Hjem Nasjonal kamp Aktivisme – Et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!

– Et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Leder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer i denne artikkelen året som har gått, samt redegjør for tanker og planer for 2017.

Framsidebilde

2016 har vært et historisk og svært viktig år i Motstandsbevegelsens historie i Norge. Vi har gjort store fremsteg og radikalt flyttet frem våre posisjoner. Man kan på mange måter si at vi dette året har fått se resultatet av årevis med hardt arbeide for å legge fundamentet for organisasjonen. Det vil si at fremskrittene i år, er langt mer synlig for allmennheten, enn hva de har vært i tidligere år.

Spektakulære aksjoner, pan-nordisk aktivisme, tre demonstrasjoner, kampdager, tre publikasjoner, ny propaganda, en radikal økning i antall aktiviteter, offentlig aktivisme og mye, mye annet.

I denne artikkelen forsøker jeg å redegjøre for årets viktigste fremganger, hendelser og annet som har funnet sted. I takt med at organisasjonen vokser, merker jeg dog at dette blir en oppgave som blir vanskeligere for hvert år. Det slår meg nemlig hvor store vi har blitt, hvor mye vi har gjort og hvor omfattende vår virksomhet er. 2016 har virkelig vært et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!

Uansett, god lesning, og skulle det være noe jeg har glemt å få med i denne oppsummeringen, så ber jeg så mye om unnskyldning for det.

God lesning!

Organisasjon

Motstand

Det er ikke sjelden at fiendemedia intervjuer såkalte eksperter som påstås være nærmest allvitende hva gjelder Den nordiske motstandsbevegelsens virksomhet og ideologi. Visse beskrivelser, som ofte går igjen, har de dog rett i. «Godt organiserte», «hierarkiske» og «disiplinerte» er alle benevnelser som passer svært godt.

Det har dog ikke hele tiden vært slik, det er noe vi har arbeidet svært hardt for å få til. Min tanke og plan har hele tiden vært at organisasjonen i Norge må ta ett steg av gangen og bruke tid på å bygge et solid fundament. Sikte høyt, men samtidig være realistiske og innse at uten en fast grunnmur å stå på, så vil organisasjonen rase når vi vokser eller om det stormer.

I løpet av 2016 har vi vokst svært mye, økt vårt aktivitetsnivå og vært mer på konfronterende i vår aktivisme. Vi har også møtt motstand fra systemet og hets fra både meningsmotstandere og løgnpressen. Hvordan har så dette påvirket organisasjonen og dens medlemmer? Har organisasjonen raknet som et korthus? Nei, den står sterkere enn noen sinne, og våre aktivister blir mer motivert, mer dedikert og mer fanatiske for all motstand de møter. Grunnmuren står støtt som et fjell, og det er betryggende!

Det er således med en organisasjon som står rustet til å møte fremtidens utfordringer, angrep fra systemet, hets fra fiendemedia og ikke minst ytterligere vekst, at vi nå går inn i et nytt år.

Økende og mer radikal aktivisme

Aktivisme_2016

At organisasjonens aktivitetsnivå har har økt i løpet av fjoråret, er ikke akkurat noen hemmelighet, og noe jeg flere ganger har tatt opp i mine månedsrapporter her på Frihetskamp. Dette er naturligvis en følge av en økt rekruttering, samtidig som vi nå har langt flere dedikerte og fanatiske aktivister i våre rekker.

I løpet av 2015 gjennomførte organisasjonen cirka 300 aktiviteter i Norge. Det er med stolthet at jeg kan erklære at vi ifjor har vært mer enn dobbelt så aktive. Hele 644 aktiviteter ble gjennomført i løpet av 2016!

Det bør her også tillegges at aktivismen også har endret karakter noe i løpet av året. Den har blitt mer innovativ, konfronterende og radikal. Noe vi naturligvis vil bygge videre på i året som kommer.

Nedenfor følger en håndfull rapporter fra 2016:

Nasjonalsosialister på Norges gater

Front

Et historisk og svært viktig grep vi har gjort i løpet av 2016 var innføringen av den obligatoriske offentlige aktivismen. Det var i sommermåneden juni at stillheten ble brutt, og organisasjonens aktivister endelig kunne innta Norges torg og gater for å møte folket og spre det nasjonalsosialistiske budskapet.

Det er viktig at folk treffer oss, at vi blir en del av bybildet, at folk blir klar over at vi finnes og det ikke bare gjennom Sions forvrengte mediarapportering. På denne måten demonstrerer vi flere ting: At vi står offentlig frem med våre meninger og holdninger, med tanke på at fiendemedia forsøker å fremstille det som om våre holdninger er sosialt uakseptable; samt at folk skal forstå at vi KAN stå frem offentlig, at vi har styrken og ikke lar oss bli bortjaget av folkeforrædere eller innvandrergjenger.

– Sitat fra Motstandsbevegelsens Aktivisthåndbok

Første måned med offentlig aktivisme ble fire aktiviteter gjennomført i Skien, Porsgrunn, Evje og Fredrikstad. Flere aksjoner har naturligvis fulgt siden det, og siste var i Oslo sentrum i årets siste måned. En verdig avslutning på året!

Den offentlige aktivismen vil så klart fortsette i 2017, og flere aksjoner er allerede planlagt.

Nedenfor følger rapporter fra noen av aksjonene:

Riksdekkende og pan-nordiske aksjoner

pan-nordisk

En form for aktivisme som hadde sin debut i 2015, var den pan-nordiske aktivismen. Dette er aksjoner som brer seg over hele Norden og hvor organisasjonens aktivister samlet arbeider med å få et spesifikt budskap gjennom ulike former for aktivisme.

I 2016 har en rekke pan-nordiske, samt riksdekkende aksjoner blitt gjennomført. Mange av de har blitt lagt på datoer som er relevante for den aktuelle aksjonen, som for eksempel Adolf Hitlers fødselsdag eller Nelson Mandela-dagen.

Les mer om de riks- og pan-nordiske aksjonene nedenfor:

«En sunn sjel i en sunn kropp»

natur_trening

Sentralt i nasjonalsosialismen står menneskets forhold til og respekt for naturen, og en streben etter å leve et sunnere og mer naturlig liv. Organisasjonen legger også en stor vekt på våre medlemmers fysiske og mentale helse, og at man konsekvent skal arbeide med å forbedre seg selv på disse områdene.

Å være fysisk og mentalt rustet for de utfordringer samtiden og fremtiden bringer oss, er strengt tatt ikke bare en nødvendighet, men snarere en forutsetning for at Motstandsbevegelsen skal kunne bedrive sin virksomhet.

Det er derfor ikke uten grunn at Den nordiske motstandsbevegelsen bestiger fjell, arrangerer selvforsvarskurs, fellestreninger, studiesirkler og utflukter i skog og mark. Det er i tillegg til å være ideologisk og organisatorisk forankret, en del av vår nordiske natur. En sunn sjel i en sunn kropp!

Noen av aktivitetene som ble gjennomført i 2016:

Kampdager og interne arrangementer

arrangementer

Organisasjonen har i løpet av året som har gått gjennomført en rekke større interne arrangementer i både Norge og øvrige Norden. Enkelte av disse, som for eksempel Nordendagene, er også åpne for utenforstående.

Interne aktiviteter og foredrag er like viktige som propagandistiske. At vi bygger et bra fellesskap, sveiser oss sammen, skoleres og vokser som mennesker er alle viktige deler av Motstandsbevegelsens virksomhet.

– Fra Motstandsbevegelsens Aktivisthåndbok

Aktivistdager, Nordendager, foredrag, rededager, midtsommerfeiringer, julebord, partimiddager og kampdager er noe av det som har blitt gjennomført i 2016.

For Norges del var det dog de svært vellykkede Kampdagene i Telemark som var årets største begivenhet. Dette da det var første gang i historien at et slikt arrangement ble holdt på norsk jord av organisasjonen, noe som naturligvis skapte en mediestorm uten like i løgnpressen.

I løpet av 2017 vil ikke bare flere lignende arrangementer finne sted, men vi vil også arrangere vår første Aktivistdager.

Les mer om fjorårets arrangementer nedenfor:

«Good will»-aksjoner

good-will

En ny type aktivisme som sporadisk har blitt gjennomført i året som har gått er noe vi i organisasjonen har valgt å omtale som «good will»-aksjoner.

Disse går ut på å gi utsatte medborgere av nordisk opphav hjelp med slikt som staten, eller systemtro bistandsorganisasjoner ikke kan eller vil. Det kan handle om: Matutdeling, patruljering av utsatte områder, klesdonasjoner, billig eller gratis arbeidskraft eller miljøarbeid.

– Fra Motstandsbevegelsens Aktivisthåndbok

Hensikten med slike aksjoner er naturligvis dels å hjelpe våre folkekamerater, men kanskje enda viktigere det å kritisere systemets uvilje eller manglende evne, og således avsløre et korrupt og uansvarlig styre av landet.

Noen av aksjonene som ble utført i 2016:

Historiske demonstrasjoner

Stockholm_6

Den nordiske motstandsbevegelsen har i løpet av året som har gått gjennomført ikke mindre enn tre demonstrasjoner: 1. mai-demonstrasjon i Borlänge, 12. november-demonstrasjon i Stockholm og en frihetsmarsj i Helsinki. Bortsett fra desperate forsøk fra systemet på å sabotere for organisasjonen, så var samtlige svært vellykkede med rekordoppmøte på samtlige.

2017 skal heller ikke bli noe dårligere, og som jeg annonserte på fjorårets utgave av Kampdagene så vil vi til sommeren arrangere en større demonstrasjon i en norsk storby under parolen «Knus homolobbyen!».

Les mer om demonstrasjonene i artiklene nedenfor:

Borlänge:

Stockholm:

Helsinki:

Løgnpressen

Mediaomtale

Med tanke på at organisasjonen har tatt kampen til et nytt nivå i Norge – med ikke bare økt aktivisme, men også med offentlig aktivisme, spektakulære aksjoner og ikke minst mer radikal aktivisme – er det ikke merkelig at vi i aldri før er blitt like mye omtalt og svartmalt av fiendemedia.

Å ramse opp samtlige komiske krigsoverskrifter, løgnaktige påstander og absurde såkalte ekspertuttalelser vil ta alt for langt tid, men jeg velger her å lenke til en håndfull som vi allerede har omtalt her på Frihetskamp.

Det bør naturligvis også legges til at for hver omtale av organisasjonen og dens virksomhet som løgnpressen gjør, så øker antallet lesere på Frihetskamp. Selv om majoriteten av de nye besøkerne kanskje ikke våkner opp og blir faste lesere og fanatiske nasjonalsosialister, så bidrar det uansett til å spre organisasjonens navn, ideologi og symbol til folket. Man bør i denne sammenheng også huske på Hitlers ord om løgnpressen:

Den som ikke pressen går til angrep på, baktaler og skjeller ut, han er ingen ordentlig nasjonalsosialist. Den beste målestokken for hans verdi, hans tro er oppriktig og viljen sterk, er det fiendskap våre motstandere møter ham med.

[…]

Den som om morgenen griper den jødiske avisen uten å se seg baktalt i den, har ikke brukt gårsdagen riktig, for hadde han gjort det, så hadde han vært forfulgt, utskjelt, baktalt, forhånt og tilsvint.

Trakasserier fra systemet

I takt med at organisasjonen vokser og stadig er mer aktiv, har systemets trakasserier også økt. Dette gjennom blant annet trakasserier og direkte og indirekte trusler fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som åpenbart anser at det er deres arbeidsoppgave å bekjempe politiske dissidenter i Norge.

Aktivister som blir oppsøkt på sin arbeidsplass og «oppfordret» til å hoppe av organisasjonen, en redesjef som blir truet med trakasserier og utkastelse fra landet dersom han ikke hopper av, «rutinekontroller» midt i Telemarks skoger, truende telefonsamtaler, «frivillige» samtaler på politikontoret, avbestilte julebord og mye annet – er noen eksempler på hvordan PST kan agere overfor politisk ulikttenkende i Norge.

Og hvordan forsvarer de sin mafia-lignende virksomhet? Gjennom å hevde organisasjonen kan utgjøre en trussel for rikets sikkerhet og gjennom absurde sammenligninger med Den islamske stat (IS). De har med andre ord radikalt misforstått vår organisasjon, og hensikten med den.

Systemet har dog grovt undervurdert vår organisasjon og våre aktivister. Trakasserier, trusler og forbud og annet – det styrker vår moral, gjør oss mer aktive, mer fanatiske og mer dedikerte. Noe vi har bevist gang på gang i løpet av 2016!

Les også:

Publikasjoner

Publikasjoner

Om det ikke hadde vært for alle andre fremskritt som har funnet sted i løpet av 2016, så hadde det ikke vært unaturlig å kalle året for et «litteraturens år». Organisasjonen har i løpet av året utgitt ikke mindre enn tre publikasjoner. Historisk og unikt, i norsk sammenheng, da de tre er de første nasjonalsosialistiske utgivelsene på svært, svært mange år.

Først ut var organisasjonens politiske manifest, «Vår vei – Ny politikk for en ny tid». Denne ble lansert samme dag som den historiske 1. mai-demonstrasjonen i Borlänge i Sverige. Skriften er Motstandsbevegelsens politiske program og er en komplett og detaljert beskrivelse og forklaring av vår nasjonalsosialistiske politikk.

«Vår vei» finnes tilgjengelig i vår nettbutikk HER og som gratis PDF-versjon HER.

Neste utgivelse var «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen» og denne ble lansert på organisasjonens Nordendager den 27. august i Småland i Sverige. Håndboken er obligatorisk lesning for den som er aktivist i organisasjonen, og essensiell for den som ønsker å sette seg inn i hva livet som en nasjonalsosialistisk frihetskjempe faktisk innebærer. Skriften inneholder alt fra ideologi til praktiske råd og relevant informasjon.

Aktivisthåndboken finnes tilgjengelig for salg HER.

Siste norske skrift som ble utgitt i 2016 var «Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen». Denne ble lansert under organisasjonens Kampdager i Telemark den 10. september. Skriften er både sentral og grunnleggende, da den på en enkel, pedagogisk og kortfattet måte redegjør for organisasjonens livssyn – nasjonalsosialismen.

«Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen» finnes tilgjengelig for salg HER og som gratis PDF-utgave HER.

Sist, men ikke minst, må det naturligvis også nevnes at 2016 var året da Motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei» ble utgitt på engelsk under tittelen «Our Path – New Politics for a New Time».

Skriften er enn så lenge kun tilgjengelig som PDF og kan lastes ned HER.

Propaganda

Ny propaganda

Ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsen har i løpet av året også arbeidet med å være flinkere til å produsere propaganda, samt gjøre det lettere tilgjengelig. Vi har en rekke ganger i løpet av året produsert ny propaganda, i form av klistremerker, plakater og flyveblader – og har i tillegg til en egen side på Frihetskamp hvor man kan laste ned egen propaganda som kan skrives ut selv. Denne siden har blant annet blitt mye brukt de ganger man har ønsket å få ut ny og dagsaktuell propaganda fort, hvor man ikke har hatt tid til å få det trykket profesjonelt.

Ønsker man å kjøpe propaganda kan man gjøre det fra NETTBUTIKKEN eller gjennom å ta kontakt med sitt lokale rede. Siden med nedlastinger er tilgjengelig HER, og husk at kamprapporter kan sendes inn HER.

Frihetskamp.net

statistikk

Vår nettside Frihetskamp ble lansert høsten 2015 under den pan-nordiske aksjonen mot masseinnvandring, og har vært en suksesshistorie uten like.

I tillegg til å radikalt vokse i antall lesere, har vi også rekruttert nye skribenter som daglig bidrar til å gjøre nettsiden bedre gjennom å levere artikler, nyhetstips og generelt være med på å utvikle Frihetskamp til det bedre.

Et nytt tilskudd til Frihetskamp og Motstandsbevegelsens virksomhet i 2016 var Frihetskamp media, som har ansvar for å produsere filmer som dokumenterer organisasjonens virksomhet og aktiviteter. Vi har store forhåpninger til denne satsingen, og er noe vi definitivt kommer til å prioritere dette året.

Et annet prosjekt, som enn så lenge er i startfasen, er lanseringen av en norsk radio, lignende Radio Nordfront i Sverige. Hvorvidt dette er noe som vil realiseres i løpet av 2017 er dog usikkert, men planene finnes.

2017 – La gjenerobringen begynne!

Det nye året

Ett år er omme, og vi er allerede én uke inn i det nye året. Mye kamparbeide og nye utfordringer venter oss, men Den nordiske motstandsbevegelsen står sterkere rustet enn noen gang – klare for å føre frihetskampen videre!

Avslutningsvis ønsker jeg å takke samtlige aktivister, medlemmer, støttemedlemmer, sympatisører og venner av Motstandsbevegelsen for et fantastisk år. 2016 har virkelig vært et år i kampens tegn, og forventningene for 2017 er store!

Og måtte du mot formodning være en av de som enn så lenge, av ulike årsaker, ikke har engasjert deg i Den nordiske motstandsbevegelsen: La 2017 være året da du gikk fra ord til handling. Året da du gikk fra passiv tilskuer, til aktiv deltaker i den nasjonalsosialistiske frihetskampen.

Gjør rett – frykt intet!

/Haakon Forwald