Hjem Artikler En nærmere kikk på et «nett-troll»

En nærmere kikk på et «nett-troll»

KRONIKK Adrian Jacobsen skriver i denne artikkelen om fenomenet «nett-troll», hvordan man effektivt kan identifisere dem, og om viktigheten av å holde debatten på et saklig nivå.

Det er ingen hemmelighet at jeg liker å følge med på hva som skjer i kommentarfeltet på Frihetskamp. Jeg har tidligere skrevet om både religionsdebattene og kommentarstormer fordi jeg syns det er viktig med åpne og nyanserte diskusjoner. Kommentarfelt og ytringsfrihet har jo de siste årene vist seg å være til besvær for mange av de etablerte mediene. De fleste nettavisene har med tiden begrenset bruken av kommentarfelt kraftig og modererer dem med sterk politisk sensur. Det er nettopp i kommentarfeltene på ulike nettsider at vi ser at våre idéer stadig blir mer populære og at vanlig mennesker begynner å se seg lei på kulturmarxisme og masseinnvandring.

De som har fulgt med på kommentarfeltet til Frihetskamp de siste årene har mest sannsynligvis lagt merke til en ivrig meningsmotstander og selverklært «antirasist» ved navn «Limmy». Denne personen, som tidligere kalte seg for «Limbeck», har vært en trofast kommentator på Frihetskamp i godt over 3 år nå og er ikke snau for å kaste seg inn i lange diskusjoner med nasjonalsosialister i kommentarfeltet under alt fra ideologiske artikler til enkle nyhetssaker.

Det er ikke slik at vi i redaksjonen på Frihetskamp ikke setter pris på Limmys absurde innspill innimellom, men enkelte av oss vil kanskje stille spørsmålstegn ved hans motivasjon til å fortsette å kommentere hver eneste dag over flere år på en nettside som tydeligvis representerer det totalt motsatte av hans eget ideologiske standpunkt. Men hvem setter ikke pris på en god debatt? Motstandsbevegelsen er svært opptatt av ytringsfrihet og det er derfor vi oppfordrer til diskusjon i vårt kommentarfeltet på nettsiden. En av de største fordelene ved å ha et kommentarfelt med stor takhøyde er at allmennheten får en mulighet til å si hva de egentlig mener om saker og ting i et samfunn der det frie ordet stadig er under angrep.

De fleste meningsmotstandere som til tid og annen dukker opp i kommentarfeltet vårt pleier som regel å være en av tre forskjellige typer mennesker. Enten så handler det om personer som kommenterer fordi de har et enormt behov for å signalere hvor gode og tolerante de er i forhold oss nasjonalsosialister. Deretter har man den andre typen som utelukkende spyr ut fornærmelser, hån og personangrep basert på et oppkonstruert og feilaktig bilde av organisasjonen skapt av løgnpressen. Til slutt har man de som faktisk engasjerer oss i politiske diskusjoner og som etter beste evne prøver å overbevise oss om at vi tar feil. Sistnevnte er som regel også en gruppe som faktisk har en oppriktig interesse av å diskutere med oss. Noen av dem har til og med et ønske om å lære mer om nasjonalsosialismen og vår politikk. Det som likevel er felles for alle de tre gruppene er at de etter en viss periode går lei av å diskutere med overbeviste nasjonalsosialister, som evner å forsvare sin sak med logiske argumenter, og forsvinner derfor etterhvert fra kommentarfeltet. Dette er naturligvis en helt normal oppførsel. Hvem er egentlig interessert i å bruke en masse tid på en diskusjon man ikke kan vinne? En debatt som attpåtil er på fiendtlig territorium der man til stadighet er i undertall og blir kraftig tilbakevist? Hvem andre enn et dedikert nett-troll?

«Limmy» er et slikt nett-troll.

Wikipedias definisjon av et nett-troll:

Troll og praksisen trolling er et fenomen som forekommer i mange ulike former på Internett. Trolling kan defineres som «å lokke andre inn i meningsløse og tidsløsende (off-topic) diskusjoner». Et troll på nettet skriver innlegg egnet til å provosere folk og fremkalle en hissig diskusjon. Et troll mener ikke nødvendigvis hva han skriver; trollets primære formål med innleggene er ikke å argumentere for en påstand, men å få folk til å hisse seg opp og «bite på kroken».

Limmy er en av den mer sofistikerte sorten av nett-troll. Fremfor helt og holdent å komme med barnslige fornærmelser og aggressive provokasjoner, konstruerer han noen ganger tilsynelatende lengre og sammenfattende innlegg med ekte argumentasjon, men han er fremdeles bare et nett-troll. En del av hans «shtick» er for eksempel å kaste seg inn i en lang (og ofte selvmotsigende) diskusjon som totalt mangler intellektuell ærlighet og som kun er ment for å slite ut sine meningsmotstandere. Under påskudd av å ønske en åpen og ærlig debatt benytter Limmy seg av ulike «troll-taktikker» som i velkjent nett-troll stil er ment for å provosere og trigge reaksjoner istedenfor å ha en ordentlig dialog. Jeg vil komme tilbake til hvilke taktikker Limmy benytter seg av i spesifikke eksempler senere i denne artikkelen.

Man skulle i utgangspunktet tro at en person som tydeligvis bruker store deler av sin fritid på å lese og kommentere på en nasjonalsosialistisk nettside i minste fall er interessert i å lære om nasjonalsosialismen eller andre emner det skrives om. Om man har et genuint åpent sinn så ville man kanskje sette pris på nettsider som Frihetskamp som faktisk kommer med alternative perspektiver man nødvendigvis ikke finner andre plasser. Sannheten er at karakterer som Limmy overhode ikke er interessert i hverken å lære eller å forstå sine meningsmotstandere – eller på noen som helst måte å saklig motbevise deres påstander. Det handler derimot utelukkende om å fremprovosere en reaksjon fra sine meningsmotstandere gjennom å kverulere. Om dette har sin opprinnelse fra kjedsomhet, et ekstremt behov for oppmerksom på grunn av mangel på sosial kontakt i sitt virkelige liv, eller kanskje en dypere psykologisk forstyrrelse – er ikke godt å si. Limmy er uansett en svært fascinerende karakter. Han er et godt eksempel på nett-troll som forsøpler potensielle interessante diskusjoner, og er årsaken til at jeg har valgt å bruke ham som et eksempel i denne artikkelen.

Som de fleste andre anonyme troll på internett så tror Limmy at han er smartere enn han faktisk er. Det er tydelig at han prøver å gjemme seg bak masken av å være en seriøs retoriker, men hans billige knep avslører ham. Et av Limmys mest brukte taktikker i diskusjoner er å «flytte målstreken». På sitt mest grunnleggende bruker nett-troll denne taktikken til å fraskrive enhver meningsmotstanders forsøk på henvise til konkrete fakta som støtter opp under ens argumenter. For eksempel under en diskusjon om holocaust så ber nett-trollet om å se bevis som motstrider industriell gassing av mennesker med jødisk bakgrunn i spesialbygde gasskamre, for så i øyeblikket han blir presentert med nettsider som inneholder konkret fakta om bruken Zyklon-B og gasskamre, tilbakevise kildene som «upålitelige». Når nett-trollet til slutt blir presentert med nettsider som i utgangspunktet skulle innfri hans krav som uavhengig og allment godkjent kilde, flytter han målstreken igjen, og han hevder at dette likevel ikke er godt nok bevis til tross for at kilden er pålitelig, eller at bevisene presentert likevel ikke taler opp mot det større bildet – at «holocaust» aldri fant sted. Når dette tilbakevises blir enden på visa som regel at det er uviktig hvorvidt «holocaust» er sant eller ikke – fordi «nazisme» er en ond ideologi uansett. Diskusjonen vil derfor i seg selv være totalt meningsløs ettersom nett-trollet fra starten av aldri hadde en intensjon om å medgi eller gi etter for konkrete fakta, selv om de skulle tilfredsstille hans egne premisser og krav som han gav utrykk for i begynnelsen av diskusjonen.

Et annet typisk eksempel på Limmys bruk av velkjente «troll-taktikker» er å komme med bevisst vage, upresise og useriøse kommentarer, hvis eneste hensikt er å få meningsmotstandere til å «bite på kroken», fremfor å fremlegge noen form for substans i debatten. Kommentarene er ofte også totalt irrelevante til saken som diskuteres i artikkelen og sluttmålet er som regel å dra diskusjonen til det uendelige og absurde. Når dette blir påpekt av andre i kommentarfeltet velger nett-trollet å endre taktikk ved å unnvike å svare på eller forsvarer seg mot påstandene som blir adressert til ham til fordel for å gå til angrep på andre i diskusjonen. Dermed holdes den evigvarende diskusjonen i live i et meningsløst sammenblandet rot av usaklighet og personangrep. 

En av Limmys mest kjente strofer er at det dør flere mennesker i trafikken enn av terrorangrep, så derfor er frykten for terrorangrep overdreven og folk burde slutte å uroe seg over masseinnvandringen av potensielle terrorister til Europa. Om dette virkelig er noe Limmy selv faktisk tror på, eller om at det bare en taktikk for å skape en reaksjon, er noe jeg vil komme tilbake til. Slike stupide argumenter er likevel et godt tegn på at man har med et nett-troll på gjøre. Man kan selvfølgelig bruke lang tid på å prøve å forklare Limmy forskjellen mellom ulykker og overlagt drap, men målet til et nett-troll er aldri å komme til en konklusjon, det er å fyre opp under en meningsløs debatt. I mange tilfeller ser man også hvordan nett-troll bevisst spiller dum for å unngå å svare for sine motstridende argumenter, så vel med vilje misforstå motargumentasjonen.

Typisk for nett-troll er også deres slitsomme forutsigbarhet. Ta for eksempel hver gang Frihetskamp publiserer en artikkel om hvordan Motstandsbevegelsen blir utsatt for politisk trakassering, da dukker nett-troll som Limmy opp med kommentarer som «Helt riktig avgjørelse av politiet». Når vi skriver om hvordan vi sensureres heter det at vi «spiller på offerrollen» og når vi agerer i selvforsvar er vi «voldelige ekstremister». Det er selvsagt aldri noe intellektuelt gods bak det hele, snarere en enkel formel der man tar budskapet Frihetskamp ønsker å formidle og snur det på hodet. Målet er å se hvem som blir provosert nok til å ta agnet.

Den samme tendensen kunne man se under en nyhetsartikkel som handlet om den dramatiske økningen av kriminalitet i Norge. I diskusjonene som fulgte ble det antydet at problemer knyttet opp mot masseinnvandringen spiller en stor faktor, noe som stemte overens med offisiell statistikk og forskning som ble presentert i artikkelen fra en nøytral kilde. Som svar til dette klarte Limmy å prestere at «Vi har aldri hatt det bedre! Norge har aldri vært tryggere!» Selv den meste hjernevaskende kulturmarxist og innvandringsforkjemper vil til nød innrømme at det finnes «utfordringer med integreringen» som følge av den massive innvandringen. De fleste av oss, uavhengig av politisk tilhørighet, vil også være enig i at den generelle utviklingen i samfunnet går i feil retningen om presset hardt nok, men ikke nett-trollet og akrobaten Limmy, som utrolig nok føler et enormt behov for å argumentere mot det han ser med sine egne øyne. Argumentasjonen henger ikke på greip, men det er heller ikke meningen.

Det er ytterst fascinerende å se hvilken persona Limmy har bygd opp gjennom flere år i kommentarfeltet. Det er sikkert flere enn meg som har spurt seg selv: Tror han virkelig på alt det han skriver? Jeg leker ofte med tanken om at han har blitt så oppslukt av sine egne løgner og alter ego at han i virkeligheten har blitt transformert til den etnomasochisten han later å være i kommentarfeltet. Men sannheten er at det finnes ingen «Limmy». Han eksisterer egentlig ikke. Han er bare en skapelse av en anonym og ubetydelig persons uærlige forsøk på å kaste bort andres tid. Det er like trist som det er patetisk.

Det leder oss videre til det mest avslørende kjennetegnet på et nett-troll. De tror nemlig egentlig ikke på sine egne argumenter. I virkeligheten står de ikke engang inne den ideologi eller politikk som de utgir seg for å forfekte. Det er derfor i praksis umulig å vinne en diskusjon med et nett-troll. Fordi de har ingen verdier, ingen meninger, ingen virkelige standpunkt. Det eneste nett-troll virker å ha er en sterk dedikasjon og standhaftighet som profesjonell kverulant.

Hva er så kuren mot slike nett-troll? Veldig enkelt: «Don’t feed the trolls» er det noe som heter på engelsk. Ikke gi dem oppmerksomhet – det er det de ønsker og lever av. Det var nettopp derfor det ble gjort en redaksjonell avgjørelse et par måneder tilbake om å kaste useriøse innlegg, spesielt fra vår venn Limmy, med et håp om at nett-trollene til slutt skulle gå lei. Til vår store forbauselse så fortsatte likevel Limmy – daglig – å sende inn mangfoldige kommentarer på våre artikler til tross for at de aldri endte opp i kommentarfeltet. Å drive på med en slik håpløs aktivitet konsekvent i flere måneder fikk meg til slutt å innse at enten så lider mannen av en form for tvangslidelse, eller så er han rett og slett det mest dedikerte nett-trollet jeg noen gang har sett.

Selv om nett-trollene først og fremst eksisterer på internett er det ingen tvil om at det finnes en tydelig likhet mellom disse sørgelige individene og hylekorene som Motstandsbevegelsens aktivister møter på gatene under flyvebladsutdelinger. Jeg snakker her om de overemosjonelle ungjentene som liker å stå på trygg avstand og skrike seg hese på strofen «ingen nazister på våre gater» mens de spytter og viser fingeren. De våger ikke ta debatten, fordi de har ikke evner til å diskutere – bare lage støy.

Foto: Michał Sadowski

Med dette sagt så oppfordrer Frihetskamp alle som deltar i kommentarfeltet til å føre saklige diskusjoner og vise respekt. Dette gjelder for våre meningsfeller så vel som våre meningsmotstandere. Les igjennom våre retningslinjer for kommentarer, og hvis du er medlem av Motstandsbevegelsen, husk at du representerer organisasjonen når du skriver under eget navn. Forhåpentligvis så vil konstruktive diskusjoner føre til at enda flere øyne åpnes og at sannheten vinner enda mer terreng.

For ytringsfrihet og sannhet!