Hjem Nyheter «Det finnes 150 kjønn, og tallet øker!»

«Det finnes 150 kjønn, og tallet øker!»

HOMOLOBBYEN En varsler på innsiden av mediegiganten BBC har gått offentlig ut og beskrevet en nærmest kultlignende kultur i bedriften, basert på en ideologi hvor alle former for tradisjonelt syn på kjønn og seksualitet blir slått ned på. Alt gjennom angiveri, fryktkultur, indoktrinering og «gruppetreninger».

En varsler på innsiden av BBC (British Broadcasting Corporation) har gått ut med informasjon om bedriftens politikk hva gjelder kjønn og seksualitet, og dennes ideologiske og militante karakter. BBC har lenge vært anklaget for å være umodne i disse spørsmålene og ukritisk integrere og publisere materiale som åpenbart er kontroversielle og ideologisk drevet til fordel for LGTBQP-lobbyen, noe som nå er bekreftet.

Mye av det varsleren opplyser har sin opprinnelse i Global Butterflies, en privat lobbygruppe for transkjønnede. Disse har etter hvert levert tjenester til hele det britiske statsapparatet og de største mediehusene. Det britiske statsapparatet har blant annet fjernet betegnelsen «mamma» i omtalen av «mammapermisjon» i sitt materiale, på bakgrunn av denne lobbyvirksomheten. Mest kontroversiell er avsløringen om at de ansatte i BBC ble bedt om å bruke sin posisjon, sine «magic powers», til å påvirke influensere, annen media og politikere til å endre transpersoners rettigheter, noe som strider mot BBCs angivelige strenge retningslinjer for upartiskhet og uavhengighet.

Innad i BBC ble det innført rutiner på at man ikke lengre kunne omtale andre med «han» eller «hun» da dette kunne skape stress og angst, noe som i sin tur kunne føre til depresjoner og selvmord, men hvis dette likevel skjedde skulle vedkommende tas til side og bli gjort oppmerksom på «feilen». I stedet kunne de ansatte gå rundt med skilt som indikerte hvilken kategori de identifiserte seg som, for som Global Butterflies opplyste de ansatte om: det finnes allerede 150 kjønn, og dermed 150 måter å identifisere seg på, og dette tallet øker! De nyeste kategoriene å identifisere seg på er for øvrig «xe», «xem» og «xyrs». De ansatte ble også pålagt å underskrive sine e-poster med hva de identifiserte seg som.

Bilde: Sam Killermann.

Global Butterflies benytter seg av figuren Genderbread Person i sine programmer. Dette er basert på ideen om at kategorien kjønn beveger seg innen et flytende spektrum, hvor en person aldri er (eller har vært) utelukkende «mann» eller «kvinne», men er bestemt av hva personen til enhver tid føler. Kjønn kommer an på dagsformen.

BBC har avsluttet samarbeidet med den private organisasjonen, men varsleren sier at deres ideologi er «injisert inn i bedriften og sirkulerer i høyeste grad fremdeles».