Hjem Natur og Miljø Natur og Miljø Død jord

Død jord

LESERINNLEGG Svenske Tobias Malvå tar til orde for en grønn revolusjon for å beskytte jorden. Dette er den første av flere artikler som skribenten tenker å skrive om emnet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Overskriften kan sannelig låte veldig bedrøvelig, men jeg skal i følgende tekst forsøke å forklare hva jeg mener.

Emnet er ganske stort og man pleier å dra i vei i forskjellige retninger i dette viktige spørsmålet. Men det jeg tenker ta opp i denne artikkelen er vår matjord rundt omkring i riket. Da snakket jeg mest om jorden jeg selv har sett og gravd i, og det er i de søndre delene av landet (Sverige, red. anm.).

Vi har i alle tider dyrket våre avlinger i jorden, men den store forskjellen da mot nå er at alt handler om utarming, profitt, globalisme og økonomisk vinst. Man har de siste hundre årene forvrengt sinnet på vårt folk. Fra å ha vært selvforsørgende av sin jord og sin gård har man gjennom veldig onde krefter overbevist så vel småbønder som jordeiere at deres småskala ikke er lønnsom. Man neglisjerte, hånte og pisset på et i mange tilfeller generasjonsoverskridende arbeid. Til dette kom nådestøtet som ble dolken i ryggen på våre siste småbønder – EU (Europeisk undergang) hvis eneste fokus er storskala og masseproduksjon. Der og da fjernet man alt som i alle tider har vært det mest naturlige i verden: å leve av og med jorden, naturen og dyrene.

Frem til Sverige ble okkupert av fremmede makter så var vi i landet til stor del selvforsørgende.

Småbøndene i riket hadde et naturlig forhold til jorden de brukte. Hvis man dyrket eksempelvis rotfrukter det ene året, så lot man den jordflekken hvile nestkommende år, såkalt vekselbruk. Det er fra gammelt av kjent at også jorden trenger hvile. Mark og mineraler var det godt om i jorden på denne tiden, hvilket er livsviktige komponenter for en god vekstbalanse. Kjemiske tilslag og forskjellige plantevernmidler var noe som var helt utenkelig å tilføre jorden og vårt jordbruk. Dette på grunn av den selvklare grunnen at vi går fra jord til bord og da naturligvis får i oss de gifter vi tilsetter jorden. Man brukte i stedet naturgjødsel og kunne på denne måten ta vare på alle restprodukter fra gården og skape et lukket økosystem. Men dette var før og virkeligheten vi lever i i dag ser betydelig mer destruktiv ut.

Vår beste matjord auksjoneres ut til høystbydende for å bygge boliger og shoppingsentre. Den jorden kan aldri gjenopprettes. Den er død og brent for evig!

Til dette har vi utarmet jorden såpass hardt at alt liv i jorden er utslettet. Hvis man eksempelvis graver på en åker i dag så er jorden helt død. Mineraler må i stedet tilsettes på kjemisk vis og marken, som er jordens transportør av næring, er i dag et sjeldent syn.

Alt dette har vært mulig på grunn av glatte politikere og overstatlighet i form av EU. Gjerrige rovkapitalister som bare ser til sine egne bankkontoer og ikke til naturens beste.

Alt har i dag blitt industri og jordeiere har i dag arealer store som landskap. De utarmer jorden og får dessuten profitt fra den folkefiendtlige virksomheten EU.

Mine venner, vi har i dag to valg. Det ene er følgende:

Fortsette å utarme vår natur og vår jord, og kjører på i rakettfart mot avgrunnen.

Det finnes i dag en haug av såkalte bedre alternativer til en grønnere verden. Men de er ikke annet enn sionister og globalistenes løpegutter. I deres rekker kan man se alt fra venstrevridde, raseblandere, pedofilelskere og annet perverst søppel.

Igjen finnes da det eneste riktige grønne alternativet, og det mine venner er Den nordiske motstandsbevegelsen.

Straffen for miljøkriminalitet under tyrrunens tegn vil ikke ses på med blide øyne.

Den kristne læren har «lært» oss at mennesket står over naturen og dyrene. Som sann nasjonalsosialist så deklarerer jeg hermed at dette er feil. Vi lever sammen og er avhengig av hverandre. Våre forfedre visste bedre og vi har det alle i blodet.

Vi har vært ute og vandret på feil sti, men nå vet vi veien. Det er vår plikt mot så vel våre forfedre som mot vår jord å styre skrittene rett for et holdbart og grønt samfunn.

Både for oss, våre hvite barn og kommende generasjoner.

For blod, jord og ære. For folk, land og natur!

/Tobias Malvå