Hjem Nyheter Norden «Estonia»-filmere frikjennes – svensk lov gjelder ikke i internasjonalt farvann

«Estonia»-filmere frikjennes – svensk lov gjelder ikke i internasjonalt farvann

SVERIGE Dokumentarfilmerne Henrik Evertsson og Linus Andersson ble på mandag frikjent i Göteborg tingrett etter å ha stått tiltalt for å ha brutt den gravfred som ifølge svensk lov rår rundt «Estonia».

Henrik Evertsson. Foto: Twitter.

frikjennes dokumentarfilmeren Henrik Evertsson og vrakeksperten Linus Andersson i Göteborg tingrett etter å ha stått tiltalt for brudd mot den gravfred som rår rundt den forliste passasjerfergen «Estonia». De to svenskene ble tiltalt etter å i forbindelse med filming ha gjennomført dykking med en undervannsrobot på stedet.

Det som ble filmet var materiale for dokumentaren «Estonia – funnet som forandrer alt», som skapte stor oppmerksomhet da den ble vist i september 2020. Dokumentaren setter spørsmål ved den offisielle versjonen av hva som hendte ved fartøyskatastrofen den 29. september 1994, da den viste et tidligere uoppdaget hull i skroget.

For denne oppdagelsen ble Henrik Evertsson tildelt den store journalistprisen.

Politiadvokat Helene Gestrin nedla påstand om betinget dom og dagsbøter som straff for de to tiltalte.

I dommen er det slått fast at internasjonal lovstifting veier tyngre enn den nasjonale loven som forbyr undervannsvirksomhet ved Estonia.

– Internasjonal rett vinner over svensk lov, kommenterer Robert Eneljung, rådmann i Göteborg tingrett til GP.

Ved filmingen arbeidet teamet for et norsk filmselskap på et tysk fartøy i internasjonalt farvann. Filmteamets hensikt var ikke å krenke gravfreden, men faktainnsamling. Vraket er kun filmet fra utsiden, og de har ikke plukket opp noe fra det eller filmet menneskelige levninger som eventuelt ligger igjen.

Ettersom de to svenskene befant seg på et fartøy med tysk flagg mens undervannsfilmingen pågikk, frikjennes de for forbrytelser mot gravfreden. Tyskland har ikke undertegnet gravfredsloven.

De tiltalte henviste under rettergangen til ytringsfriheten og allmennhetens behov for å få vite hva som egentlig skjedde ved fartøyskatastrofen, som er blitt litt av et nasjonalt traume for Sverige:

– Vi hadde et behov for å gjøre akkurat denne informasjonsinnhentingen, sa Henrik Evertsson da han ble forhørt i tingretten, ifølge GP.

Ettersom det er første gang på 26 år at loven om gravfred ved «Estonia» prøves rettslig, er det sannsynlig at dommen kommer til å bli anket.

Les også:
Estoniaforliset
Estonia kan ha blitt rammet av en ubåt – nytt funn viser hull i skroget
Sverige: Havarikommisjonen får tilgang til hemmelige dokumenter om Estoniakatastrofen
Fredningen av «Estonia»-vraket kan bli opphevet