Hjem Opinion Kronikk Du trengs og ditt ansvar er avgjørende!

Du trengs og ditt ansvar er avgjørende!

OPPFORDRING Nasjonalisten Jörgen Kromann maner i denne artikkelen alle til å delta i demonstrasjonen mot masseinnvandring som Den nordiske motstandsbevegelsen har utlyst. Dette uansett hvordan man er politisk organisert eller hvilken spesifikk ideologi man har.

Background1

Jeg vender meg her til deg som ser elendigheten og kjenner behovet av å gjøre noe. Jeg oppfordrer deg til å komme den 12. november i en mektig demonstrasjon som kommer til å skape stor etterklang og mange ubekvemme etterdønninger innom den politisk korrekte og toppstyrte mediaverden.

Du kommer til å utgjøre forskjellen mellom passiv defaitisme og aktiv offensiv handling. Du kommer til å bidra til de forandringer som er starten på noe nytt og revolusjonerende.

Jeg er ikke medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen og er kritisk til visse synspunkter på ulike saker, men til tross for dette ser jeg den akutte helheten som sier til meg at ALLE som kjemper for folkets overlevelse og velferd er mine venner. Dette er det primære veivalget alle til slutt må gjøre.

Jeg oppfordrer deg til å tenke på denne måten også. Jeg oppfordrer deg til å delta side ved side med meg og andre som har fått nok. Svik ikke dine brødre og søstre, folkekamerat!

Vår verden og store deler av menneskeheten utnyttes og utsettes for både krig og forfølgelser. Våre land rustes ned, industrien legges ned og folkelig samhold bekjempes. Vårt folk skyves til side, steg for steg. Masseinnvandringen innebærer et folkemord på vårt folk.

Skjulte makthavere holder trådene høyt over hodene på politikerne. Gjerrighetens apostler styrer den globale internasjonale finansverden som ikke skyr noen midler for å opprettholde en verdensorden som går ut på å splitte og herske befolkninger for å få de kuet og underordnet internasjonale traktater og avtaler.

borlänge-24

Masseinnvandringen til hvite nasjoner er en følge av denne politikk. Det finnes årsaker til at vi har det som vi har det. Det finnes kunnskap å søke og sannheter å vinne for den som vil bryte ut fra toppstyringes røykskjermer og medias løgner.

Skal vi kunne forstå vår verden, vår situasjon og våre muligheter så kreves det betydelig mye mer enn at man er passiv og godtroende. Den som leter finner, som det heter.

Skal vi kunne bygge det nye så må vi forkaste det gamle. Vi kan ta med oss lærdommene, men må aldri gjøre samme feil om igjen.

Vi kan aldri reformere et system som i bunn og grunn er folkefiendtlig. Dagens system har ikke klart å forhindre hverken meningsmonopol, finansvelde eller destruktiv masseinnvandring. Våre fosterland har blitt erobret ovenifra gjennom pengemakt i stedet for militær makt.

Vi har lært oss vår lekse. Vi kan kun bygge det nye basert på de visjoner vi har om en sosialt trygg nasjon for vårt folk. Nå trenger vi å skape en bred aktiv folkebevegelse som evner å organisere vårt folks beste krefter og holde sammen vår nasjon til multikulturens statsapparat er beseiret.

Tro ikke at andre kommer til å gjøre hva du selv må ta tak i. Gjem deg ikke i fortrengningens verden, lur ikke deg selv og dra ikke dyna over hodet. La aldri, aldri noen sinne mørket knekke deg! Se lyset og mulighetene! Bli aktiv, ta ditt ansvar og foren deg med dine frender! Nå går vi videre, side ved side, for vårt folks eksistens og vårt lands frihet! Vel møtt!

Ønsker du å delta på årets demonstrasjon i Stockholm den 12. november? Ta kontakt via e-post: [email protected].