Hjem Artikler Kommentar Det er i alle nasjonalisters interesse å støtte palestinerne i deres kamp...

Det er i alle nasjonalisters interesse å støtte palestinerne i deres kamp mot sionismen!

ANTI-SIONISME Det palestinske folket er i likhet med hvite i en eksistensiell kamp med sionismen og vi har alt å vinne på å støtte dem.

Siden Israel/Palestina konflikten blusset opp igjen for alvor denne uken har det oppstått en viss splid i nasjonale miljøer rundt hvilket standpunkt man burde ta angående konflikten. Jeg vil her presentere mine argumenter for hvorfor jeg har valgt å stille meg helt og holdent bak det palestinske folket i deres kamp mot sionismen.

For det første er det ingen kontradiksjoner i mitt ståsted. Det faktum at jeg kjemper for den hvite rasens overlevelse betyr ikke at jeg ønsker andre folkeslag tilintetgjort eller utsatt for regelrett overtramp. Jeg ser naturligvis ikke at det skulle være legitimt at store folkemasser fra den tredje verden skulle ha en rett til å komme til vestlige land og få subsidiert en vestlig levestandard på bekostning av den innfødte hvite befolkningen (noe som ikke kan forsvares hverken moralt eller økonomisk), ettersom de heller burde holdt sin post og kjempet for sitt folk og hjemland, i hjemlandet eller nærområder til dette.

Jeg har ingenting å tape på å fordømme nedslaktningen av palestinske sivile og barn, av IDF-soldater, fra et pragmatisk eller etisk synspunkt. Opprettelsen av den jødiske staten har vært en katastrofe for vesten. Tiår av kriger for Israel har ikke bare kostet hvite soldater livet, men er også hovedkilden til flykningsstrømmene som nå utgjør en eksistensiell trussel mot hvit sivilisasjon.

Les: Krig for Israel fører masseinnvandring til Europa

Som den amerikanske nasjonalisten Mike Peinovich har påpekt utretter disse krigene en rekke ting for jøder. For det første tømmer sionistenes krigføring territorier Israel ønsker å ekspandere inn i, og for det andre leder dette til bølger av masseinnvandring til Europa, en innreise tilrettelagt av jødiske «filantroper» som George Soros.

Videre har problemene disse innvandrere fører med seg i form av voldskriminalitet i Europa ført til at jødene har vært i stand til å undergrave den tradisjonelt sterke europeiske sympatien for palestinerne, ved å knytte motstand mot en demografisk utskiftning til støtte for Israel.

For å oppsummere; jøder vil at hvite og arabere skal hate og drepe hverandre mens de selv dominerer både Europa og Midtøsten. Det at jeg anerkjenner dette betyr ikke at jeg ikke fremdeles forlanger at muslimer må returnere til deres hjemland, eller at jeg ikke har sympati med palestinernes kamp for sitt folk og hjemland. Det betyr simpelthen at jeg påpeker den jødiske splitt-og-hersk strategien i spill her og at jeg nekter å falle for den.

Nei, Israel har ingen rett til å forsvare seg

Den jødiske statens terrorkampanje rettet primært mot palestinske sivile forsøkes som regel å legitimeres under mantra som: «Israel har en rett til å forsvare seg!»

Mitt svar til dette er et klart NEI, Israel har ingen rett til å forsvare seg da Israel er en stat uten noen form for legitimitet.

For det første har ikke israelerne tilegnet seg Israel ved bruk av egen styrke og selvoppofrelse, men snarere via den amerikanske statens garanti takket være jødenes dominering av amerikansk finans og media. Til dags dato har Israel fått innvilget 146 milliarder USD i subsidier, og dette inkluderer bare direkte økonomisk støtte. Når du regner med indirekte støtte i form av amerikanske militære intervensjoner på vegne av sionismen, og bestikkelser av arabiske stater som Egypt og Saudi Arabia for at de skal underkaste seg sionistisk hegemoni, så vil det snarere være snakk om trillioner av USD, tatt direkte ut av lommene til hvite skattebetalere.

Israel har større likhet med et massivt kriminelt syndikat enn noen form for tradisjonell nasjonalstat, og kan bare overleve ved å kontinuerlig destabilisere sine naboer. 37 millioner mennesker, brorparten av dem fra Irak, Syria og Afghanistan, har blitt drevet på flukt som følge av amerikanske kriger siden 2001. Ideen om at Israel er et stabiliserende element i Midtøsten er absurd. Det er vanskelig å forestille seg noe som ville ha en større effekt på verdens og Europas stabilitet enn at den jødiske staten falt og det palestinske folket tok tilbake landet sitt. Det er på ingen måte tilfeldig at jøders makt internasjonalt har vokst i takt med Israels makt, og det å miste Israel ville være et enormt tilbakeslag for jødisk makt overalt.

Med dette i tankene har jeg følgende beskjeder:

Til pro-sionistiske pseudo-nasjonalister: Nøyaktig hva får dere ut av deres støtte til Israel? Tror dere et øyeblikk at denne ensidige solidariteten vil vinne dere noe? Tvert imot vil den overveldende majoriteten av jødisk media male dere som rasister som burde sensureres og skrubbes vekk fra sosiale medier. Og skulle israelerne noensinne lykkes i å ta over hele regionen ville enhver overlevende araber sporenstreks deporteres til Europa, og hvis du så mye som våget å hviske i protest ville du stemples som en nazist.

Til såkalte pro-palestinske venstrevendte: Deres støtte for den palestinske saken er hul. Deres ynkelige protester er til syvende og sist irrelevante så lenge dere er uvillige til å kritisere maktstrukturen som opprettholder Israel i form av internasjonal jødisk makt. Det betyr å peke ut jødisk overrepresentasjon i media og finans, den jødiske lobbyorganisasjonen AIPACs jerngrep om amerikansk utenrikspolitikk og hvordan til og med den amerikanske regjeringen, selv under Joe Biden, er direkte dominert av jøder. Hvis dere er uvillige til å komme med disse kritikkene er dere til syvende og sist tause kollaboratører til det pågående folkemordet og etniske rensning av det palestinske folk.

Til muslimske folk i Norge: Dere hører ikke hjemme her og må returnere til deres hjemland, eller nærområder til dette, og derfra kjempe for deres rett. Til gjengjeld vil vi i den Nordiske motstandsbevegelsen kjempe til det siste mot den sionistiske imperialismen som har ødelagt så mange land de siste tiårene, inkludert vårt eget. Verden bør forene seg i denne kamp mot jødisk makt og imperialisme, kun da kan det bli fred igjen.