Hjem Nyheter Norge Drammen terroriseres av innvandrergjenger – nå hagler kritikken mot politiet

Drammen terroriseres av innvandrergjenger – nå hagler kritikken mot politiet

FLERKULTUR I løpet av den siste tiden har grov mishandling utført av rasefremmede dominert bybildet i Drammen. Nå etterspør innbyggerne svar på hvorfor politiet ikke tar situasjonen på alvor.

Drammen. Foto: National Library of Norway CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Gjentatte tilfeller av grov rasefremmed vold har i løpet av inneværende år gjort Drammen svært utrygg å ferdes i. Folk opplever blant annet å bli slått ned og deretter pisket og sparket mens de ligger på bakken.

Ett av de nylige ofrene forklarer til DRM24 at gjengmedlemmer begynte å kjekke seg og gå opp i ansiktet på ham ved en bussholdeplass, for deretter å ta av seg beltene og hoppe på ham. Det samme skal ha skjedd med en annen utenfor Drammen stasjon, uten at det er blitt opprettet sak.

Leder for forebyggende enhet, Geir Oustorp, har uttalt at det nå blir en vurdering på hva politiet foretar seg videre med guttene, med tanke på nye oppholdsforbud eller andre tiltak. De skal ha hatt oppholdsforbud en helg i september som de har klart å overholde. Han sier videre at de aktuelle ungdommene vil bli innkalt til avhør når de har fått inn videoer og snakket med vitner og fornærmede.

raser tidligere NRK-sjef og drammenser Tom Berntzen mot politiets manglende håndtering av problemet, og etterspør svar på om det vil komme flere voldsepisoder mens politiet venter på å få innhentet opplysninger.

Ifølge Berntzen har heller ikke bypolitikerne vist vilje til å ta tak i problemet eller vært enige i at innvandrervold er et problem. Blant annet skal Simon Sebastian Nordanger fra Senterpartiet ha svart unnvikende på spørsmål fra meningsmotstandere om hvorvidt det er trygt å ferdes i Drammen på kveldstid, og anklaget dem for å «gå FrPs ærende».