Hjem Nyheter Elin Krantz’ drapsmann på vei til å bli en fri mann

Elin Krantz’ drapsmann på vei til å bli en fri mann

SVERIGE Ephrem Tadele Yohannes, som voldtok og drepte Elin Krantz i 2010 er nå vei til å bli en fri mann. Han har avtjent sin straff, og sitter nå i varetekt i Göteborg i påvente av utvisning.

Foto: Privat. Ephrem Tadele Yohannes.

Det var den 26. september 2010 at den 27 år gamle kvinnen Elin Krantz ble drept i Göteborg. Liket ble funnet avkledd og hardt skadet dagen etter drapet. Politiets bilder av den døde kvinnen sjokkerte Sverige og vakte sterk avsky.

Foto: Privat. Elin Krantz.
Foto: Politiet. Liket av Elin Krantz.

Drapsmannen viste seg å være etiopieren Ephrem Tadele Yohannes, som hadde fulgt etter Krantz da hun gikk av sporvognen hun reiste i etter en sen utekveld. Afrikaneren, som selv ved lovbruddet var 22 år og hadde kone og barn, forsøkte deretter å voldta svensken.

Så vel tingretten som lagmannsretten dømte ham for drap og forsøk på voldtekt. Aktor nedla påstand om at han skulle dømmes for grov voldtekt, men fikk det ikke gjennom.

Straffen ble heller ikke livstid i fengsel som aktor ville, men landet på bare 16 års fengsel og utvisning på livstid.

Anses å ha avtjent sin straff etter 11 år

Allerede den 28. mai 2021 hadde Yohannes avtjent to tredjedeler av sin fengselsstraff og skulle derfor bli prøveløslatt. Prøveløslatelsen ble dog utsatt på grunn av alle misligholdsrapporter afrikaneren pådro seg under tiden i fengsel.

Av Yohannes’ misligholdsvedtak fremgår det blant annet at han har nektet å arbeide. I en dom fra Uppsala forvaltningsrett fremkommer det at Yohannes beskrev arbeidsplikten i fengselet som at han ble tvunget til å «utføre slavearbied som er mye mer krevende enn et heltidsarbeid». I samme dom står det at afrikaneren ikke ville lære seg svensk, og derfor heller ikke kunne medvirke i noen behandlingsprogrammer.

– Do you want me to show you my dick, skal Yohannes også ha skreket til kriminalomsorgspersonalet ved en hendelse som Nordfront tidligere har rapportert om.

Totalt skal Yohannes ha pådratt seg over 122 misligholdsrapporter i løpet av sine første ti år i fengselet. Takket være misligholdet ble Yohannes’ prøveløslatelse utsatt til slutten av fjoråret. Siden den 2. desember har han dog i stedet for å bli løslatt blitt flyttet fra anstalt til varetekt i påvente av at utvisningvedtaket skal kunne iverksettes.

Uklart om og når han blir utvist

Etiopiske statsborgere som har tigreansk etnisitet kan for øyeblikket ikke utvises til Etiopia ifølge et vedtak Migrationsverket fattet i slutten av nobember i fjor. Yohannes’ etnisitet ser ut til å være ukjent, men skulle altså kunne være et hinder for utvisning dersom han er tigreaner.

Yohannes har også ansatt en jurist for å bli flyttet fra varetekten i Göteborg til varetekt i Stockholm. Dette oppgis å være av to grunner.

Til dels angir det juridiske ombudet i et innlegg til forvaltningsretten at Yohannes lider unødig av å sitte i den aktuelle varetekten:

Å komme tilbake til den varetekten som han bodde i for over ti år siden har dermed vakt veldig kraftig angst, uro og sorg hos Ephrem. Aktuell plassering medfører dermed unødvendig lidelse for ham. […] varetekten i Göteborg og varetekten/anstalten Salberga […] er forbundet med traumatiske minner for ham som kan henføres til den straff han nå er løslatt fra.

Den andre grunnen som oppgis er at Yohannes i Stockholm skulle kunne treffe sitt juridiske ombud enklere, samt at en plassering der skulle underlette utvisningsprosessen, ettersom Yohannes kommer til å behøve et nytt pass for å kunne bli utvist, hvilket krever at han besøker den etiopiske ambassaden i Stockholm.

Kriminalomsorgen har motsatt seg at Yohannes flyttes fra varetekten i Göteborg. I en epost til Yohannes’ ombud skriver en regionsjef på Kriminalomsorgen følgende:

Din klient kom til oss etter at man fra Kriminalomsorgens Plasseringsseksjon har bestemt at alle innsatte som sitter på anstalter og er tatt i forvaring i påvente av utvisning skal plasseres i varetekt, for å frigjøre plasser fra våre anstalter. Plasseringene på varetekt i landet kan ikke overklages.

Nordfront har kontaktet Yohannes’ juridiska ombud for å videreformidle spørsmålet om han også motsetter seg utvisningen i seg selv, eller om han har til hensikt å forlate Sverige. Enn så lenge har vi ikke fått noe svar på det spørsmålet.

Bodde bare ett år i Sverige før drapet

Ifølge Skatteverket ble Yohannes folkeregistrert i Sverige den 25. september 2009, nesten på dagen ett år før han drepte Elin Krantz.

Under lagmannsrettssaken i 2011 fremkom det at Yohannes’ kone og to barn hadde utvandret til et ukjent land utenfor Europa. Dette da de var urolige for at noen skulle hevne seg på dem. Kona sa dog at hun hadde til hensikt å flytte tilbake til Sverige på sikt, hvilket hun også ser ut til å ha gjort.

I 2013 skal Yohannes ha skilt seg fra sin kone, oppgir Skatteverket. Hans ekskone og deres barn har også fått beskyttede personopplysninger av den svenske staten.

Ville avtjene sin straff i Etiopia i 2019

Yohannes søkte i 2019 om å få avtjene sin straff i Etiopia i stedet for Sverige. Dette bør dog snarere ses på som et forsøk på å raskere komme ut i det fri, enn en streben etter å få avtjene straffen i et hyggeligere fengselsmiljø, da afrikanske fengsler generelt sett holder en mye lavere standard enn svenske anstalter.