Hjem Artikler Er Den nordiske motstandsbevegelsen antidemokratisk?

Er Den nordiske motstandsbevegelsen antidemokratisk?

13

LESERINNLEGG Torleif Dahl skriver her om hvordan journalister og myndighetspersoner beskriver Den nordiske motstandsbevegelsen som antidemokratisk og om dette virkelig stemmer med organisasjonens politiske program.

Svaret på spørmålet om Den nordiske motstandsbevegelsen er antidemokratisk og ønsker å styrte demokratiet fremgår ganske tydelig i organisasjonens politiske manifest. Et helt kapittel er dedikert til å beskrive hvordan de ser for seg styreformen i fremtidens Norden, en styreform som med rette kan betegnes som et demokrati i ordets opprinnelige forstand – i kontrast til dagens styre, som ser ut til å ha hentet sin inspirasjon fra Sovjetunionen og Nord-Korea. Under dette systemet skulle folket komme mye nærmere de politiske beslutningene, og avgjørelsene som tas skulle i mye større grad ivareta folkets virkelige interesser.

Sakte men sikkert har den sittende makteliten monopolisert og omdefinert begrepet demokrati. Når politikere og løgnpressen snakker om demokrati, er det altså ikke folkestyre de mener. I stedet regner man samfunn som føyer seg etter globalistenes krav til masseinnvandring og suverenitetsavståelse for demokratiske, og alle andre for udemokratiske. I dette ligger en skjult implikasjon om at det eneste anerkjente uttrykket for folkevilje er det som er i samsvar med den globale maktelitens vilje. Det man i dag kaller demokrati er med andre ord en form for oligarki forkledd som demokrati. Forskjellen mellom sant demokrati og den farsen vi er vitne til i dag blir tydelig når reell opposisjon begynner å mobilisere seg. Trakassering av opposisjonelle og forbud mot politisk organisering markerer slutten på enhver forestilling en måtte ha om at samfunnet vi lever i kan kalles et demokrati.

Dermed kan vi umiddelbart slå fast motivene til de som stadig gjentar disse løgnaktige anklagene om Motstandsbevegelsen. Ved å stemple organisasjonen som grunnleggende udemokratisk, forsøker en å legitimere egen bruk av udemokratiske metoder. Og ser man nærmere på det såkalte argumentet for at det skulle være en antidemokratisk organisasjon, blir det klart at fraværet av substans er totalt. Argumentet går nemlig ut på at organisasjonen – i likhet med majoriteten av alle andre registrerte organisasjoner i Norden – er hierarkisk oppbygd, og at ledelsen ikke velges på nytt hvert år via generalforsamling. Av denne grunn, resonnerer man, kommer åpenbart fremtidens Norden til å styres etter de samme prinsipper. Men faktum er at ledelsen ikke bare er demokratisk valgt, men den har dessuten 100% oppslutning blant organisasjonens medlemmer. Innmeldelse er en aktiv viljeshandling gjort av hver enkelt på bakgrunn av ens eget ønske om å følge denne organisasjonens leder, fremfor lederen for en annen organisasjon, og utmeldelse er like enkelt. Det er dermed ikke behov for et ytterligere ledd med indireksjon, og vi kan bruke vår tid og energi på kampen for vårt folk fremfor internt politisk spill.

Det samme er åpenbart ikke tilfelle i en nasjonalstat. Du og jeg har ikke gitt aktivt samtykke til dagens system, og likevel kontrollerer dette systemet i stor grad livet ditt. Under den forutsetning at det nordiske folket eier seg selv snarere enn å være eid av staten, skulle man ikke da stille høyere forventninger til vår rett til selvbestemmelse enn muligheten for å sette et kryss hvert fjerde år?

Er du interessert i å være med og ta demokratiet tilbake, er innmelding i Den nordiske motstandsbevegelsen et naturlig første skritt.

Bli med i kampen du også!

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
13 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Nasjonalsosialist
Nasjonalsosialist
8 måneder siden

En vanlig misforståelse, skapt gjennom omfattende propaganda og svartmaling i et halvt århundre, er at vi nasjonalsosialister forfekter diktatur og er imot demokrati. Vi er utvilsomt motstandere av hva som de siste tiårene har kommet til å bli forbundet med ordet demokrati – som eksempelvis masseinnvandring, kulturmarxisme og antinasjonalisme, men i vårt fremtidige samfunn er dog folkestyre, statsborgernes medbestemmelsesrett, samt forenings- og ytringsfrihet – selvsagte rettigheter.Begrepet demokrati befinner seg også i stadig forandring. Demokrati innehar i dag en betydning det absolutt ikke hadde for 100 eller 50 år siden. I dag brukes ordet demokrati i systemets propaganda for alt hva det… Les mer »

Alexander Nævdal
Alexander Nævdal
4 år siden

Svært godt skrive. Heil Siger!

Andreas H
Andreas H
4 år siden

Bra skrevet!

Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
4 år siden

Reelt demokrati kan bare fungere i mindre, oversiktlige samfunn, der diskusjon og beslutninger tas av frie menn og kvinner, og der fremmede/utlendinger er eksludert. I godt opplyste slike samfunn kan gjerne store og viktige saker bli avgjort av folkeavstemninger, der alternativene er klare og forståelige. Det nåværende «demokratiet» består i at partier, hver for seg små, hestehandler med prinsipper og får taburetter i belønning i regjering, mens velgerne holdes for narr, hver gang.

Blodorm
Blodorm
4 år siden

J. S. Steen oppsummerte det i sin tid ganske enkelt: «Demokrati er idag å ta mest mulig makt fra individet og legge det inn under statsmakten.»

SuperFascisten
SuperFascisten
4 år siden

Håper det. Det såkalte demokrati er nasjonalsosialismens fiende. Det ender i vanstyre hver gang og korrupsjonen rår. Europa er ikke bygd opp av demokratiet men nasjonal og totalitær styreform i hver sin tid.

Thule
Thule
4 år siden

Når ikke (det nordiske) folket har noe de skulle ha sagt har vel ikke vi i prinsippet noe demokrati. Da vil i så fall «folkestyre» referere til et helt annet folk som tar avgjørelser på våre vegne, som ikke kommer oss til gode, men heller leder til vår undergang.

Daniel
Daniel
4 år siden

Veldig bra skrevet!

Vidar
Vidar
4 år siden

Bra skrevet!

Kim
Kim
4 år siden

Det kulturmarxistiske demokratiet..javist

Vibecke
Vibecke
4 år siden

Bra skrevet!

trackback
3 år siden

[…] Er Den nordiske motstandsbevegelsen antidemokratisk? […]

trackback
1 år siden

[…] Den biologiske verdensanskuelsen Lederperspektiv #25: Nasjonalsosialisme og andre ideologier Er Den nordiske motstandsbevegelsen antidemokratisk? Svar på spørsmål om nasjonalsosialismen Forsvarstale for […]