Hjem Historie Dagens historiske Et telegram om jødisk makt

Et telegram om jødisk makt

HISTORIE Den 2. mai 1918 sender USAs generalkonsul i Moskva, Maddin Summers, et telegram til det amerikanske utenriksdepartementet hvor han rapporterer at jødene var den dominerende gruppen i det bolsjevikiske lederskapet.

bolsjevikerframsida3_ny

I oktober 1917, under første verdenskrig, tok bolsjevikene makten i Russland. Misnøye med krigen og vanskelige leveforhold gjorde revolusjonen mulig. Rapporter begynte tidlig å komme inn fra Russland om den jødiske dominansen blant bolsjevikene.

Den 2. mai 1918 sendte den amerikanske generalkonsulen i Moskva, Maddin Summers, et telegram til det amerikanske utenriksdepartementet som spesifikt handlet om situasjonen i flere russiske byer, blant annet Vitebsk. I rapporten informerer Summers at bolsjevikjøder dominerer styret i disse byene.

Telegram fra den amerikanske generalkonsulen i Moskva, Maddin Summers, til den amerikanske utenriksdepartementet.
Telegram fra den amerikanske generalkonsulen i Moskva, Maddin Summers, til den amerikanske utenriksdepartementet.

Generalkonsul Maddin Summers var en av mange som på den tiden tok til orde for militær intervensjon i Russland. Summers mente at bolsjevikenes maktovertagelse i Russland innebar en så alvorlig internasjonal trussel at den til og med overskygget den pågående verdenskrigen, og mente at de allierte og deres fiende Tyskland burde gå sammen for å styrte sovjetregimet.

Avisartikkel om Maddin Summers død.
Avisartikkel om Maddin Summers død.

Bare noen dager etter å ha sendt telegrammet den 2. mai, døde generalkonsul Summers. Overarbeide ble oppgitt å være dødsårsaken. Summers ble 40 år gammel.

Den 5. juni 1918 sendte en annen amerikansk diplomat, John K. Caldwell, konsul i Vladivostok, et telegram til det amerikanske utenriksdepartementet hvor man kunne lese:

Femti prosent av sovjetregjeringen i hver eneste by består av jøder av verste sort, hvorav mange er anarkister. Det skulle være en alvorlig feil fra vår side å erkjenne bolsjevikene …

Telegram fra John K. Caldwell, konsul i Vladivostok, til det amerikanske utenriksdepartementet.
Telegram fra John K. Caldwell, konsul i Vladivostok, til det amerikanske utenriksdepartementet.

Robert Wilton (1868-1925) som da arbeidet som korrespondent for The Times i Russland, publiserte i 1920 en bok på fransk, «Les Derniers Jours des Romanovs» (Romanovs siste dager), som handler om bolsjevikenes mord på den russiske tsarfamilien. I det franske opplaget av boken var det lister over ledere i sovjetregjeringen som tydelig viser at jøder var i majoritet. Wilton skrev i sin bok:

Hele historien om bolsjevismen i Russland har et uutslettelig preg av fremmedinvasjon. Mordet på tsaren, forsettlig planlagt av jøden Sverdlov og utført av jødene Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov og Yurovsky var ikke en handling av det russiske folket, men av disse fiendtlige inntrengerne.

Jødiske bolsjeviker: Lev Mekhlis, Felix Dzerzhinsky, Karl Radek, Genrikh Yagoda, Lavrenti Beria, Lazar Kaganovich, Leon Trotsky, Yakov Sverdlov, Bela Kun
Jødiske bolsjeviker: Lev Mekhlis, Felix Dzerzhinsky, Karl Radek, Genrikh Yagoda, Lavrenti Beria, Lazar Kaganovich, Leon Trotsky, Yakov Sverdlov, Bela Kun