Hjem Nasjonal kamp Destinasjon: Bergen

Destinasjon: Bergen

AKTIVISME: Fra den 4. til den 9. april gjennomførte Motstandsbevegelsen en rekke aktiviteter i Bergensområdet. Her følger en liten rapport om aktivitetene og hendelsene som fant sted på vestlandet under denne perioden.

2361_ny

Aktivister, medlemmer og støttemedlemmer fra rundt om i landet hadde tatt veien til Bergen for å ta del i en større propagandaoffensiv. I tillegg til å spre Motstandsbevegelsens budskap var det også satt av rikelig med tid til sosialt samvær og utflukter i Bergen.

Bergen malt grønn

Det var en motivert gruppe aktivister og medlemmer som gikk til verks i Bergen – for å spre Motstandsbevegelsens propaganda. Flere hundre klistremerker ble satt opp i sentrale, samt utenforliggende deler av Bergen. Plakater ble satt opp og flyveblader delt ut. I tillegg ble tre bannere satt opp ved Bergens mest sentrale veier.

019-447x335_ny

Sosialt samvær

Det ble som sagt satt av rikelig med tid til sosialt samvær. Dette innebar at man dro på flere turer rundt i Bergen for å kikke på arkitektur, ta del i Bergens historie, samt nyte kulinariske herligheter fra lokale restauranter. At kameratslige bånd styrkes og gruppen både lokalt og nasjonalt føler at fellesskapet blir tatt vare på er meget viktig for organisasjonen som helhet.

198-447x375_ny

Rekruttering og nye medlemmer

De siste dagene av aktivitetene ble satt av til rekrutteringsmøter. Møtene var i all hovedsak meget vellykkede og det er med stor glede vi ser at Motstandsbevegelsen vokser og ekspanderer på vestlandet og ellers i Norge!