Hjem Nyheter Norge Én av fire nyfødte i Norge har minst én innvandrerforelder

Én av fire nyfødte i Norge har minst én innvandrerforelder

FOLKEUTBYTTE Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn. I 2016 sto innvandrerforeldre for mer enn en fjerdedel av fødslene her i landet.

Illustrasjonsfoto

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er det ikke bare masseinnvandringen til Norge som har økt dramatisk, men også norskfødte med innvandrerforeldre øker kraftig. Én av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, mens innvandrerkvinner stod for mer enn en fjerdedel av fødslene i Norge. I 2016 ble det født 58 900 barn i Norge, av dem 11 200 med to innvandrerforeldre.

Rundt 30 prosent (3 200 nyfødte) av disse hadde foreldre fra Asia, mens nesten like mange hadde foreldre fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa. Den klart største nasjonaliteten var nyfødte med polske foreldre (1 500). Den nest største gruppen var de med somaliske foreldre (1 100).

Kilde:
Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn