Hjem Nyheter Norden Det svenske forsvaret innrømmer: Ingen garanti for at det amerikanske militæret vil...

Det svenske forsvaret innrømmer: Ingen garanti for at det amerikanske militæret vil beskytte Sverige

NATO Mens Sveriges NATO-medlemskap nærmer seg med stormskritt, siterer SVT Forsvarets ord om hva som gjelder ved et eventuelt russisk angrep. SVT og det svenske forsvaret innrømmer nå at NATO ikke er noen garanti for militær bistand i tilfelle en konflikt.


Allerede i april 2022, når et NATO-medlemskap plutselig ble et tema i Sverige, publiserte Frihetskamp en artikkel om NATOs berømte artikkel 5, som i den svenske NATO-debatten feilaktig er blitt beskrevet som en garanti for at alle NATO-land skal få militær beskyttelse ved et eventuelt angrep. Men i virkeligheten er det faktisk ingenting som forplikter NATO-land til å yte militær assistanse hvis en alliert blir angrepet.

I artikkel 5 kan man lese at NATO-landene, i tilfelle der et medlemsland blir angrepet, bare trenger å treffe «slike tiltak som de finner nødvendige, herunder bruk av væpnet makt, for å gjenopprette og opprettholde sikkerheten i det nordatlantiske området». På NATOs nettside kan man også lese at det var USA som insisterte på formuleringen fordi de ikke ønsket å forplikte seg til å måtte gå til krig i Europa.

Dette erkjennes nå til og med av SVT, som i en artikkel siterer et «delvis maskert vedlegg til ÖBs militære råd til regjeringen» som omhandler hvordan «sikkerhetssituasjonen vil endres ved et realisert medlemskap» i NATO.

Der kan man blant annet lese at risikoen for visse typer angrep fra Russland vil øke dersom Sverige blir med i krigsalliansen. Det svenske forsvaret skriver at «det er økt risiko for at luftangrep på svensk territorium gjennomføres med langtrekkende våpen som krysser- og ballistiske missiler og ubemannede farkoster».

Selv om dette skulle bli sett på som et angrep på hele NATO, betyr det ikke at noen NATO-land vil komme Sverige til unnsetning.

– Aktivering av NATOs kollektive forsvar krever politiske beslutninger og sannsynligvis også tid for omgruppering av styrker til riktig operasjonsområde. Dette betyr at hvert medlemsland i utgangspunktet forventes å måtte svare på et angrep alene», heter det videre i det siterte vedlegget.