Hjem Natur og Miljø Natur og Miljø Død jord – del 2

Død jord – del 2

LESERINNLEGG Svenske Tobias Malvå tar til orde for en grønn revolusjon for å beskytte jorden. Dette er den andre artikkelen i forfatterens artikkelserie.

Svensk industriskog. Foto: Tobias Malvå.

I denne artikkelen vil jeg prøve å dele mine tanker og refleksjoner rundt skogen og naturen vår. Og jeg har ikke tenkt å skreddersy ordene om hva den utsettes for.

Det som alltid har vært det mest naturlige for oss nordboere har vært å oppholde oss og jobbe i skog og natur, samle sammen for eksempel arbeidslaget for å gå ut og hogge tømmer. Under glade miner kunne man bevege seg ut på forskjellige tomter for å bedrive hogst. En arbeidsleder hadde nøye valgt ut tømmeret som skulle tas ut, dette saget de ned og dro det så ut med hest, av den anledning at de visste at det gjorde minst skade på naturen og livet som bor der. Titusenvis av smådyr lever og formeres i jorden, råtne stokker, osv.

De viste respekt og ærbødighet for naturen og var alltid nøye med å gi tilbake til den. Den beste skogen er den som får stå relativt urørt. Der blomstrer det biologiske mangfoldet av forskjellige trær, forskjellige blomster og dyr av alle slag som lever i pakt med naturen. Som til eksempel ville bier som tidligere kunne overleve og trives i den typen skog jeg nettopp nevnte. For der fantes råtne tømmerstokker, hule trær og annet der de kunne overvintre i fred og ro. Man levde med skogen og naturen på en helt annen måte før sammenlignet med det man gjør i dag. I dag er forholdet til skog og jord ødelagt!

I dag er det ofte en sorg å vandre rundt i skogen. Det er ikke uvanlig med såkalt industriskog fra jødisk-eide Stora Enso [1]. Rette linjer av samme sort tre, ofte med to meter dem i mellom. På mange steder har de gått hardt til verks på skogen de siste 30-40 årene, og i nyere tid har de lagt til et alt høyere gir på slakting og voldtekt av skogen. Som oftest ser man hogstfeltet stor som en liten by, man ser bare noen få trestubber igjen.

Foto: Tobias Malvå.

Jødiske rovkapitalistiske skogseiere går inn med full kraft og krenker det som står oss høyest. Tunge maskiner på nesten 50 tonn sliter og ødelegger vakker og fin naturskog fra nord til sør. Ja, noe mindre i sør der skogen ikke er så utbredt.

Disse maskinene gjør en slik skade på jorden der de drar seg frem at alt liv i jorda dør ut, alle organismer som er livsviktige for naturens velvære dør ut. Store hull i bakken er overlatt til sin skjebne, og det er nok det som plager meg mest. De plukker ut det fineste og rette tømmeret de kan finne og alt annet de feller blir liggende i store hauger, liggende som om det var søppel. På et hogstfelt er det hundrevis av trær som bare legges til forråtnelse.

Dette mine venner viser hvilken hatefull og likegyldig fiende vi har å gjøre med, de tar ut det beste, overlater resten til ingenting og får seg en god fortjeneste. Når de eksporterer det, driter de fullstendig i både naturen og skogen i sedvanlig rekkefølge. De er så forblindet av mammon!

Etter omtrent et år kan man se asiatere vandre omkring og plante nettopp industriskog. Her et sted tenker man at det ikke kan bli verre. Men nei da, stort sett alt tømmer eksporteres ut for maksimal profitt! Og Sverige importerer ofte søppeltømmer fra Baltikum.

Min personlige mening i dette er at vi, etter å ha tatt tilbake makten i Norden, umiddelbart bør fengsle de som har presset på for rovdrift av skogen, la staten ta vare på disse skogene og landområdene, samt ha tilsynsmenn som er virksomme under Nordens ledelse. Ethvert uttrykk for å ville skade og gjøre profitt på bekostning av skogen bør straffes hardt.

Planter som har blitt etterlatt ved en veikant. Foto: Tobias Malvå.

Det finnes også løsninger for å fortsette med hogst, men da med mål om å forsyne eget land med tømmer og da ha arbeidslag som jobber i skog og natur med den hensikt å gjøre minst mulig skade på naturen. Også hester skal kunne anvendes for å dra tømmer gjennom skogene til parkeringsplasser der annen transport kan ta over. Man bør også til enhver tid ha mantraet om å aldri ta mer enn du kan gi tilbake.

Slik, mine venner, vil jeg at det nye Norden skal se ut. Hvis du er av samme oppfatning og ønsker å gjøre en forskjell for fremtiden vår, ber jeg deg fra det dypeste av mitt nasjonalsosialistiske hjerte om å snarest tegne et medlemskap i det eneste grønne alternativet som har til hensikt å gjøre det bærekraftig også for generasjoner 1000 år frem i tid, da vårt ettermæle fortsatt kommer til å gjenlydes rundt bålene i det frie Nordens skoger.

For blod, jord og ære!

/Tobias Malvå

Fotnote:

[1] Den største aksjonæren i selskapet Stora Enso, etter den finske staten, er forvaltningsselskapet FAM AB, som eies av de jødiske Wallenbergsstiftelserna.

Les også: