Hjem Motstandsbevegelsen – Et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!

– Et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!

117
DEL

MOTSTANDSBEVEGELSEN Leder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer i denne artikkelen året som har gått, samt redegjør for tanker og planer for 2017.

Framsidebilde

2016 har vært et historisk og svært viktig år i Motstandsbevegelsens historie i Norge. Vi har gjort store fremsteg og radikalt flyttet frem våre posisjoner. Man kan på mange måter si at vi dette året har fått se resultatet av årevis med hardt arbeide for å legge fundamentet for organisasjonen. Det vil si at fremskrittene i år, er langt mer synlig for allmennheten, enn hva de har vært i tidligere år.

Spektakulære aksjoner, pan-nordisk aktivisme, tre demonstrasjoner, kampdager, tre publikasjoner, ny propaganda, en radikal økning i antall aktiviteter, offentlig aktivisme og mye, mye annet.

I denne artikkelen forsøker jeg å redegjøre for årets viktigste fremganger, hendelser og annet som har funnet sted. I takt med at organisasjonen vokser, merker jeg dog at dette blir en oppgave som blir vanskeligere for hvert år. Det slår meg nemlig hvor store vi har blitt, hvor mye vi har gjort og hvor omfattende vår virksomhet er. 2016 har virkelig vært et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen!

Uansett, god lesning, og skulle det være noe jeg har glemt å få med i denne oppsummeringen, så ber jeg så mye om unnskyldning for det.

God lesning!

Organisasjon

Motstand

Det er ikke sjelden at fiendemedia intervjuer såkalte eksperter som påstås være nærmest allvitende hva gjelder Den nordiske motstandsbevegelsens virksomhet og ideologi. Visse beskrivelser, som ofte går igjen, har de dog rett i. «Godt organiserte», «hierarkiske» og «disiplinerte» er alle benevnelser som passer svært godt.

Det har dog ikke hele tiden vært slik, det er noe vi har arbeidet svært hardt for å få til. Min tanke og plan har hele tiden vært at organisasjonen i Norge må ta ett steg av gangen og bruke tid på å bygge et solid fundament. Sikte høyt, men samtidig være realistiske og innse at uten en fast grunnmur å stå på, så vil organisasjonen rase når vi vokser eller om det stormer.

I løpet av 2016 har vi vokst svært mye, økt vårt aktivitetsnivå og vært mer på konfronterende i vår aktivisme. Vi har også møtt motstand fra systemet og hets fra både meningsmotstandere og løgnpressen. Hvordan har så dette påvirket organisasjonen og dens medlemmer? Har organisasjonen raknet som et korthus? Nei, den står sterkere enn noen sinne, og våre aktivister blir mer motivert, mer dedikert og mer fanatiske for all motstand de møter. Grunnmuren står støtt som et fjell, og det er betryggende!

Det er således med en organisasjon som står rustet til å møte fremtidens utfordringer, angrep fra systemet, hets fra fiendemedia og ikke minst ytterligere vekst, at vi nå går inn i et nytt år.

Økende og mer radikal aktivisme

Aktivisme_2016

At organisasjonens aktivitetsnivå har har økt i løpet av fjoråret, er ikke akkurat noen hemmelighet, og noe jeg flere ganger har tatt opp i mine månedsrapporter her på Frihetskamp. Dette er naturligvis en følge av en økt rekruttering, samtidig som vi nå har langt flere dedikerte og fanatiske aktivister i våre rekker.

I løpet av 2015 gjennomførte organisasjonen cirka 300 aktiviteter i Norge. Det er med stolthet at jeg kan erklære at vi ifjor har vært mer enn dobbelt så aktive. Hele 644 aktiviteter ble gjennomført i løpet av 2016!

Det bør her også tillegges at aktivismen også har endret karakter noe i løpet av året. Den har blitt mer innovativ, konfronterende og radikal. Noe vi naturligvis vil bygge videre på i året som kommer.

Nedenfor følger en håndfull rapporter fra 2016:

Nasjonalsosialister på Norges gater

Front

Et historisk og svært viktig grep vi har gjort i løpet av 2016 var innføringen av den obligatoriske offentlige aktivismen. Det var i sommermåneden juni at stillheten ble brutt, og organisasjonens aktivister endelig kunne innta Norges torg og gater for å møte folket og spre det nasjonalsosialistiske budskapet.

Det er viktig at folk treffer oss, at vi blir en del av bybildet, at folk blir klar over at vi finnes og det ikke bare gjennom Sions forvrengte mediarapportering. På denne måten demonstrerer vi flere ting: At vi står offentlig frem med våre meninger og holdninger, med tanke på at fiendemedia forsøker å fremstille det som om våre holdninger er sosialt uakseptable; samt at folk skal forstå at vi KAN stå frem offentlig, at vi har styrken og ikke lar oss bli bortjaget av folkeforrædere eller innvandrergjenger.

– Sitat fra Motstandsbevegelsens Aktivisthåndbok

Første måned med offentlig aktivisme ble fire aktiviteter gjennomført i Skien, Porsgrunn, Evje og Fredrikstad. Flere aksjoner har naturligvis fulgt siden det, og siste var i Oslo sentrum i årets siste måned. En verdig avslutning på året!

Den offentlige aktivismen vil så klart fortsette i 2017, og flere aksjoner er allerede planlagt.

Nedenfor følger rapporter fra noen av aksjonene:

Riksdekkende og pan-nordiske aksjoner

pan-nordisk

En form for aktivisme som hadde sin debut i 2015, var den pan-nordiske aktivismen. Dette er aksjoner som brer seg over hele Norden og hvor organisasjonens aktivister samlet arbeider med å få et spesifikt budskap gjennom ulike former for aktivisme.

I 2016 har en rekke pan-nordiske, samt riksdekkende aksjoner blitt gjennomført. Mange av de har blitt lagt på datoer som er relevante for den aktuelle aksjonen, som for eksempel Adolf Hitlers fødselsdag eller Nelson Mandela-dagen.

Les mer om de riks- og pan-nordiske aksjonene nedenfor:

«En sunn sjel i en sunn kropp»

natur_trening

Sentralt i nasjonalsosialismen står menneskets forhold til og respekt for naturen, og en streben etter å leve et sunnere og mer naturlig liv. Organisasjonen legger også en stor vekt på våre medlemmers fysiske og mentale helse, og at man konsekvent skal arbeide med å forbedre seg selv på disse områdene.

Å være fysisk og mentalt rustet for de utfordringer samtiden og fremtiden bringer oss, er strengt tatt ikke bare en nødvendighet, men snarere en forutsetning for at Motstandsbevegelsen skal kunne bedrive sin virksomhet.

Det er derfor ikke uten grunn at Den nordiske motstandsbevegelsen bestiger fjell, arrangerer selvforsvarskurs, fellestreninger, studiesirkler og utflukter i skog og mark. Det er i tillegg til å være ideologisk og organisatorisk forankret, en del av vår nordiske natur. En sunn sjel i en sunn kropp!

Noen av aktivitetene som ble gjennomført i 2016:

Kampdager og interne arrangementer

arrangementer

Organisasjonen har i løpet av året som har gått gjennomført en rekke større interne arrangementer i både Norge og øvrige Norden. Enkelte av disse, som for eksempel Nordendagene, er også åpne for utenforstående.

Interne aktiviteter og foredrag er like viktige som propagandistiske. At vi bygger et bra fellesskap, sveiser oss sammen, skoleres og vokser som mennesker er alle viktige deler av Motstandsbevegelsens virksomhet.

– Fra Motstandsbevegelsens Aktivisthåndbok

Aktivistdager, Nordendager, foredrag, rededager, midtsommerfeiringer, julebord, partimiddager og kampdager er noe av det som har blitt gjennomført i 2016.

For Norges del var det dog de svært vellykkede Kampdagene i Telemark som var årets største begivenhet. Dette da det var første gang i historien at et slikt arrangement ble holdt på norsk jord av organisasjonen, noe som naturligvis skapte en mediestorm uten like i løgnpressen.

I løpet av 2017 vil ikke bare flere lignende arrangementer finne sted, men vi vil også arrangere vår første Aktivistdager.

Les mer om fjorårets arrangementer nedenfor:

«Good will»-aksjoner

good-will

En ny type aktivisme som sporadisk har blitt gjennomført i året som har gått er noe vi i organisasjonen har valgt å omtale som «good will»-aksjoner.

Disse går ut på å gi utsatte medborgere av nordisk opphav hjelp med slikt som staten, eller systemtro bistandsorganisasjoner ikke kan eller vil. Det kan handle om: Matutdeling, patruljering av utsatte områder, klesdonasjoner, billig eller gratis arbeidskraft eller miljøarbeid.

– Fra Motstandsbevegelsens Aktivisthåndbok

Hensikten med slike aksjoner er naturligvis dels å hjelpe våre folkekamerater, men kanskje enda viktigere det å kritisere systemets uvilje eller manglende evne, og således avsløre et korrupt og uansvarlig styre av landet.

Noen av aksjonene som ble utført i 2016:

Historiske demonstrasjoner

Stockholm_6

Den nordiske motstandsbevegelsen har i løpet av året som har gått gjennomført ikke mindre enn tre demonstrasjoner: 1. mai-demonstrasjon i Borlänge, 12. november-demonstrasjon i Stockholm og en frihetsmarsj i Helsinki. Bortsett fra desperate forsøk fra systemet på å sabotere for organisasjonen, så var samtlige svært vellykkede med rekordoppmøte på samtlige.

2017 skal heller ikke bli noe dårligere, og som jeg annonserte på fjorårets utgave av Kampdagene så vil vi til sommeren arrangere en større demonstrasjon i en norsk storby under parolen «Knus homolobbyen!».

Les mer om demonstrasjonene i artiklene nedenfor:

Borlänge:

Stockholm:

Helsinki:

Løgnpressen

Mediaomtale

Med tanke på at organisasjonen har tatt kampen til et nytt nivå i Norge – med ikke bare økt aktivisme, men også med offentlig aktivisme, spektakulære aksjoner og ikke minst mer radikal aktivisme – er det ikke merkelig at vi i aldri før er blitt like mye omtalt og svartmalt av fiendemedia.

Å ramse opp samtlige komiske krigsoverskrifter, løgnaktige påstander og absurde såkalte ekspertuttalelser vil ta alt for langt tid, men jeg velger her å lenke til en håndfull som vi allerede har omtalt her på Frihetskamp.

Det bør naturligvis også legges til at for hver omtale av organisasjonen og dens virksomhet som løgnpressen gjør, så øker antallet lesere på Frihetskamp. Selv om majoriteten av de nye besøkerne kanskje ikke våkner opp og blir faste lesere og fanatiske nasjonalsosialister, så bidrar det uansett til å spre organisasjonens navn, ideologi og symbol til folket. Man bør i denne sammenheng også huske på Hitlers ord om løgnpressen:

Den som ikke pressen går til angrep på, baktaler og skjeller ut, han er ingen ordentlig nasjonalsosialist. Den beste målestokken for hans verdi, hans tro er oppriktig og viljen sterk, er det fiendskap våre motstandere møter ham med.

[…]

Den som om morgenen griper den jødiske avisen uten å se seg baktalt i den, har ikke brukt gårsdagen riktig, for hadde han gjort det, så hadde han vært forfulgt, utskjelt, baktalt, forhånt og tilsvint.

Trakasserier fra systemet

I takt med at organisasjonen vokser og stadig er mer aktiv, har systemets trakasserier også økt. Dette gjennom blant annet trakasserier og direkte og indirekte trusler fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som åpenbart anser at det er deres arbeidsoppgave å bekjempe politiske dissidenter i Norge.

Aktivister som blir oppsøkt på sin arbeidsplass og «oppfordret» til å hoppe av organisasjonen, en redesjef som blir truet med trakasserier og utkastelse fra landet dersom han ikke hopper av, «rutinekontroller» midt i Telemarks skoger, truende telefonsamtaler, «frivillige» samtaler på politikontoret, avbestilte julebord og mye annet – er noen eksempler på hvordan PST kan agere overfor politisk ulikttenkende i Norge.

Og hvordan forsvarer de sin mafia-lignende virksomhet? Gjennom å hevde organisasjonen kan utgjøre en trussel for rikets sikkerhet og gjennom absurde sammenligninger med Den islamske stat (IS). De har med andre ord radikalt misforstått vår organisasjon, og hensikten med den.

Systemet har dog grovt undervurdert vår organisasjon og våre aktivister. Trakasserier, trusler og forbud og annet – det styrker vår moral, gjør oss mer aktive, mer fanatiske og mer dedikerte. Noe vi har bevist gang på gang i løpet av 2016!

Les også:

Publikasjoner

Publikasjoner

Om det ikke hadde vært for alle andre fremskritt som har funnet sted i løpet av 2016, så hadde det ikke vært unaturlig å kalle året for et «litteraturens år». Organisasjonen har i løpet av året utgitt ikke mindre enn tre publikasjoner. Historisk og unikt, i norsk sammenheng, da de tre er de første nasjonalsosialistiske utgivelsene på svært, svært mange år.

Først ut var organisasjonens politiske manifest, «Vår vei – Ny politikk for en ny tid». Denne ble lansert samme dag som den historiske 1. mai-demonstrasjonen i Borlänge i Sverige. Skriften er Motstandsbevegelsens politiske program og er en komplett og detaljert beskrivelse og forklaring av vår nasjonalsosialistiske politikk.

«Vår vei» finnes tilgjengelig i vår nettbutikk HER og som gratis PDF-versjon HER.

Neste utgivelse var «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen» og denne ble lansert på organisasjonens Nordendager den 27. august i Småland i Sverige. Håndboken er obligatorisk lesning for den som er aktivist i organisasjonen, og essensiell for den som ønsker å sette seg inn i hva livet som en nasjonalsosialistisk frihetskjempe faktisk innebærer. Skriften inneholder alt fra ideologi til praktiske råd og relevant informasjon.

Aktivisthåndboken finnes tilgjengelig for salg HER.

Siste norske skrift som ble utgitt i 2016 var «Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen». Denne ble lansert under organisasjonens Kampdager i Telemark den 10. september. Skriften er både sentral og grunnleggende, da den på en enkel, pedagogisk og kortfattet måte redegjør for organisasjonens livssyn – nasjonalsosialismen.

«Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen» finnes tilgjengelig for salg HER og som gratis PDF-utgave HER.

Sist, men ikke minst, må det naturligvis også nevnes at 2016 var året da Motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei» ble utgitt på engelsk under tittelen «Our Path – New Politics for a New Time».

Skriften er enn så lenge kun tilgjengelig som PDF og kan lastes ned HER.

Propaganda

Ny propaganda

Ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsen har i løpet av året også arbeidet med å være flinkere til å produsere propaganda, samt gjøre det lettere tilgjengelig. Vi har en rekke ganger i løpet av året produsert ny propaganda, i form av klistremerker, plakater og flyveblader – og har i tillegg til en egen side på Frihetskamp hvor man kan laste ned egen propaganda som kan skrives ut selv. Denne siden har blant annet blitt mye brukt de ganger man har ønsket å få ut ny og dagsaktuell propaganda fort, hvor man ikke har hatt tid til å få det trykket profesjonelt.

Ønsker man å kjøpe propaganda kan man gjøre det fra NETTBUTIKKEN eller gjennom å ta kontakt med sitt lokale rede. Siden med nedlastinger er tilgjengelig HER, og husk at kamprapporter kan sendes inn HER.

Frihetskamp.net

statistikk

Vår nettside Frihetskamp ble lansert høsten 2015 under den pan-nordiske aksjonen mot masseinnvandring, og har vært en suksesshistorie uten like.

I tillegg til å radikalt vokse i antall lesere, har vi også rekruttert nye skribenter som daglig bidrar til å gjøre nettsiden bedre gjennom å levere artikler, nyhetstips og generelt være med på å utvikle Frihetskamp til det bedre.

Et nytt tilskudd til Frihetskamp og Motstandsbevegelsens virksomhet i 2016 var Frihetskamp media, som har ansvar for å produsere filmer som dokumenterer organisasjonens virksomhet og aktiviteter. Vi har store forhåpninger til denne satsingen, og er noe vi definitivt kommer til å prioritere dette året.

Et annet prosjekt, som enn så lenge er i startfasen, er lanseringen av en norsk radio, lignende Radio Nordfront i Sverige. Hvorvidt dette er noe som vil realiseres i løpet av 2017 er dog usikkert, men planene finnes.

2017 – La gjenerobringen begynne!

Det nye året

Ett år er omme, og vi er allerede én uke inn i det nye året. Mye kamparbeide og nye utfordringer venter oss, men Den nordiske motstandsbevegelsen står sterkere rustet enn noen gang – klare for å føre frihetskampen videre!

Avslutningsvis ønsker jeg å takke samtlige aktivister, medlemmer, støttemedlemmer, sympatisører og venner av Motstandsbevegelsen for et fantastisk år. 2016 har virkelig vært et år i kampens tegn, og forventningene for 2017 er store!

Og måtte du mot formodning være en av de som enn så lenge, av ulike årsaker, ikke har engasjert deg i Den nordiske motstandsbevegelsen: La 2017 være året da du gikk fra ord til handling. Året da du gikk fra passiv tilskuer, til aktiv deltaker i den nasjonalsosialistiske frihetskampen.

Gjør rett – frykt intet!

/Haakon Forwald

 • Tommy Nyberg

  Många som kan kenna stolthet øver vad vi har fått till under løpet av 2016.
  Tack før ett fantastiskt år och ett gott arbete till aktivister støttemedlemmar sympatisører och ledelse.
  Gledjer mig till att lesa årsrapporten før 2017.
  Framåt kamrater!

  • TAKK Tommy Nyberg redesjef i R1 for innføringen av den «obligatoriske offentlige aktivismen» i stor skala i Norge. Et 7 mil steg med kamp støvler!

   Dette er etter min mening og uten tvil det største steget NS har tatt i Norge på mange tiår. Men også de dedikerte offentlige aktivistene du har med deg skal ha en meget stor takk for å ta dette steget sammen med deg og Den Nordiske Motstandsbevegelsen i Norge.

   Offentlig aktivisme krever stort mot og psykisk-styrke. Det er som å ønske PST velkommen på døra, men det skremmer derimot ikke vår aktivister!

   Heill ok sæll

   • Trond Knudsen

    Det krever ikke mot det dere gjør, dere beviser at dere ikke er friske i hodet. Dere fornekter historien, lyger og tror på konspirasjoner. Psykiatrisk sykehus er plassen for dere.

 • Andreas

  fantastisk framrykk! hyll seier

 • Lang, men utrolig positiv lesning! Vi har all grunn til å være stolte, men nå gjelder det å brette opp ermene og bygge videre. Befrielsen av Norden er i gang!

  • Trond Knudsen

   Stolte over hva. Dere burde være ekstremt flaue over holdningene deres undermennesker

   • Jeg mistenker du er en skap-Hollywood-nazist 🙂

    • Trond Knudsen

     Hva du mener, tror og syntes har ikke livets rett. Nasser er det ingen som tar seriøst utenom syke mennesker med samme syke sinn.

     • Jeg tror det er noen andre enn meg som burde sperres inne på lukket avdeling.

   • Trond «Hollywood-nazisten» Knudsen – vil sperre inne politiske meningsmotstandere og «undermennesker»!

 • Ida

  Veldig bra av alle sammen og kjempe bra skrevet Haakon, fikk frysninger av denne teksten 🙂 gleder meg til alt vi skal få til i 2017.

  • Thomas W Mosveen

   I år skal vi flytte fjell. Med den sterke ledelsen vi har, helt fra toppen til kampgruppe-sjefer og ivrige aktivister, må 2017 bare bli GULL.
   Heil seier

  • Trond Knudsen

   Du trenger psykiatrisk hjelp lille venn. Haakon er en gal mann som aldri har skrevet noe annet enn løgn, svada og galskap.

   • Og du virket jo meget moden og oppegående. Mulig det heller er slik at du selv trenger den hjelpen 😉

   • Ida

    Hva jeg trenger og ikke trenger vet jeg best selv 🙂

 • Thomas W Mosveen

  Takk for et flott kampår kamerater, må 2017 toppe dette.

 • Nordboer

  2016 var ikke bare et fantastisk år i Norden, det var også fantastisk internasjonalt. Den evige skjelver i lommeboken 👿

 • Fremover! – går vi tross globalistenes forsøk på å stoppe oss via demonifisering og uthengning i løgnmediene, samt politisk trakassering av PST.
  Fremover! – går vi tross venstrepøbelens mange angrep og forsøk på å sabotere vår rett til ytring og samling.
  Fremover! kampfeller – går vi mens våre motstandere stadig mister grep!

  En hyllest til samtlige rakryggede aktivister for deres engasjement i 2016, og en takk til alle støttemedlemmer for deres lojale støtte!

  Et nytt år har kommet, og nok en gang er det alles innsats som er avgjørende for årets fremgang. La oss dette år igjen storme frem!

  Gjør rett – frykt intet!

  • Dan Holt

   Hei
   Hvordan kan jeg komme i kontakt med Haakon Foreald?

 • Bra jobbet alle frihetskjempere! 2017 skal bli bedre!

  Hill Seier!

  • Trond Knudsen

   Neppe. Dere er for mentalt tilbakestående. Bare noen få psyke mennesker støtter dere.

 • Motstandskjærestene

  Kjempe bra alle kamerater! Vi vil gjøre neste året enda bedre!

  • trond knudsen

   Kamerater.hahaha.. Er du kommunist 🙂

   • bergenser

    Jeg er BERGENSER hva er DU ?

    • Trond Knudsen

     Jeg er fra Laksevåg

     • Tommy Nyberg

      Det førklarar saken.
      Farfar fick en allierad bomb i huvudet så nu er du lika bombad du med.

    • Trond Knudsen

     En skam for oss bergensere. Du er neppe ekte. 😉

     • Du er så intolerant og fremmedfiendtlig at du ikke tillater personer med andre meninger enn deg selv, men masseinnvandring det vil du ha. 🙂

     • Trond Knudsen

      Liker alle mennesker bortsett i fra nazi-søppel og fascister som dere.

     • Hva er det du ikke liker ved nasjonalsosialismen?

     • Trond Knudsen

      Alt dere står for, alle konspirasjonenene deres, fremmedfrykten, deres syn på homofile, transer og generelt deres forkvaklede tankegods og politiske syn . Heldigvis er dere en liten og eksentrisk gruppe mennesker som få støtter. Dere dummer dere ut.

     • FrankCastle

      Er du homofil og transe Trond?

     • Trond Knudsen

      Nei, gift med en helnorsk dame og har to barn. Har for øvrig ikke noe i mot homoer og transer som dere. Jeg har nemlig ikke noe med andres legning å gjøre, noe dere heller ikke har. Tror nok det er deg og dine psyke venner i Hirden som er både homofile og transer siden dere er så opptatt av slikt. Bare å komme ut av skapet, vi lever i et liberalt samfunn som aksepterer slikt.

     • Hvem er det som har sagt at de er imot homofile?

     • Trond Knudsen

      Homolobbyen

     • Homolobbyen har sagt at nasjonalsosialister er imot homofile? Eller mener du at nasjonalsosialister er imot homolobbyen? I så fall har du rett, men det er ikke synonymt med å være imot homofile.

     • Ida

      Hvorfor bruker du ikke tiden på kona di og de to barna dine istede??
      Det er kanskje viktigere for deg å sitte her å slenge dritt «LILLE VENN»??

     • Alt nasjonalsosialister står for, er du imot? Du vil altså blant annet utrydde ditt folk, ødelegge miljøet og naturen, ha dårlige arbeidsvilkår, dårlige pensjonsordninger, avvikle velferdsstaten og ikke minst plage dyr. Glad jeg ikke har deg som nabo!

     • tony

      Da må du holde deg unna denne siden

     • Trond Knudsen

      Nei, skal plage dere og spre virus her til siden legges ned frøken Tony.

     • Velden

      ser du sprer deg selv ja
      youtube.com/watch?v=806rhg1OwfY

     • Trond Knudsen

      Hva snakker du om frøken Velden?

     • Velden

      Hvem snakker du til?

     • Trond Knudsen

      Deg frøken.

     • Velden

      Ingen som har den tittelen her.

     • Trond Knudsen

      Joda, det finnes ikke menn blant dere, bare småpiker og frøkner som sitter når dere pisser. Dere vet ikke hva det vil si å være mann, for ikke å snakke om å være en ekte nordmann. 😉

     • tony

      lykke til din tulling

     • Trond Knudsen

      Såså lille venn, du må ikke snakke tulling til meg. Du frøken Tony og kumpanene dine er tullingene og rasshølene her. Dere er mindre begavet, fullstendig sprøyte gal.

     • tony

      Se her tror du trenger hjelp jeg undersøk dette emne litt du 🙂
      så får jeg håpe du får det bedre
      http://www.nullrefer.com/?https://en.wikipedia.org/wiki/Psychologist
      men mulig du blir så uheldig at du aldri kommer ut igjen
      og heller ender slikhttp://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/psykiatri/

     • Trond Knudsen

      Lille søte frøken Tony. Du og resten av klovnegjengen her trenger hjelp av kyndig psykiatri. Dere har ikke kommet med noe som helst fornuftig her. Dere er rett og slett ikke normale. Du er så enkelt utstyrt at du henviser til ubrukelige kilder som Wikipedia og nyhetsspeilet. Du lille venn er faen meg amatør hva seriøse kilder gjelder.

     • tony

      du er bare en tulling som er livredd for at vi skal seire

     • Trond Knudsen

      Lille søte frøken Tony. Det siste i verden jeg er redd for er folk som dere eller at dere psyke mennesker skal seire. Seire over hva foresten? Faen for noen ynkelige småpiker dere er. Ler meg i hel av slike ynkelige utskudd som dere. 😉 😉

     • Tviler ikke på at du er infisert av virus nei!

     • FrankCastle

      Hva med marxist svin og landssvikere som deg selv?

     • Trond Knudsen

      Jeg er hverken marxist eller landsdeler frøken Castle. Ta deg en bolle lille venn 😉

     • Trond Knudsen

      Jeg er hverken marxist eller landsviker frøken Castle. Ta deg en bolle lille venn 😉

   • FrankCastle

    Trond «cuckold» Knudsen er igang igjen. Du vet at du kan få behandling for ekstremt lavt testonivå Trond? Lol jævla stakkar.

    • Trond Knudsen

     Ja cuckold er nok noe for deg, du liker nok å få den både her og der, mens damen ser på. Herlig hva. På tide å komme ut av skapet nå lille venn 😉

     • FrankCastle

      Er du som snakker varmt om homoer og transer din tosk.

     • Trond Knudsen

      Ja, jeg taler din sak lille venn 😉

     • FrankCastle

      Du er patetisk Trond og jeg mistenker at du er homofil.

     • Trond Knudsen

      Patetisk er hele dette frihetskamp.net sprøytet og dere som støtter det. Jeg er ikke homofil, men om jeg så hadde vært det er det ikke din sak. Hvorfor er dere så opptatt av andres legning og kjønnsliv.

     • FrankCastle

      Hva er patetisk med å ønske å beskytte sitt land å folk?

     • Trond Knudsen

      Hele frihetskamp.net er patetisk. De fleste ekte nordmenn som meg vil beskytte land og folk, men ikke med nazisme som dere.

     • Bortsett fra personangrep så har du ikke fremført så mye saklig kritikk mot hverken Motstandsbevegelsen eller nasjonalsosialismen. Det eneste du presterer å gjøre er å angripe tilfeldige mennesker i kommentarfeltet gjennom å tillegge de kvaliteter hentet fra dine egne vrangforestillinger om «nazister».

     • Trond Knudsen

      Mennesker med mental sykdom som dessverre er for psyk og mindre begavet til å innse det selv.

     • Igjen så tyr du til personangrep, fremfor saklig kritikk.

     • Trond Knudsen

      Vel, saklighet er et fremmedord for dere nazi-søppel. Det vet vi når vi ser denne nettsiden deres og hva dere skriver. Historieløshet, historiefornekting, konspirasjoner og annen galskap. Dere hverken fortjener eller forstår hva saklighet er. Det er dere for enkelt utstyrt mellom ørene til. Søk hjelp hos kvalifisert psykiatri før det er for seint. Dere lever i en livsløgn og et vemmelig eventyr uten rot i virkeligheten.

     • Usaklige kommentarer og kritikk, samt hatefull personangrep, er det utelukkende du som står for.

      Kom gjerne med eksempler på «historieløshet, historiefornekting, konspirasjoner og annen galskap», så skal jeg gjerne diskutere det med deg. Generaliserende og ubegrunnede påstander, har jeg derimot ikke tid til å diskutere.

      Resten av din kommentarer illustrerer perfekt hva jeg påpekte i starten av denne kommentaren.

     • Hakk i plata?

   • Ordet «kamerat» brukes og har i historien vært brukt av både nordiske og europeiske nasjonalsosialister. (((Kommunister))) har ikke enerett, bruksrett eller definisjonsmakt over våre europeiske ord.

    • Trond Knudsen

     Haha. Din historieløse tulling, eller skal vi si kommunist. 😉 😉

     • Igjen, personangrep og null saklig kritikk. Hva var historieløst ved min kommentar? Ordet «kamerat» har sine røtter i Italia (Europa) og har vært brukt av både nordiske og europeiske nasjonalister (NSDAP, Nordiska rikspartiet, Nasjonal Samling osv.).

     • Trond Knudsen

      Så dere stjeler fra kommunistene. 😉

     • Dersom du anser at kommunistene oppfant ordet «kamerat», så ja. Men i den virkelige verden, er det jo ikke slik naturligvis.

   • Motstandskjærestene

    Hahah,er du..? 😀

    • trond knudsen

     Nei, sosialdemokrat

 • Rolf Gunnar Rolfsson

  The only reason Icelanders exist today is because Bronze Age Abraham cut
  his foreskin, to restrict procreation and avoid race mixing. Had he not
  done so, the white people would have gone extinct long time ago.

  http://www.nullrefer.com/?http://bbs.dailystormer.com/t/aryan-esoterica-odin-the-runes-gnosticism-and-christ/75275/502?u=real_in_my_mind

 • Freddy Holst

  Jeg vil bli aktivist! Men får ikke brukt visa kortet på nettet, og har problemer med å finne noen som vil gjøre det for meg..

  Fikk melding om at jeg ikke var kvalifisert som aktivist.. sikkert fordi psykiatrien har drevet med å ødelegge livet mitt i 13 år! 🙁 Jeg kommer til og bli tvangsmedisinert en stund til, med en giftig sprøyte som nesten drepte meg en gang. Og nå har jeg vært fengslet på psykiatrisk i snart ett halvt år, pga. en sms jeg sendte til legen som var ansvarlig for den dødelige giftsprøyta. Jeg brukte endel hasj for mange år siden, samtidig som jeg var mye i oslo og skilte meg ut pga, at jeg stod på rollerblades som en villmann nesten, alltid med blå hjelm.. og jeg danset oppsiktsvekkende.. vanket på en biljardbar som var drevet av en svartskallejævel, og bestekompisen min kjente mange svartskaller.. Jeg fikk mye oppmerksomhet fra de mørke rasefremmede også.. Men når jeg ble sikker på at de hadde invadert meg i skallen og drev med psykisk telepatisk manipulasjon, prøvde jeg å vinne tilbake min kropp og mine tanker, og ble sint på de som hadde innvadert meg, da ble det krig lissom, jeg kunne ikke tenke noesomhelst uten reaksjon fra okkulte demoner lissom.. Jeg kom meg vekk, og begynte å reise over hele Norden for å finne ett sted jeg kunne takle å bo.. Men følte meg forfulgt-både fysisk og psykisk.. spesielt etter jeg støtte på jenter jeg fikk litt lyst på- så dukket det «alltid» opp svarskaller etterpå som stirret meg i øynene.
  Jeg følte meg jagd fra by til by, fra tettsted til tettsted.. men fant aldri roen.. Hele Norden er ødelagt følte jeg.. hvertfall for en så blond og blåøyd gutt som meg, alene og sårbar/fintfølende. Nå er jeg nesten fri fra de mørke demonene, men helvete dukker opp to-tre timer i uken.. sikkert traumer fra fortiden, kombinert med situasjonen jeg er i nå. Innelåst med mange svartskaller, uten mulighet til å gå tur i skogen osv. Jeg blir kanskje fri til våren. Håper jeg kan bli aktivist da?

 • Lone Wolf

  Å være fysisk og mentalt rustet for de utfordringer samtiden og fremtiden bringer oss er nødvendig, men like nødvendig er det å vite hvem vi er, for vi er etterkommere etter de fysiske Israels stammer.

  her er noen videoer som omtaler litt om vår tidligste historie, dette var begynnelsen på en veldig omfattende historie, som også omfatter vikingenes rike kultur og historie.

  De som har lest Bibelens versjon av denne tidlige historien, vil se at disse oppdagelsene er en bekreftelse på den historien vi kan lese i Bibelen.

  Dette er IKKE jødenes historie, det er VÅR historie.

  https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_904244&feature=iv&src_vid=18gvJwx8VyI&v=I-v6dzIrGR4

  http://www.nullrefer.com/?https://www.youtube.com/watch?v=d90NM9tgDQE

  http://www.nullrefer.com/?https://www.youtube.com/watch?v=oIXNxh6E-1U

  Det var Ron Wyatt som gjorde diss oppdagelsene på 80-tallet, og senere så er det flere som har gått i hans fptspor og gjort de samme oppdagelsene.

  • trond knudsen

   Mentalt rustet? Dere er jo grønnsaker hele gjengen. Fullstendig fjerne.

 • Kim Larsen

  Et fantastisk flott år kamerater.

  2017 skal bli enda bedre!

  • Trond Knudsen

   Kamerater.. Dere snakker jo som kommunister hele gjengen her. Tydeligvis vet dere ikke helt hvor dere står. Historieløshet og kunnskapsløshet rår vist her blant bermen. 😉

   • Kim Larsen

    Morsom du. Ordet kamerat ble da brukt like mye for 70 år siden som nå.

    http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=bWKXz6fhH0M

    • Trond Knudsen

     He he lille venn. Kom igjen når du blir voksen. Du vet ikke hva du snakker om frøken Larsen, men du har rett i at kommunistene sa kamerat for 70 år siden også.

     • Kim Larsen

      Vi kan alltids møttes i sentrum en dag å ta en kopp kaffe. Så kan vi kanskje komme til buns i fordommene dine mot Organisasjon.

     • Trond Knudsen

      Intet å komme til bunns i her.

     • Hehe, ro-ro til fiskeskjær.

     • Trond Knudsen

      Jeg er sjømann, er det noe jeg kan så er det både å ro og kjøre båt lille venn.

     • Det spørs om din fysiske kapasitet og egenskap til å ro båter kommer det til nytte her.

     • Kim Larsen

      Min egen far har vært sjømann i over 33 år å har 5 unger. Å han er ikke blind for hva som skjer i verden å er enig med mye. Men det er visst du.

    • Trond Knudsen

     Frøken Larsen er jaggu meg en kunnskapsløs liten pike. 😉

    • Velden

     Holder meg selv unna det ordet pga. de relasjonene, jeg har venner ikke kamerater. Kamerater er de som er politisk uenige, men som allikevel er del av det sosiale nettverket.

     • Bruker selv ordet flittig. Liker betydningen og den historiske koblingen.

     • Velden

      Er enig i at den dypere betydningen er fin, men relasjonen som nevnes er ikke noe bra og jeg finner den overhengende. Har en teori om at bruken av ordet har lokale oppfattelser, hvor det for noen har utjevnet/rensket «trøkk» og hvor det for andre beholder sine negative relasjoner. Her i strøket sier vi kompis isteden. Ikke akkurat bedre, nei. Det er muligens klasseforskjeller hvor gulvarbeidere og gjeldsslaver er mektig irritert over, vel hva skal man si; Kongens nei og slik vi fikk det i ettertid hvor kameratene på østlandet gliser i dressjakkene og sprer sin syke kapitalisme.

     • Har aldri, hverken i Norge, Sverige eller Danmark, registrert noen som helst negativt oppfattelse av ordet – og det helt uavhengig av klasse.

      Tviler sterkt på at rovkapitalistene er noe store fans av ordet «kamerat». Helt irrelevant dessuten. En kamp om ressursene er det over hele verden.

     • Velden

      Vel, jeg gidder ikke sakse fra jødepedia, men du kan da ta en titt om du er rede til å registrere noe annet.

    • FrankCastle

     Trond er bare bitter fordi han aldri har hatt noen kamerater..

 • trond knudsen

  Fy faen for noen psykopater dere er. Fullstendig skrudd i hodet hele gjengen.

  • Sterke argumenter! Personlig fikk jeg meg en tankevekker og vil nå revurdere mitt livssyn. Takk!

   • Trond Knudsen

    Det finnes ikke et eneste fornuftig argument for det dere står for, ikke et.

   • Ida

    Du skulle skrivd «sterke argumenter lille venn». 🙂 Hahaha

 • Lars Petter G. Bøe

  […] det finnes ulike menneskeraser, og vi anser så klart at vår egen rase
  som mer verdt enn fremmede raser – sånn rent subjektivt. Det er ikke
  annerledes enn at en familiefar vil prioritere sine barn høyere enn
  naboens barn.

  Så dere er bare en gjeng empatiløse mennesker med store egoer, som er styrt av biologiske prinsipper? Det er faen meg for dårlig. Vi er mennesker, ikke bananfluer.

  Men hverandre liker dere godt, føler dere akseptert og sånn. Så flott for dere da. Skulle ikke prøvd å melde dere på en sosial aktivitet ellerno isteden da? Alle har hørt nok om hvordan radikalisering foregår til å skjønne at det dere driver med ikke er sunt for noe menneske. En lukket krets som psyker hverandre opp til mer og mer drøye idéer og opplegg. Er oppriktig lei for at dere føler sånn hat og frykt for andre mennesker, det behøver ikke være sånn.

  • Anser du at en familiefar er empatiløs fordi han prioriterer sine egne barn fremfor andres barn? Er det unaturlig å prioritere sitt eget folk fremfor andre?

   Eneste som fremstår hatefull her, er du.

 • FrankCastle

  2017 kommer til å bli et bra år! Flere og flere våkner opp over hele Europa og USA.

 • Dan Holt

  Haakon Forwald
  Hvordan kan vi komunisere privat

  • Nordboer

   Nå får du slutte å forsøple kommentarfeltet. Det finnes kontaktinformasjon her på Frihetskamp. Det blir hjemmelekse til deg å finne hvor det er (hint: vi ønsker å rekruttere, så det er ikke gjemt).

   • Dan Holt

    For all del.. bruk hver mulighet du får til å være et rasshøl. Skikkelig nødvendig. Ditt null.

    • Nordboer

     Når du spør om å utforme vår politiske vei og «lage rede» må du da ha såpass selvinnsikt at du ser at du forsøpler når du spør etter informasjon som er lett tilgjengelig om og om igjen. Du gir ikke et bra førsteinntrykk overhode.

     • Dan Holt

      Forskjell på å komunisere direkte med en person og det å trykke på en kontaktknapp når du ikke vet hvem mottakeren er. Hvorfor gidder du i det hele tatt svare? Jeg har ikje spurt deg om noe, og du har heller ikke noe konstruktivt svar å tilby. Hold kjeften din, forbanna tulling. Førsteinntrykk.. sånn går det når folk som skylder intelligens får et tastatur.

     • Nordboer

      Smart å svare med personangrep når du prøver å få innpass i vår bevegelse. Lykke til på rekrutteringsmøtet 😄

     • Velden

      du vil kommunisere privat, men forstå personvern vil du ikke. slik du her går frem er forkastelig. om du er seriøs eller ikke, hva en du vil så er det klart hvordan du skal henvende deg. eller du kan vel selv dele din kontaktinformasjon og be om å bli kontaktet eller strider det mot dine interesser for personlig beskyttelse, kanskje det også gjelder for andre, spesielt ledelse!? i en organisasjon som er offer for angrep fra rabiate psykopater som du her viser sannsynlig tilhørelse til. at du i det hele tatt trenger å bli fortalt dette… du representer absolutt ikke noe seriøs henvendelse.

      hvordan søker du jobb? tropper opp på arbeidsplassen, krever å få snakke med sjefen og ber dem dra til H om du ikke får det? det er greit å være frustrert over de mange realiteter, men forstå nå da.

 • Dan Holt

  Kan vi kommuniserer privat? Ikke ute etter å ta deg seriøs henvendelse

 • Vibecke Larsen

  Europa Rise – No Apologies!………..Were Not Sorry!!! http://www.nullrefer.com/?https://youtu.be/jscocNQQ6Pk