Hjem Opinion Kronikk Det hvite folkemordet i Sør-Afrika

Det hvite folkemordet i Sør-Afrika

SØR-AFRIKA En artikkel om de hvites situasjon i Sør-Afrika, og hva du kan gjøre for å hjelpe.

SA-front

I begynnelsen av mars dette år var journalister fra den svenske avisen Nya Tider i Sør-Afrika for å rette søkelyset mot de frekvente overgrepene mot den hvite befolkningen i landet. Resultatet ble en artikkelserie fra reisen, som er å finne publisert på Nya Tiders nettside. Den første artikkelen i denne serien finner du HER.

Nya Tiders rapportering av saken er så og si unik, ettersom pressedekningen av det pågående folkemordet på den hvite minoriteten i Sør-Afrika ellers er totalt fraværende i etablerte medier i Vesten. Den allmenne kjennskapen til hva som foregår i landet følger deretter. Takket være alternativ media når sannheten om situasjonen i Sør-Afrika likevel ut, men opplysningsarbeidet er et stadig kappløp mot tiden. De hvites kår forringes i uforminsket takt for hver dag som går, og spørsmålet synes i denne stund å være, om en redning kan gjennomføres i tide.

ANC

Et pågående folkemord

Det anslås å ha blitt begått bortimot 85 000 mord på hvite utført av svarte siden Apartheids fall i 1994. Et tall som stadig vokser, da det myrdes flere titalls mennesker hver eneste dag. Det nøyaktige antallet kan aldri fastslås med sikkerhet, ettersom myndighetene anstrenger seg for å mørklegge de rasemotiverte mordene. Den bestialske og kalkulerende karakteren på mordene og overgrepene mot de hvite i Sør-Afrika er direkte rystende. Råskapen som begås overgår enhver fatteevne, og taler for det hat som driver menneskene som utfører dem. Detaljene rundt dem utelates her for å skåne leserne. Men den som foretar et søk på nettet, vil finne eksempler nok. Du er hermed advart.

Umiddelbart etter at partiet African National Congress (ANC) tok makten i landet i 1994, innførte man en kvoteringspraksis som skulle gagne den svarte befolkningen. I dag er det lovfestet over 119 rasebaserte lover som ekskluderer den hvite befolkningen fra arbeidsmarkedet, hvor «Black Economic Empowerment», som skal innarbeide økt svart deltakelse i arbeidslivet, er den mest toneangivende. Faktisk antall lover er vanskelig å avgjøre, ettersom de for det første har økt i omfang. For det andre kan ordlyden i disse lovene ofte være så finurlig, at man kan betvile intensjonen bak dem.

"Kill the boere!!! Kill the farmer"

LES OGSÅ: African National Congress grunnlegges

Rasekvoteringene skal representere landets sammensetning. Med en befolkning på mellom 54 og 70 millioner, hvor de hvite utgjør mellom 3,5 og 4 millioner, oppnår ikke sistnevnte noen stor representasjon. For å illustrere dette må en vilkårlig bedrift i Sør-Afrika ha svart representasjon tilsvarende 90 prosent på alle nivåer. Har man ikke det, vil man ikke kunne motta en kontrakt fra regjeringen, noe som også rammer bedriftens leverandører. Kvoteringene stenger de hvite ute fra arbeidsmarkedet.

Verdt å bemerke er at det de facto er den hvite minoriteten som er garantist for den økonomiske flyten, da det til en uproporsjonal stor del er de som utgjør skattegrunnlaget i landet. Det regnes med at 1,1 millioner hvite sysselsatte står for hele 95 prosent av skatteinntektene.

Samtidig som myndighetene forvansker livsvilkårene for dem, motarbeides også forsøk på å forlate landet. Å få tak i de nødvendige papirene og tillatelsene for utvandring er en kostbar og tidkrevende prosess, som mange ikke har råd til. Myndighetene vil ikke innvilge de hvite utreise, fordi de trengs for å opprettholde en velfungerende økonomi. Spørsmål om selvstyre har også konsekvent blitt avvist, og tar man de ovenfor nevnte tallene i betraktning, er ikke årsaken vanskelig å forstå; Sør-Afrika ville praktisk talt ikke hatt noe skattegrunnlag om de hvite forsvant.

13124514_1112937888763828_3108434601013560334_n

Stadig flere blir hjemløse

Har man mistet levebrødet, går det fort utfor med resten. I et land med lovløse tilstander, vil man ikke klare seg lenge på egenhånd. De som skal ha noen forhåpninger om å overleve, søker seg til andre hvite i samme situasjon. De fleste ender opp i såkalte White Squatter Camps. Uttrykket kan oversettes til «leire for hvite husokkupanter». Rent juridisk innebærer dette land som har blitt bebodd uten gyldig statlig løyve, med andre ord er det en uformell bosetning. Dette er en skjebne som stadig flere hvite sørafrikanere går i møte, på grunn av et lovverk som kraftig begrenser deres muligheter til å kunne forsørge seg selv. Det hører til historien at 1,5 millioner hvite allerede har forlatt landet.

13061964_1112932378764379_407413123329993582_n

Det finnes mellom 800 000 og 1 000 000 hvite i Squatter Camps i ulike leire fordelt rundt om i landet, noe som utgjør én tredjedel av den hvite befolkningen. Av disse er 350 000 barn. Barn som voksne i disse leirene mangler oftest tilgang til rennende vann, toaletter, mulighet til skolegang, helsevesen, veldedighet og statlige ytelser. Selv om det finnes sosialtjenester for de svarte i landet, gjelder det ikke for den hvite minoriteten. Ikke-profitterende velgjørenhetsorganisasjoner er per lov forpliktet å bedrive sin virksomhet innrettet utelukkende mot den svarte befolkningen.

13087138_1572434506383075_6046580358739492543_o

Samtidig sørger landekspropriasjonen for at mange hvite bønder blir fratatt sine gårder, for siden å bli omfordelt til den svarte befolkningen. Når de lange rettsprosessene har besluttet at gården skal overleveres, må bonden dra innen en viss tid, selv om ingen kompensasjon er gitt.

En populær påstand sier at de hvite eier mer enn 80 prosent av alt land i Sør-Afrika. Saken er den at de hvite bøndene slettes ikke er i besittelse av denne mengden land – staten eier land i stort monn, og de kunne enkelt fordelt dette til massene. Men det passer deres formål bedre å tvinge de hvite bøndene ut i spissrotgang, for å hisse opp massenes hat mot de hvite.

Det finnes håp

Det finnes initiativer i Sør-Afrika som har tatt sikte på å hjelpe utsatte hvite sørafrikanere. Et av dem er selskapet South African Family Relief Project (SAFRP), som har eksistert i over tre år. Det er et ideelt selskap som er helt avhengig av sjenerøse enkeltindivider og virksomheter for å kunne drive sin virksomhet.

Flere av de hjelpeorganisasjonene som har mottatt økonomiske donasjoner med det mål å hjelpe de hvite i Sør-Afrika, har siden vist seg å ha uærlige intensjoner, ettersom hjelpemidler i stedet har funnet veien til private lommer. De som kjenner dette terrenget, anbefaler derfor SAFRP. Menneskene som står bak er dedikerte personer som vet hva som står på spill. For mer informasjon om organisasjonen, se nettadresse i slutten av artikkelen.

13072628_1573294102963782_5646217505699809848_o

Som allerede nevnt forhindrer lovgivningen etablering av ikke-profitterende organisasjoner hvis dens velgjørenhet ikke tilfaller den svarte befolkningen. SAFRP som en 100 prosent hvit velgjørende organisasjon har imidlertid løst dette gjennom å registrere seg som et ikke-profitterende selskap. Man er beredt på at dette smutthullet i loven kan korrigeres, men det utnyttes enn så lenge.

Mens SAFRP etter beste evne forsøker å holde liv i den fattige hvite befolkningen, er den største oppgaven å øke bevisstheten om hva som foregår i Sør-Afrika. En gjennomgripende forandring av de hvites situasjon i landet, kan bare oppnås om tilstrekkelig mange innser omfanget av den kamp som føres, ikke bare mot de hvite sørafrikanerne, men mot det europeiske mennesket og deres etterkommere i den ganske verden.

Film fra SAFRP:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxFAESDVJ5w

Karin Smith er en av ildsjelene som bemerker seg i de hvites kamp i Sør-Afrika. Hun gjestet Red Ice Radio høsten 2015, hvor hun ble intervjuet av Henrik Palmgren. Intervjuet er meget informativt og gir en utfyllende beskrivelse av situasjonen i Sør-Afrika. Hør intervjuet HER.

For noen år tilbake klarte hun å komme seg ut av landet, og er nå bosatt i Texas, hvorfra hun driver et utrettelig opplysningsarbeid om folkemordet på de hvite i Sør-Afrika. Mye blir kanalisert gjennom Radio Free South Africa, hvis nettside er å finne nederst i denne artikkelen.

Nok en sørafrikansk ildsjel verdt å nevne er Monica Stone. Hun ble intervjuet av Radio 3Fourteen våren 2015, som drives av Lana Lokteff. Sistnevnte har ellers en hånd med i Red Ice Radio. Intervjuet med Monica Stone kan høres HER.

13115960_1573294122963780_5681258457832641431_o

Den amerikanske sannhetssøkeren og frihetsforkjemperen Patricia Aiken, ble vinteren 2015 gjestet av Karin Smith på hennes radioinitiativ, som går under navnet Sacred Cow BBQ. Radioen bemerker seg blant annet med emner som det hvite folkemordet i Sør-Afrika (i tett samarbeid med Karin Smith), Bundytvisten i Oregon (engelsk: the Bundy standoff) og mordet på Robert LaVoy Finicum. Intervjuet kretser rundt sørafrikansk historie. Hør det HER.

Mens den hvite minoriteten i Sør-Afrika ryddes av veien, forblir verdenssamfunnet taust. Det finnes ingen menneskerettsorganisasjoner som krever lov og rett, ingen internasjonale sanksjoner som blir iverksatt, ingen «antirasister» som roper ut sine skinnhellige mantraer. Et folk overlatt til seg selv i et land som en gang var deres, i et hav av fremmede som hater dem for deres storverk og det forbildet de representerer.

De er ikke ønsket. De hvite sørafrikanerne skal fordrives – koste hva det koste vil!

13087403_1112932172097733_4936834178538183789_n

Hva kan vi gjøre?

Kanskje spør du nå hva du kan gjøre? Først og fremst er økonomisk støtte av stor betydning. For deg som ennå har en dragelig tilværelse, er et økonomisk bidrag det minste du kan unnvære. Utover dette gjelder det å opplyse mennesker om de hvites situasjon i Sør-Afrika, og hva de kan gjøre for å hjelpe. Skriv ut artikler og del dem ut. Spre artikler som denne på Internett og kanskje særskilt sosiale medier. Spre ordet – snakk med familie, venner, bekjente og arbeidskolleger.

Samme krefter som foranlediget Apartheids fall i 1994, og som siden har gjort alt i sin makt for å utslette det hvite mennesket i Sør-Afrika, har nå også åpnet slusene til de hvite sivilisasjonene på vidt gap. Nådestøtet mot det hvite mennesket i verden står nå ikke bare for døren, det er i full gang.

De hvite sørafrikanernes skjebne i hendene på horder av rasefremmede, tjener som et blodig eksempel på hva vi kan vente oss i våre land, om vi lar fremmede folkeferd få overtaket. Du har et valg, og det er opp til deg om du vil tillate en slik utvikling eller ikke.

De oppvåknede har en hellig plikt til å kjempe. Den som ser og den som vet, men intet foretar seg, begår det største sviket av alle. Kan du se din egen refleksjon i speilet og være tilfreds med den innsatsen du utretter i dag? Enhver forandring begynner med oss selv. Det er bare vi som kan legge grunnen for vår egen fremtid.

Om du ikke allerede er organisert i Den nordiske motstandsbevegelsen, er det på tide at du gjør slag i saken, og søker medlemskap i dag!

Reis deg og yt motstand – tiden renner ut!

For videre lesning, se følgende nettsider:

South African Family Relief Project NPC
Radio Free South Africa
Stop White Genocide in South Africa
Farm Murders and Genocide

Relaterte filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=CeSnhpH3SJE&ebc=ANyPxKoGzLRv4vqXJoj2RMVkCVTWKNMhaNu4lVpwM4bP1IgOKzjL1l4yZRWY05ULGgL73svf2VGoMeoIe21csFM-VT790LBw_g&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=cQvm8c5geSs

https://www.youtube.com/watch?v=EL-r8o6AYMo

Flere bilder:

12898302_1563421730617686_5165154356646447314_o 12936728_1562742150685644_8988442617099837874_n 12970775_1563421423951050_1386403831916168709_o 13048142_1567527493540443_5758432778274003435_o 13063429_1568506906775835_285969188961356018_o 13064471_1572434786383047_6559865432863480131_o 13064679_1572433319716527_6682936175783579864_o 13064697_1572434636383062_1927437317361946841_o 13086919_1572188916407634_6291233503397339012_o 13087106_1572433353049857_434714304389728646_o 13087282_1572434829716376_8470360768011781579_o 13087403_1112932172097733_4936834178538183789_n 13087793_1113137572077193_3211720935571920775_n 13115960_1573294122963780_5681258457832641431_o 13116203_1572435349716324_4080975903081846132_o 13119744_1572434176383108_5252920427118020638_o 13122932_1572188869740972_1602525413559579686_o 13123111_1572435049716354_4212815637991536101_o 13123137_1573294056297120_345519869867690293_o 13123200_1572435493049643_846840888687145398_o 13123260_1572435593049633_4861422472697863527_o 13123369_1572435159716343_6054022244776537261_o 13123397_1573294072963785_5662577548623436973_o 13124833_1113137458743871_2015050306769790670_n 13130942_1572435273049665_3285428521203143659_o