Hjem Historie Dagens historiske Det tyske arbeiderparti grunnlegges

Det tyske arbeiderparti grunnlegges

HISTORIE På hotellet Fürstenfelder Hof i München ble Det tyske arbeiderparti grunnlagt den 5. januar 1919. Partiet skulle senere bytte navn til NSDAP.

Hitler-tale

Partiet hadde rot i flere arbeiderkommiteer som hadde blitt stiftet av Anton Drexler og Karl Harrer. Både Drexler og Harrer var medlemmer av det hedenske Thuleselskapet. Personene i komiteene deres traff hverandre regelmessig for å diskutere politikk, nasjonalisme og jødespørsmålet. I desember 1918 hadde Drexler blitt overtalt til at det var på tide å stifte et regelrett politisk parti, slik at de kunne føre frem sin politikk til folket.

Anton Drexler.
Anton Drexler.

Den 5. januar 1919 samlet blant annet Anton Drexler, Karl Harrer, Gottfried Feder og Dietrich Eckart seg på hotellet Fürstenfelder Hof i München. På dette møtet grunnla de formelt Det tyske arbeiderparti (DAP). Som partiets første president valgte de Anton Drexler.

I partiets første måneder var medlemstallet veldig lavt og de tiltrakk seg heller ikke spesielt mange tilhørere til de offentlige møtene sine. I august 1919 kunne partiet telle 38 deltakere på et av sine møter i Münchens mange ølhaller.

Adolf Hitler som ung.
Adolf Hitler som ung.

Sommeren samme år hadde Adolf Hitler akseptert et tilbud fra riksvernet som gikk ut på at han skulle undersøke partiets bevegelser. I september 1919 var Hitler til stede ved et av partiets møter, som denne gangen ble holdt i Sterneckerbräu. Etter å ha hørt på en av møtedeltakernes argumentasjon for at Bayern skulle frigjøre seg fra resten av Tyskland begjærte Hitler ordet og forkastet talerens folkesplittende argument.

Anton Drexler ble så imponert av Hitlers lidenskapelige tale at han tilbød ham medlemskap i partiet på stedet. Hitler aksepterte og fikk i oppdrag å lede partiets propagandaavdeling. Den første oppgaven Hitler påtok seg var å få partiet til å vokse. Bare 12 dager etter Hitlers inntreden ble partiets første store offentlig møte holdt, med Hitler som taler. Møtet ble en suksess.

Takket være Hitlers enestående talent som taler samlet partiets møter innen et halvt år hundretalls deltakere. Den 24. februar 1920 samlet over 1000 deltakere i Hofbräuhaus seg for å høre på Hitler. Ved det samme møtet offentliggjorde partiet sitt partiprogram.

I februar 1920 endret partiet navn. De la da til «nasjonalsosialistiske» til partinavnet og gikk nå under navnet Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP).