Hjem Artikler «Det å være blond og blåøyd kommer til å forsvinne»

«Det å være blond og blåøyd kommer til å forsvinne»

FOLKEUTBYTTE Følgende utsagn ble uttalt av samfunnsdebattant Mina Adampour i en debatt på TV2 i 2017. Til tross for de temmelig ekstreme implikasjonene bak utsagnet skapte det ingen storm i det norske medielandskapet, med det resultatet at en samtale som burde ha funnet sted for lenge siden lar vente på seg.

Mina Adampour sin uttalelse kom i respons til FRP-høvding Carl I. Hagen sin kommentar om Oslos skiftende demografiske sammensetning. En sann liberal til det siste, Hagens bekymringer rundt denne forandringen tar en økonomisk karakter. Hagens lusking rundt grøten ble imidlertid møtt med forfriskende frankhet fra Adampour, som flyttet samtalen over på dens sanne tema, nemlig rase og den norske etnisitetens forhold til den norske stat.

Dog Adampours utsagn uten tvil vekket sterke følelser hos mange av oss som var vitne til det, så vil jeg argumentere for at hun fortjener kun ros og takknemlighet fra alle rasebevisste nordmenn for sin ærlighet og innrømmelse av det alle norske nasjonalister har blitt tvunget til å innse en stund nå:

Nemlig at det ikke er til å komme utenom at den etniske rensningen av Norges germanske urbefolkning er innbakt i den nyliberale og multikulturelle visjonen for Norge som Adampour har nytt så godt av.

Ved et veiskille

Vedrørende den demografiske transformasjonen som har funnet sted over nesten hele den hvite/vestlige verden i etterkant av andre verdenskrig så finnes det et viktig spørsmål som må besvares.

Er dette noe hvite har valgt, eller noe som ble tvunget på oss?

Eller, med tanke på at den hvite befolkningen ville oppnå minoritets-status i så godt som alle vestlige landet innen dette århundret, er hvite i ferd med å begå selvmord, eller er vi i ferd med å bli drept?

Mitt svar er nei, vi valgte ikke dette, og ja, vi er i ferd å bli drept.

Hvilket norsk parti har noensinne vunnet et stortingsvalg med det budskapet at de ønsket å fundamentalt forandre Norge demografisk? At det vanlige nordmenn tok for gitt, nemlig at vi skulle forbli et nordisk land med en kulturarv forankret i kristendommen og hvit europeiske verdier, og at deres etterkommere ville se ut som dem, at dette er noe avleggs som ikke hører hjemme i det tjueførste århundret?

Ethvert parti som gikk til valg med dette budskapet ville ha blitt knust. Likevel er det her vi er.

Det har forundret meg å høre venner og kjente som karakteriserte de brutale opptøyene som fant sted denne sommeren i USA som noe fullstendig fremmed, noe vi som nordmenn ikke kan gjenkjenne.

Faktum er at den kollektive og rasemessige hevnaksjon orkestrert av BLM og Antifa, på vegne av George Floyd som førte til flere titalls dødsfall og økonomisk ruinerte mange flere, ikke bryter med verdiene som guider vestlige eliter i det hele tatt. Selvfølgelig kan kollektiv rasemessig hevn på vegne av en kriminell narkoman rettferdiggjøres når den utføres av ikke-hvite. Impotente appeller til liberale verdier fra konservative er irrelevante. Anti-hvithet står absolutt sentralt blant prinsippene som understøtter våre nåværende institusjoner, og vil alltid overkjøre alle andre hensyn til slutt.

Bare når du forstår dette kan du også forstå kjernen i Trump-fenomenet. Donald Trump er ikke hatet av vestlige liberale kosmopolitter for sin uvørenhet eller “trusselen” han representerer mot USAs demokrati, som i all realitet er et plutokrati der finansielle interesser alltid får det siste ordet.

Donald Trump er hatet fordi han har blitt en avatar for hvithet og hans seier i 2016 en påminnelse om makten hvite fremdeles kunne utøve hvis vi simpelthen valgte å gjøre det.

Vi som hvite står nå ved et veiskille som ikke kan unngås. Vi kan velge å innrømme, i likhet med Adampour, at sentralt i den politiske kalde krigen som nå raser i vesten er hvite folks fremtid, ikke liberale og økonomiske abstraksjoner.

Ideen at vi valgte dette er en løgn. Det Britiske folket valgte ikke en politisk orden som tillot den organiserte seksuelle mishandlingen av nesten 19 000 britiske barn i 2018, mange av dem hvite med rasefremmede gjerningsmenn. Dette er bare det mest brutale eksempelet på den hjerteskjærende prisen hvite har betalt for etableringen av vår nyliberale og multikulturelle utopi, og det kunne bare ha blitt utført via systematisk skyggelegging fra våre “frie mediers” side. Slå på Netflix og du vil kunne velge å vrake i serier og dokumentarer som promoterer multikultur. Vi vil aldri se noen Netflix-dokumentar som forteller historien til de hvite barna som ble tvunget inn i seksuelt slaveri av pakistanske menn i Rotherham. Hvite selv-erklærte feminister med makten til å gjøre noe med det i England visste hva som foregikk og valgte å ignorere problemet så lenge de kunne.

Når jeg tenker på skjebnen til de 1400 jentene fra Rotherham (langt de fleste av dem var hvite) blir det vanskelig å føle noen spesiell sympati når norske medier skriver tårevåte artikler om unge svarte fotballspillere som får ropt apelyder mot seg fra tribunene.

En følbar nervøsitet har tatt grep om våre eliter, og grunnen til det er dette:

Folk flest vil være så liberale som tiden de lever i tillater dem å være. Pretensjonene om en multikulturell utopi var privilegiet til en generasjon nordmenn som hadde lite erfaring med rasefremmede og enorme reservoarer av oppspart sosioøkonomisk kapital. Dette reservoaret er nå så godt som oppbrukt. Isteden kan unge etniske nordmenn se frem til å konkurrere med våre “nye landsmenn” om et minkende antall jobber og sosiale ordninger der rasefremmede vil bli privilegert i integreringens navn. Som en av disse unge nordmennene har jeg vanskelig for å se hvilken rett den foregående generasjonen har til å dømme meg for mine nasjonalsosialistiske holdninger.

Det er fundamentalt irrasjonelt å fortelle hvite mennesker at vi er like alle andre, samtidig som vi pålegges en spesiell plikt til selvoppofrelse av vårt land, våre ressurser og vår status. Slik ting står nå forventes det at vi skal innta en slags foreldre-rolle ovenfor våre rasefremmede medborgere, uten at vi blir tildelt noen av privilegiene en forelder har rett til. Dette er fundamentalt urettferdig. Enten er vi alle like, og hvite nordmenn har den samme retten til å sette seg selv og sine egne først som alle andre, eller så er vi ikke like, og det må innrømmes at det multikulturelle prosjektet har blitt bygd på en løgn.

Det er på tide å innrømme at liberalismen har ingenting mer å gi deg, hvite mann. Den nåværende politiske ordenens overlevelse er intimt knyttet til din fremtid som en økonomisk ruinert og politisk impotent minoritet som vil være avregning av rasefremmeds nåde for å overleve. Velg en annen fremtid mens du ennå har muligheten til det.

Les også:
Dagens video: Jødisk rabbiner innrømmer at hvitt folkemord er målet
Dagens video: Hvem står bak masseinnvandringen?
FILM: Kalergi-planen – Hvitt folkemord?
Hvitt folkemord