Hjem Ukategorisert Dramatisk økning av voldtekter i Oslo

Dramatisk økning av voldtekter i Oslo

Den 9. oktober i år la Oslopolitiet frem en rapport om voldtekter i Oslo. Oslopolitiet og mediene har vektlagt sammenhengen mellom medieoppslag og antall voldtektsanmeldelser. Noe som mediene IKKE har nevnt, er hvem som utfører voldtektene!

woman-raped-460x349_ny

I rapporten kommer det frem at det finnes en sammenheng mellom medias dekning av voldtekter (spesielt da bølgen av overfallsvoldtekter sist sommer) og antall anmeldte voldtekter/voldtektsforsøk. Dette er jo naturlig, og viktig, da media ved å sette fokus på voldtektene og anmeldelsene gjør at langt flere faktisk tør å anmelde. Norges befolkning blir også klar over det problem som i dag regjerer i multikulturelle Oslo. Fokuset til rapporten burde dog ikke vært på et av symptomene til alle voldtektene, men på hvilke det faktisk er som voldtar. Noe som også kommer klart frem i rapporten, men som ikke er nevnt med et eneste ord i media.

Et importert problem?
Etnisitet eller «geografisk bakgrunn» er lite relevant i følge rapporten fra Oslopolitiet. «Oppdelingen i etnisk bakgrunn gir stadig mindre mening i en tid med stor kommunikasjon over grenser» er et sitat hentet fra rapporten, som selv tilsier noe ganske annet. Majoriteten av personer som har blitt anmeldt og registrert som mistenkte ved Oslo politidistrikt er av ikke-norsk opprinnelse. Disse utgjør hele 65,2 prosent! Personer med norsk statsborgerskap mistenkes for 34,8 prosent, deretter personer med afrikansk opprinnelse med 21,9 prosent og til slutt asiatisk med 18,7 prosent. Det skal tillegges at i denne statistikken regnes man som norsk, om en av foreldrene er født i Norge. Rapporten bruker ikke termen etnisitet, men «annen landsbakgrunn» basert på «geografiske røtter».

rapport-447x173_ny

Flest voldtekter og voldtektsforsøk har skjedd på Grønland, hva som kan regnes for Oslos ghetto. 34,8 prosent av voldtektene/voldtektsforsøkene har skjedd der, etterfulgt av sentrumsområdet med 20,2 prosent.

Forsker ved politihøyskolen, Ragnhild Bjørnebekk uttaler til Dagbladet at: «…vi kan ikke utelukke at noen blir inspirert til å forgripe seg på sårbare ofre på grunn av all medieoppmerksomheten». Dette er feil fokus! Personer som lar seg inspirere til overgrep, er de facto overgripere. Det kommer tydelig frem hvilke som troner toppen av voldtektsstatistikken. Her burde fokuset ligge.

At rapporten har feil fokus, kommer også frem i Dagbladets kommentarfelt til artikkelen om rapporten:

Er det snart ikke på tidet å kreve og forlange noe av de tusenvis av innvandrere som ønsker å bosette seg i Norge? AP statsminister Norli slapp de første pakistanerne inn i landet på -70 tallet. Han og hans regjering ante ikke hva de skulle gjøre med de som kom, og slik har det vært siden. Ikke et krav!!?? La det gå minst 8 år før man får norsk pass, for å få pass må man ha bestått både muntlig og skriftlig eksamen i norsk, og i norsk kultur. KREV at de er aktive angående jobbsøking. Blir de tatt i å drive kriminalitet skal de sendes hjem omgående. Dette er bare noen få krav som skulle vært gjennomført for mange år siden, det er en skam og et hån mot det norske folk hvordan AP regjeringen lar de kriminelle innvandrere håne norske kvinner og befolkning.

Hva med å få inn mennesker som kan bidra til landet med noe annet enn seksuelle behov? Enten det er kvinneundertrykkende padder som voldtar, eller billige kvinnfolk med altfor lite klær.

Ja, det är ju helt klart jenternas fel alltihop. Det kan ju inte vara de snälla och söta invandrarkillarna som inte vet vad som är rätt och fel. Hur ska de kunna förstå något sådant?

Overfallsvoldtekter
Denne artikkelen kan kobles sammen med en tidligere uttalelse fra politiet i Oslo, om at ingen nordmenn har begått overfallsvoldtekter i en periode på tre år. I følge denne rapporten dog, skal det finnes personer med «norsk statsborgerskap» som er overfallsvoldtekstmenn. Majoriteten på 80 prosent er dog fra Afrika (40 prosent) og Asia (40 prosent).

Mediene bestemmer fokuset
At fokus for Oslopolitiets rapport lå på koblingen mellom medias dekning og antall anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk er en sak, men at Dagbladet (og andre medier for øvrig) ikke nevner med ett eneste ord de helt vanvittige statistikkene som fremkommer i rapporten burde for folk flest være oppsiktsvekkende.

Et annet eksempel på noe de har unnlatt å nevne er statistikken over når på året de fleste voldtekter skjer. Vi har ofte fått høre av såkalte forskere at antall voldtekter og voldtektsforsøk øker eller er som flest om sommeren, da kvinnene ofte går lettere kledd, det er et høyere inntak av alkohol osv. Dette stemmer ikke overens med rapporten, der det kommer frem at flest voldtekter har vært i månedene august og november. Altså stikk i strid med hva vi tidligere har blitt fortalt.

Det er selvfølgelig bra at mediene belyser det problem som voldtekter, voldtektsforsøk, overfallsvoldtekter osv. er. Dette bør og skal settes på dagsorden! Det burde og skulle dog være på sin plass at det ble belyst at majoriteten av voldtektene og voldtektsforsøkene ble begått av ikke-norske! Men det kunne kanskje satt de ansvarlige i et dårlig lys – da det faktisk viser at voldtektene er et importert problem.

Aktuelle lenker:
Politiets rapport
Dagbladets artikkel