Hjem Nyheter Norge En favoritt i reprise: Kommunister vil forby Motstandsbevegelsen… i Sarpsborg!

En favoritt i reprise: Kommunister vil forby Motstandsbevegelsen… i Sarpsborg!

HUMOR Ytringsfrihetshaterne i partiet Rødt foreslår å forby Motstandsbevegelsen i Sarpsborg. Løgnpressen er som vanlig ukritisk og lar kommunistene få lyve uimotsagt.

Løgnkommunisten Jan Petter Bastøe. Favorittsitatet (inklusiv skrivefeil) er hentet fra Facebook-profilen hans.

Det er nestleder i kommunistpartiet Rødt, Jan Petter Bastøe, som ligger bak det komiske initiativet for å forby Den nordiske motstandsbevegelsen i Sarpsborg. Siden det totalitære partiet ikke er representert i bystyret er det gjennom et såkalt innbyggerforslag de ønsker å få Grunnloven opphevet og ytringsfriheten innskrenket – for sine meningsmotstandere.

LES OGSÅ: Kommunistisk løgnhals vil forby Motstandsbevegelsen… i Moss!

Initiativet er løftet frem i en propaganda-artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad hvor Bastøe uimotsagt får spy ut løgner og falske påstander om Den nordiske motstandsbevegelsen. Artikkelen er forfattet av «journalisten» Johnny Helgesen.

Bakgrunnen for initiativet er Motstandsbevegelsens svært vellykkede offentlige aktivitet i Sarpsborg den 16. juni. Å se meningsmotstandere fritt få spre sitt politiske budskap i byens gater, var tydeligvis for mye for den kommunistiske løgnhalsen.

Bastøe og partiet Rødt begrunner initiativet utelukkende med klassiske løgner, og hevder blant annet at Motstandsbevegelsen er klassifisert som en «terror-organisasjon» i Finland etter en aktivist skal ha sparket ned en tilfeldig «forbipasserende» i Helsinki.

Rødt påpeker at organisasjonen er forbudt og ansett som en terrororganisasjon i Finland etter at et medlem sparket ned en forbipasserende i forbindelse med en markering i Helsingfors sentrum. Offeret døde av hjerneblødning. Gjerningsmannen ble dømt til to års fengsel, men organisasjonen ga gjerningsmannen en pris for nedsparkingen. I Sverige anser Politiets sikkerhetstjeneste Den nordiske motstandsbevegelsen som den største trusselen mot rikets sikkerhet.

Ikke på et eneste tidspunkt har den såkalte journalisten tatt seg bryet å undersøke Bastøes påstander. For ordens skyld kan vi da nevne at Motstandsbevegelsens ble forbudt i tingretten i Finland, men at ankesaken skal opp for retten i august. Begrunnelsen var dog ikke at organisasjonen skulle være en «terror-organisasjon», men at den ikke fulgte «god skikk».

Hva gjelder konfrontasjonen i Helsinki så «glemmer» man å nevne at den såkalte tilfeldige forbipasserende var en aggressiv, narkotikapåvirket og seriekriminell meningsmotstander. Man «glemmer» også å nevne at meningsmotstanderen rømte fra sykehuset, tok tunge narkotiske stoffer og misbrukte alkohol og det var dette som ledet til hans død. Til slutt «glemmer» man også å nevne at Motstandsbevegelsens aktivist ble frikjent for uaktsomt drap.

– Må stanses eller motarbeides

Primært foreslår Rødt at bystyret i Sarpsborg undersøker de juridiske mulighetene for å forby Den nordiske motstandsbevegelsen i byen. At en kommune ikke har mulighet til å forby organisasjoner, har de naturligvis ikke tenkt på. Sekundært ønsker de en plan for å «motarbeide» organisasjonen i byen.

At det skulle handle om å innskrenke ytringsfriheten mener kommunistene er feil. De hevder på sin side at Motstandsbevegelsen utelukkende bedriver offentlige aktiviteter for å «spre hatretorikk og trakassere byens innbyggere», og at et forbud derfor vil gjøre det tryggere for lokalbefolkningen.

Vi mener at dette ikke er et spørsmål om ytringsfrihet, slik Den nordiske motstandsbevegelsen hevder, men et spørsmål om vi vil tillate at en voldelig nazistisk organisasjon skal få fotfeste i Sarpsborg, bruke vår by for å synliggjøre seg, spre hatretorikk og trakassere byens innbyggere og potensielt gjøre det farligere å ferdes i byen.

Ordføreren i byen, Sindre Martinsen-Evje (AP), er positivt innstilt til kommunistpartiets forslag om å innskrenke ytringsfriheten og mener de bør bruke «ethvert demokratisk virkemiddel» for å forebygge «voldelig ekstremisme».