Hjem Nyheter Norge Er masseinnvandring bra eller dårlig? NHO får ikke helt bestemt seg!

Er masseinnvandring bra eller dårlig? NHO får ikke helt bestemt seg!

INNENRIKS: Det fødes for få norske barn i distrikts-Norge. I april var masseinnvandring løsningen, mente en NHO-leder. Åtte måneder senere mener NHO-eksperter at den samme løsningen (masseinnvandringen) kan sluke hele oljeformuen.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Det var i april i år at Christl Kvam, leder for Næringslivets Hovedorganisasjon Innlandet, uttalte at de lave fødselstallene blant nordmenn var en «gigantisk utfordring», og at løsningen var å satse på asylsøkerne.

Nå, åtte måneder senere, kan det imidlertid virke som at NHO har endret innstilling. I den seneste utgaven av NHOs magasin Horisont skriver flere av deres eksperter, og andre ledende forskere, at masseinnvandringen, i kombinasjon med lav sysselsetting blant innvandrerne og høyt trygdeforbruk, kan føre til alvorlige nasjonaløkonomiske problemer.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) så vil andelen innvandrere i Norge fordobles mot 2015. Gruppen med størst økning er yngre personer fra den tredje verden, og det er nettopp blant denne gruppen sysselsettingen er som lavest og trygdeforbruket som høyest.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Danmark er enig
I Danmark har en tenketank gjort et overslag over innvandrernes påvirkning på den danske økonomien. Her havnet resultatet på mellom minus 30 og minus 50 milliarder kroner hvert år.

Professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo antar at det samme er gjeldende for Norge, og at innvandrerne heller ikke her bidrar positivt til økonomien.

– Å ta inn innvandrere med lav utdannelse, fører ingensteds hen. Vi kan ikke fortsette den innvandringspolitikken vi har ført, uttaler Storesletten.

Kjetil Storesletten (Foto: nrk.no)
Kjetil Storesletten (Foto: nrk.no)

Ikke noe nytt under solen
At masseinnvandring, og da spesielt fra den tredje verden, innebærer store økonomiske tap for vestlige europeiske land, er ikke noe nytt. Det er noe de fleste vet, og som «ekspertene» nå begynner å erkjenne.

I tillegg til den mer «stuerene» økonomiske problematikken omkring masseinnvandring, kommer så klart det etniske aspektet, det kriminelle, det kulturelle, og så videre, og så videre.

Hva vi gjør er ikke å heve innvandrernes levestandard til et norsk eller europeisk nivå – vi senker vår egen levestandard til deres.

Kilder:
Mener asylsøkerne er løsningen på lave fødselstall
NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt