer Ardin.

– Jeg vil ikke ar dere skal føle dere håpefulle. Jeg vil at dere skal ha panikk, sa Greta Thunberg ved møtet på World Economic Forum i Davos i januar.

Thunberg fortsatte talen sin i Davos med å forsøke å spre redsel.

– Jeg vil at dere skal føle den redselen jeg føler hver dag. Jeg vil at dere skal agere. Jeg vil at dere skal agere som dere skulle gjøre i en krisesituasjon. Jeg vil at dere skal agere som om huset brenner, for det gjør det, sa Thunberg i sin tale.

På spørsmål fra journalister om hva det er hun vil forandre, er svaret: «Alt!»

Kommentarene fra Kyrkans tidnings lesere er fåtallig. En leser anser at det er feil å dra inn Greta Thunberg i den bibelske profetverdenen ettersom Greta selv ikke har hevdet at Gud snakker gjennom henne.

En annen anser at Anna Ardin og Joakim Kroksson har fullstendig feil:

Greta Thunberg er ingen profet. I stedet er hun en liten jente som skulker skolen. Hadde hun sittet på skolen hadde hun kanskje lært seg litt om klimaets fysikk og kjemi. Det er ikke så lett! Å følge massebevegelser uten kunnskap er mye lettere.

Om Greta Thunberg kommer til å få profet-status i Den svenske kirke gjenstår å se.