Hjem Historie Dagens historiske Edward Teller – virkelighetens Dr. Strangelove

Edward Teller – virkelighetens Dr. Strangelove

HISTORIE Den 15. januar 1908 ble den jødiske vitenskapsmannen Edward Teller født. Teller regnes for å være hydrogenbombens far, og ble brukt som inspirasjon i skapelsen av filmen Dr. Strangelove.

Edward Teller. Foto: The original uploader was AnOpenMedium at English Wikipedia.CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Dr. Strangelove er en karakter i filmen med samme navn fra 1964, og er skrevet og regissert av jøden Stanley Kubrick. Rollefiguren Dr. Strangelove, som spilles av den jødiske skuespilleren Peter Sellers, er en invalidisert «nazistisk vitenskapsmann» som etter krigen begynte å arbeide for amerikanerne. Filmen er en svart komedie om en atomkrig mellom USA og Sovjetunionen.

Selv om karakteren Dr. Strangelove kan sies å være en typisk hollywood-stereotype av en «gal nazistisk vitenskapmann», så er den i virkeligheten basert på fire vitenskapsmenn – hvor bare én av de var «nazist». De resterende? Ja, de var jøder.

Bortsett fra den tyske nasjonalsosialisten Wernher von Braun, som var drivkraften bak utviklingen av raketteknologien og månelandingene, var det tre jødiske vitenskapsmenn og kalde krigen-strateger, som Stanley Kubrick skal ha hatt som inspirasjonskilder da han skapte karakteren Dr. Strangelove.

Wernher von Braun. Foto: NASA, Public domain, via Wikimedia Commons.

En av dem skal ha vært den jødiske kalde krigen-strategen Herman Kahn, som blant annen skrev boken «On Thermonuclear War». Den andre skal ha vært den jødiske vitenskapsmannen John von Neumann, som deltok i det amerikanske atombombeprosjektet og som senere var med på å utvikle hydrogenbomben. Han var også den som skapte kjernevåpen-begrepet MAD (Mutual Assured Destruction). Den tredje jødiske vitenskapsmannen, og kanskje den viktigste, som ble brukt som inspirasjon var Edward Teller.

Edward Teller ble født i Ungarn 15. januar 1908. Han emigrerte til Tyskland på 1920-tallet hvor han studerte fysikk under Werner Heisenberg, en pionér innen utviklingen av kvantemekanikken og ledende innen den tyske atomforskningen. I en trikkeulykke mistet Teller sin fot og måtte bruke protese resten av livet.

Werner Heisenberg. Foto: YudDy YuCC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

I og med Adolf Hitlers maktovertagelse i 1933 forlot Edward Teller Tyskland. Først flyttet han til England, men bosatte seg til slutt i USA i 1935. Fra og med 1942 deltok Teller i det amerikanske atombombeprosjektet. I 1950 begynte han, sammen med blant annet den jødiske vitenskapsmannen Klaus Fuchs og tidligere nevnte John von Neumann, å arbeide med utviklingen av hydrogenbomben. Fuchs avslørte for øvrig senere de amerikanske atombombehemmelighetene til Sovjetunionen.

Stanislaw Ulam. Foto: Los Alamos National Laboratory, Attribution, via Wikimedia Commons.

Teller regnes, sammen med den jødiske vitenskapsmannen Stanislaw Ulam, for å være hydrogenbombens skaper. Teller hevdet dog senere at Ulams bidrag var av mindre betydning.

Teller var også dypt innblandet i Israels kjernevåpenprogram og utvikling av hydrogenbombe-teknologi. Han skal blant annet ha fått israelerne til å sverge på å aldri noen sinne skrive under ikkespredningsavtalen, samt overtalt den daværende amerikanske regjeringen til å ikke kreve inspeksjoner av kjerneforsknings-anlegget i Dimona. Edward Teller har også offentlig bekreftet at Israel har kjernevåpen, noe som staten Israel selv hverken har bekreftet eller fornektet. Edward Teller døde den 9. september 2003 i California.

Nedenfor er et klipp fra filmen hvor man kan se Dr. Strangelove forklare hvordan en såkalt dommedagsbombe fungerer. Interessant kan det være å merke seg at det i virkeligheten også her var en jødisk vitenskapsmann, som ble brukt som inspirasjonskilde. Det var nemlig den jødiske vitenskapsmannen Leó Szilárd som i 1950 foreslo muligheten for å bygge «dommedagsbomber» med hjelp av grunnstoffet kobolt, som skulle gjøre det mulig å utrydde hele menneskeheten. Hvorvidt koboltbomber eksisterer i dag er ukjent.