Hjem Historie Dagens historiske Det første nummeret av «Das Reich» gis ut

Det første nummeret av «Das Reich» gis ut

HISTORIE Den 26. mai 1940 startet publiseringen av ukeavisen «Das Reich». Denne nasjonalsosialistiske kvalitetsavisen inneholdt artikler av høyere standard og en regelmessig lederartikkel av Joseph Goebbels.

Et nummer av Das Reich fra 1941.
Et nummer av «Das Reich» fra 1941.

Den 26. mai 1940 ble ukeavisen Das Reich grunnlagt av den ansvarlige for folkeopplysning og propaganda, Joseph Goebbels. Andre initiativtakere var journalisten Rudolf Sparing, forleggeren og presseansvarlig Max Amann samt Rolf Rienhardt som arbeidet hos Amanns pressestab og hadde presentert idéen allerede i 1937. Avisen ble utgitt på Franz-Eher-Verlag fra denne dagen til midten av april 1945. Det var innledningsvis estimert at avisen skulle ha et opplag på 100 000, men allerede fra første nummer var det over 1 million lesere (hvorav mange også var fra utlandet), og på det meste hadde avisen 1,4 millioner lesere, i mars 1944. Das Reich ble det nest største organet i Tyskland etter dagsavisen Völkischer Beobachter.

Das Reich var en kvalitetsavis av meget høy journalistisk standard. Avisen inneholdt reportasjer som var ment for refleksjon og omhandlet i tillegg til politikk også kulturelle, vitenskapelige og filosofiske spørsmål. Das Reich er kjent for sine fotografier og det var også tegninger og mer raffinerte karikaturer. Målgruppen til Das Reich var i høy grad intellektuelle, men avisens artikler fikk også stor spredning hos andre grupper tyskere da de også ble opplest i radio.

En lesende Wehrmacht-soldat i Sovjetunionen, 1941.
En lesende Wehrmacht-soldat i Sovjetunionen, 1941.

I Das Reich var det artikler om V1-raketten, kunst og film, kulturkampen mot amerikanerne, USAs inntog i krigen, radioens betydning og mye mer. Det var i Das Reich at Joseph Goebbels gjorde uttrykket «Jernteppet», som senere har blitt synonymt med Winston Churchill, kjent for et større publikum. Goebbels skrev i Das Reich: «Hvis det tyske folket legger ned sine våpen vil Sovjet, ifølge avtalen mellom Roosevelt, Churchill og Stalin, okkupere hele Øst- og Sørøst-Europa samt mesteparten av Riket. Et jernteppe vil falle over dette enorme territoriet som kontrolleres av Sovjetunionen, og bak den vil hele nasjoner slaktes.»

Den tyske historikeren Helmut Heiber har skrevet følgende om kvaliteten på Das Reich:

Hans (Goebbels) artikler i Das Reich var virkelig utmerket, briljant skrevet og fulle av gode idéer. Goebbels’ artikler var nøye utarbeidet mer enn en uke før de skulle vises, skrevet i utmerket forfinet tysk, stilistisk fornøyelige og relativt innsiktsfulle i sitt innhold; de virket ofte som om de var opplyste av den opphøyde visdommen til en stor tenker. Deres titler minte om filosofiske avhandlinger: «Om meningen med krigen», «Krisens grunnleggende natur», «Om arbeidets ånd», «Om å tale og tie», «Nødvendigheten av frihet», «Om nasjonal plikt i krigen». Disse artiklene gjorde inntrykk, og Goebbels visste det.

Das Reich gjorde en stor innsats i å opprettholde den tyske moralen under folkets vanskelige stunder. Den britiske historikeren David Irving har i sin bok Goebbels – Mastermind of the Third Reich løftet frem avisens betydning på dette området:

Deres innflytelse over den tyske moralen, alt ettersom krigen utviklet seg, var ubestridelig; det var en ukentlig vitamininnsprøytning – den feiret vunnede slag, forklarte motganger, rettferdiggjorde forfølgelser, utlovet represalier og forutspådde seier. En general i Luftwaffe innrømmet at han etter å ha lest Das Reich forbannet seg selv: «Å, hvor liten tro du har. Kanskje er saker og ting ikke som du, i ditt lille sinn, gjør dem til.» Etter å ha lest Goebbels i Das Reich dagen før Hitler døde kunne en generalløytnant i britisk fangenskap bare si: «De må et ess i ermet». Han (Goebbels) bidro med en høylønt og regelmessig lederartikkel som ble sitert i hele verden som en sensor av nasjonalsosialistisk politikk. Das Reich ble flaggskipet i hans journalistiske karriere. Den var vel utformet, litterær og illustrert med fantastiske fotografier. Den var spesielt populær blant offiserene.

Das Reich har blitt sammenliknet med dagens ukeaviser som Die Zeit (etablert i 1946) og The Observer.

Nedenfor er tegninger som ble publisert i Das Reich:

«Ingen grunn til engstelse, Eleanor (Roosevelt). Mange av velgerne som jeg lovet å ikke føre til krig kan ikke lenger stemme mot meg.» – Das Reich fra 3. september 1944.
«Ingen grunn til engstelse, Eleanor (Roosevelt). Mange av velgerne som jeg lovet å ikke føre til krig kan ikke lenger stemme mot meg.» – Das Reich fra 3. september 1944.
«Deres majestet, de har intet valg. De må svelge det.» (England tvinges til å snakke om sosialisme for å beholde allmennhetens støtte) – Das Reich fra 5. januar 1941.
«Marsjer, gutter, marsjer! Senere når vi er veteraner kan vi bruker vår trening i hungermarsjer i Washington» – Das Reich fra 9. januar 1944.
«Marsjér, gutter, marsjér! Senere når vi er veteraner kan vi bruker vår trening i hungermarsjer i Washington» – Das Reich fra 9. januar 1944.
«Lincoln: Min kjære kollega, jeg spilte blod for å sette stopp for slaveriet. Washington: … og jeg tror at vår kollega idag gjør det stikk motsatte.» – Das Reich fra 21. januar 1945.
«Lincoln: Min kjære kollega, jeg spilte blod for å sette stopp for slaveriet. Washington: … og jeg tror at vår kollega idag gjør det stikk motsatte.» – Das Reich fra 21. januar 1945.

Flere tegninger fra Das Reich kan ses her og her. For artikler se fotnoter her.