Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Et tilbakeblikk på kampåret 2017

Et tilbakeblikk på kampåret 2017

MOTSTANDSBEVEGESEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer fjoråret og dets høydepunkter.

2017 har vært et fantastisk år for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge – et av de beste noensinne. Atter igjen har vi flyttet frem våre posisjoner og gjort store fremskritt. Atter igjen har vi slått rekorder, og atter igjen har vi skrevet historie.

Vi har gjennomført offentlige aktiviteter, protestaksjoner, foredrag og riksdekkende aktiviteter. Vi har holdt et skyhøyt aktivitetsnivå, gjennomført radikale aksjoner og hatt rekordmange besøkere på Frihetskamp. Sist, men ikke minst, så har vi gjennomført den første nasjonalsosialistiske demonstrasjonen siden krigen!

Det er med andre ord ikke så merkelig at 2017 også var året da fiendemedia hetset som mest om organisasjonen og systemet jobbet på høygir med å stikke kjepper i hjulene våre. Vi har vind i seilene, og det merker de!

Jeg har i år valgt å dele min årsrapport opp i to artikler. I denne artikkelen vil jeg først og fremst fokusere på høydepunktene fra fjoråret. Neste artikkel vil være en mer personlig og reflekterende artikkel med fokus på fjoråret, men også på 2018 og hvilke planer vi har for dette året. For tro meg, vi har planer!

Er du ikke allerede aktiv i organisasjonen, så kan du søke om medlemskap HER. Ønsker du å støtte oss økonomisk, så kan dette gjøres gjennom Hatreon eller å sende oss en e-post for videre instruksjoner.

NB! For at artikkelen ikke skal bli altfor lang, har jeg med vilje fokusert utelukkende på aktiviteter som har funnet sted på norsk jord. Artikkel nummer to vil ha flere innslag av hva som har funnet sted i øvrige Norden.

God lesning!

Januar

Offentlig aktivitet i Ski sentrum

Ski_front

Aktivister fra Rede 1 og Rede 2 gjennomførte den 21. januar en offentlig flyvebladsutdeling i Ski sentrum. Aktiviteten var svært vellykket og store mengder flyveblader ble delt, og mange hyggelige samtaler ble ført med folket.

Et mindre irritasjonsmoment, i form av noen mindre begavede innvandrerungdommer, forsøkte å forstyrre aktiviteten, men ble irettesatt av aktivistene og forlot plassen.

Se film fra aktiviteten nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=hT08CZBuH6c

Aktivisme på «holocaust»-dagen

holocaust-front

I tradisjonen tro gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen også i år en større riksdekkende aksjon på den internasjonale «holocaust»-dagen. Plakater og flyveblad med informasjon om det såkalte holocaust ble satt opp og delt ut ved svært mange av landets universiteter, videregående- og ungdomsskoler.

I tradisjonen tro benyttet løgnpressen også dette året anledningen, til å ikke gi dette noe oppmerksomhet i det hele tatt.

Se film fra aksjonene her:

https://www.youtube.com/watch?v=Q0vqimoj5pQ

Februar

Dresden-aksjoner over hele Norge

Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte i midten av februar en rekke aksjoner over store deler av landet for å rette søkelyset mot de alliertes terrorbombing av den tyske byen Dresden, som fant sted den 13. til den 15. februar 1945.

I kombinasjon med omfattende aktivisme, som lokket nye lesere til Frihetskamp, ble det også publisert artikler som tok for seg krigsforbrytelsene som fant sted i Dresden for 72 år siden.

Se film fra Dresden-aktivismen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=VMtA6gy7ZCk

Offentlig aktivitet i Kristiansand

Aktivister fra Motstandsbevegelsens Rede 2 gjennomførte en offentlig flyvebladsutdeling på Sørlandssenteret i Kristiansand. Senteret var denne dagen stappfullt med mennesker og hundrevis av flyveblader ble delt ut i løpet av aksjonen.

Avsperringsaksjon i Oslo

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte i midten av februar en avsperringsaksjon mot Teknisk museum i Oslo. Dette i anledning utstililngen «Grossraum» som svartmaler og fremsetter grove løgner om nasjonalsosialismen og Det tredje riket. I tillegg til å sperre av hovedinngangen ble også plakater satt opp i området.

Løgnpressen ble konfrontert

Det var mot slutten av februar at Pär Öberg og jeg konfronterte et NRK-team som hadde uttrykt ønske om å få gjennomføre intervju med representanter fra Motstandsbevegelsen.

Vi hadde i forkant av intervjuet fått opplysninger om at journalistene fra NRK hadde bedrevet omfattende trakassering av organisasjonens medlemmer og sympatisører – som blant annet gikk på alt i fra trusler om å henge ut medlemmer med navn og bilde, kontakt av familiemedlemmer og annet.

Utover dette hadde man fra sikre kilder, fått opplysninger om at NRK hadde fått informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – for å utføre sin trakassering. Planen var, skulle det senere vise seg, at intervjuet skulle være en del av en serie med hetsartikler som ville komme til å bli publisert på NRK.

Utrustet med både kamera og diktafon ble journalistene Olav Døvik og Øyvind Bye Skille konfrontert. Døvik stilte seg uforstående til at medlemmer av Motstandsbevegelsen skal ha blitt trakassert, og forsøkte å unnskylde seg med at det kun handlet om «opplysning» av personer som eventuelt skulle bli omtalt eller kunne bli gjenkjent i en reportasje.

På spørsmålet «Kan du med hånden på hjertet avkrefte at dere har fått opplysninger fra PST?», svarte Olav Døvik nølende at de «ikke kunne kommentere hvor de hadde sine opplysninger fra» og tittet deretter med nervøst og vaklende blikk ned i bordet.

For oss var dette, i kombinasjon med tidligere nevnte opplysninger og NRKs trakassering av mer eller mindre anonyme medlemmer, bekreftelse nok. Etter en kortere verbal utblåsning ble samtalen avsluttet med «Dere kan dra til helvete!» hvorpå vi forlot lokalet, og NRKs journalister fikk kjøre sine fem timer tilbake til Oslo – uten et intervju med organisasjonen.

Mars

Kampanje mot løgnpressen

Som følge av en hetskampanje, fra først og fremst NRK, gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en ukes lang aksjonskampanje mot løgnpressen. Uken ble innledet med faneheising i en rekke norske byer, for å vise at motstanden lever og ikke lar seg knekke av simpel hets i løgnpressen.

Kampanjen mot løgnpressen bestod blant annet i å spre nye flyveblader og plakater om løgnpressen og Motstandsbevegelsens planer for folkefiendtlig media i det fremtidige frie Norden. Over hele landet ble redaksjoner, mediahus og andre folkefiendtlige institusjoner sperret av.

Se film fra aksjonsuken nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=lHiDkkCBPBA

Offentlig aktivitet i Arendal

Aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte den 11. mars en svært vellykket offentlig flyvebladsutdeling i Arendal sentrum. Bortsett fra noen ubetydelige konfrontasjoner med innvandrerungdommer, oppstod ingen problemer.

I etterkant av aksjonen valgte likevel løgnpressens lokalavdeling Agderposten å hetse mot organisasjonen i en rekke artikler. Hovedfokus var at «tilfeldige forbipasserende» hadde følt at stemningen var «skremmende», samt at aktivistene hadde havnet i bråk med innvandrerungdommer.

At den «tilfeldige forbipasserende» var en lokal meningsmotstander fra Sosialistisk venstreparti, eller at innvandrerungdommene selv oppsøkte organisasjonens aktivister for å starte bråk – ble naturligvis utelatt fra Agderpostens artikler.

Nye flyveblader og ny kampanje lanseres

Den nordiske motstandsbevegelsen lanserte i mars en flyvebladskampanje under navnet «Ta tilbake makten fra globalistene!». I Sverige ble målsetningen å dele ut 500 000 flyveblader i løpet av 2017, mens i Norge ble 250 000 målet.

I sammenheng med kampanjen publiserte organisasjonen også en kampanjeside og naturligvis nye flyveblader.

Motstandsbevegelsen utlyser demonstrasjon – systemet går bananas!

anti-pride

Den nordiske motstandsbevegelsen sendte i april inn søknad om å få avholde demonstrasjon i Fredrikstad den 29. juli. Hendelsen ble fulgt av en mediastorm uten like, som ville pågå hele våren og sommeren, hvor den nådde sitt klimaks, samt sensommeren og deler av høsten.

Da løgnpressen og meningsmotstandere konsekvent hetset mot organisasjonen og demonstrasjonens parole «Knus homolobbyen!», publiserte Frihetskamp en rekke tilsvar. Mange artikler som omhandlet homolobbyen og kulturmarxismen ble også publisert i denne perioden.

April

Propaganda-offensiv på Sørlandet

Aktivister fra Rede 2 gjennomførte i starten av april en omfattende propaganda-offensiv i Vest-Agder. Tusenvis av flyveblader ble delt ut, og plakater og klistremerker ble satt opp.

Kamphelg og offentlig aktivitet på Østlandet

Rede 1 arrangerte i april hva som antageligvis er den største hendelsen i april, nemlig den mye omtalte kamphelgen på Østlandet. Helgen ble innledet med en offentlig aktivitet i Lillehammer og avrundet med både foredrag, møter og sosial hygge i et innleid lokale på Østlandet.

Helgen var en stor suksess, og fremfor alt den offentlige aktiviteten fikk virkelig satt organisasjonen på kartet og resulterte i en rekke skriverier i den folkefiendtlige løgnpressen. Lokalpolitikere fra Lillehammer arrangerte dessuten en motdemonstrasjon i kjølvannet av aktiviteten, og organisasjonens aktivister gav naturligvis folkeforræderne svar på tiltale – opptil flere ganger.

20. april – aksjoner over hele Norge

Tradisjonen tro gjennomførte organisasjonen riksdekkende aktivisme på Adolf Hitlers fødselsdag, den 20. april. Over hele landet ble det delt ut flyveblader, satt opp plakater og klistremerker, samt bannere.

Frihetskamp publiserte naturligvis en rekke artikler om Adolf Hitler, både historiske og ideologiske. Flere steder i landet ble det også arrangert sosiale sammenkomster.

Mai

Våropprydning i Bergen

I Bergen gjennomførte medlemmer av organisasjonen en kreativ aksjon hvor man først renset byen for folkefiendtlig propaganda, og senere arrangerte en sosial aktivitet med bålbrenning og grilling, hvor det beslaglagte materialet effektivt ble tatt hånd om.

Se film fra aktiviteten nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=jJ5yrOsDUUI

Offentlige aktiviteter og polititrakasserier

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte i midten av mai en offentlig aktivitet i Halden. Flyvebladene som ble delt ut inngikk i organisasjonens kampanje mot globalisme, og ble svært godt mottatt av folket.

Samtidig som Motstandsbevegelsens aksjon pågikk, bedrev også personer fra Sosialistisk venstreparti en flyvebladsutdeling. Da politiet senere dukket opp, sprang folkeforræderne fra SV umiddelbart frem og forsøkte å overtale politibetjentene til å bortvise organisasjonen fra stedet.

Politiet lot seg påvirke, opphevet Grunnloven og bortviste aktivistene fra Halden i 48 timer. Begrunnelsen var at Motstandsbevegelsen ikke hadde søkt om tillatelse til å «demonstrere», noe for øvrig ikke SV hadde gjort heller. De fikk dog fortsette sin flyvebladsutdeling, noe politiet begrunnet med at man forskjellsbehandlet politiske ytringer i Norge.

Aktivistene lot dog ikke folkeopplysningen stoppe, og fortsatte ferden til Sarpsborg hvor aktiviteten fortsatte uforstyrret.

Se film fra aksjonen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=AxQ5ep9C_BM

Mot-offensiv i Halden

Få dager etter politiets skandaløse behandling av Motstandsbevegelsen, bestemte aktivister fra Kampgruppe 104 og 105 seg for å gjennomføre en propaganda-offensiv i byen. For å vise at organisasjonen ikke lar seg stoppe av simpel trakassering av hverken politiske meningsmotstandere eller ordensmakten.

En rekke folkefiendtlige institusjoner ble sperret av og bannere som gjorde reklame for den kommende demonstrasjonen i Fredrikstad ble satt opp. Avslutningsvis ble også frihetsfanen heist ved Fredriksten festning.

Juni

Politiet forbyr demonstrasjonen

Det var den 16. juni at vi mottok beskjed fra Øst politidistrikt om at de hadde valgt å forby vår demonstrasjon i Fredrikstad den 29. juli.

Den grunnlovsstridige avgjørelsen ble begrunnet med at politiet var redd for at MOTdemonstranter kunne skape uorden, gjøre hærverk og forårsake voldsomme konfrontasjoner. Dette mente de kunne forstyrre offentlig ro og orden, samt ferdsel.

Sitat fra politiets brev:

Etter en fornyet gjennomgang av saken har politiet besluttet å forby arrangementet i medhold av politiloven § 11 tredje ledd og politiinstruksen § 8-5. Politiet kan i medhold av bestemmelsen forby gjennomføring av arrangementer når «det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av offentlig ro og orden eller den lovlige ferdsel».

I både ordinære medier og på sosiale medieplattformer er det varslet flere motdemonstrasjoner som til sammen har potensiale til å trekke et stort antall mennesker til Fredrikstad. I forbindelse med politiets arbeide har det fremkommet konkret informasjon som tilsier at det er en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og potensielt voldelig motstand fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter.

Protestaksjon i Fredrikstad

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte lørdag den 17. juni en protestaksjon i Fredrikstad sentrum mot politiets avgjørelse om å forby Motstandsbevegelsens demonstrasjon i Fredrikstad.

Aksjonen ble heftig omtalt av fiendemedia, og ble svært godt mottatt av lokalbefolkningen. Da aktivistene etter aksjonen inntok en lokal restaurant for å spise lunsj, fikk de stående applaus fra flere av bordene.

Se film fra aksjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=1T-nIEXKiqQ

Kamp mot homolobbyen

En rekke aksjoner mot den folkefiendtlige homolobbyen ble gjennomført i løpet av juni måned. I Oslo aksjonerte aktivister mot homofestivalen Oslo Pride, og fjernet folkefiendtlig propaganda og erstattet det med Motstandsbevegelsens. Pridefaner ble også beslaglagt og brent.

I Ørje sperret aktivister av flaggstenger, fjernet folkefiendtlig propaganda og hang opp bannere. En rekke av aksjonene ble omtalt i løgnpressen.

Filmer fra aksjonene:

https://www.youtube.com/watch?v=AaDwb_Fz1wo

https://www.youtube.com/watch?v=kUgCc9BYtfA

Juli

Demonstrasjonen i Kristiansand

Sommeren og årets høydepunkt og desidert viktigste hendelse for organisasjonens del, var den svært vellykkede demonstrasjonen i Kristiansand. Til tross for demonstrasjonsforbud i Fredrikstad, forfølgelse og trakassering fra systemet, ekstremhets fra løgnpressen, samt fengsling av kamerater ved svenskegrensen – trosset vi systemets forsøk på å tyste oss, og klarte å gjennomføre Norges første og største nasjonalsosialistiske demonstrasjon i moderne historie. En maktdemonstrasjon, som jeg omtalte i min artikkel «Historie ble skrevet!».

Søknaden om å demonstrere i Fredrikstad, planleggingen og forberedelsene som gikk med til det – er verdifull erfaring vi nå har ervervet oss. Det samme gjelder arbeidet med og gjennomføringen av demonstrasjonen i Kristiansand. Det er viktig at vi som organisasjon reflekterer over hva vi gjorde bra, hva vi gjorde feil og hva vi kan forbedre. Alt for å gjøre neste demonstrasjon, enda bedre.

At den 29. juli var en stor dag for Den nordiske motstandsbevegelsen og at vi gjennom vår demonstrasjon har skrevet oss inn i historiebøkene, er åpenbart. Vår demonstrasjon den 29. juli er blitt omtalt i samtlige norske medier, i Sverige og internasjonalt. Ikke bare én gang, men i artikkel etter artikkel. Oppmerksomheten er gedigen, og aldri før har vårt nettsted hatt like mange besøkere – og søknadene om å engasjere seg triller inn.

Den 29. juli ble dagen da Den nordiske motstandsbevegelsen trosset systemets forsøk på å kneble oss, og gjennomførte organisasjonens første og største demonstrasjon på norsk jord. Det ble dagen da Norges første nasjonalsosialistiske demonstrasjon i moderne historie ble gjennomført. Historie ble skrevet, og jeg vil takke samtlige deltakere for en fantastisk dag. Det var en ære å få innta Kristiansands gater sammen med dere!

I timene, dagene og ukene etter demonstrasjonen var hele Norges søkelys rettet mot organisasjonen. Etablerte politikere, rabiate sionister, homolobbyister og alt som kunne krabbe og gå av ytringsfrihetshatende meningsmotstandere, frådet rundt munnen i sinne og skrek seg hese i sin kritikk. En stor seier for Motstandsbevegelsen!

Filmer fra demonstrasjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=NiEiKioGHGQ

https://www.youtube.com/watch?v=NphANaol76k

August

Anti-homolobby-aksjoner på Sørlandet

Som vi utlovet, da politiet la ned forbud mot vår demonstrasjon i Fredrikstad, så ble sommerens tema «Knus homolobbyen!». På Sørlandet valgte aktivister i aksjonere mot den dekadente homofestivalen «Skeive Sørlandsdager».

Se film fra aksjonen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=n12zeqBJqMk

Ny propaganda

Nye store klistremerker ble lansert i juli, og ble gjort tilgjengelig for salg i organisasjonens nettbutikk. De ble  umiddelbart et populært innslag i organisasjonens kamprapporter.

NB! Ettersom nettbutikken nå ligger nede, er det mulig å bestille klistremerkene via e-post.

Offentlige aktiviteter og polititrakasserier

Aktivister fra Rede 2 besøkte ved to anledninger politikeruken Arendalsuka, hvorav begge resulterte i trakassering fra det systemtro politiet. Aksjonene var imidlertid svært vellykkede, til tross for ytringsfrihetshatende politi, og gav mye oppmerksomhet til organisasjonen. Interessant også at politiet på plass i Arendal erkjente at trakasseringen var en reaksjon (les: hevn) på demonstrasjonen i Kristiansand.

Det bør også tillegges at politiets og systemets oppførsel overfor organisasjonen og dens aktivister, er noe som vekket sterke følelser hos «vanlige» mennesker og er noe man har erfart både på gaten og i kommentarfelt. Politiets grunnlovsstridige oppførsel bidrar med andre ord til å vekke stadig flere mennesker.

September

Offentlige aktiviteter og polititrakasserier

Organisasjonen gjennomførte i løpet av september flere offentlige aktiviteter, hvorav flere ble utsatt for trakasserier fra politiet. I Sarpsborg valgte politiet å legge ned forbud mot organisasjonens «demonstrasjon», da et titalls aktivister fredelig delte ut politisk informasjon til allmennheten.

En politibetjent forsøkte også å slå filmkameraet ut av hånden på Frihetskamps journalist, men til tross for trakasserier fra politiet, var aktiviteten svært vellykket og ble naturligvis flittig omtalt og svartmalt i løgnpressen.

I Fredrikstad var situasjonen en annen, da Motstandsbevegelsen på forhånd hadde meddelt politiet om at de ville gjennomføre en offentlige aktivitet i byen. Som vanlig dukket de opp, men da kun for å ha en kortere og vennlig dialog med aktivistene.

Også denne gangen ble det ført en rekke fine samtaler med folket, og aktivistene opplevde å få god tilbakemelding på flyvebladene – som denne gangen omhandlet temaet ytringsfrihet og demonstrasjonen i Göteborg.

Bortsett fra et par rabiate meningsmotstandere, oppstod det ingen konfrontasjoner – og med tanke på at politiet ikke hadde bortvist aktivistene, ble det naturligvis ramaskrik hos den folkefiendtlige pressen. Særlig Fredriksstad Blad hetset og leverte flere propaganda-artikler om aktiviteten.

Kamp mot forrædersystemet

Den nordiske motstandsbevegelsens aksjonerte i løpet av valdagshelgen og på selve valgdagen flere steder i landet. Over 40 valglokaler ble sperret av med sperrebånd og plakater. Plakatene hadde budskap som «Ingen stemme til folkeforrædere!» og «Brenn din stemmeseddel – engasjér deg i kampen!». Store mengder flyveblader ble også delt ut i løpet av helgen.

Aksjonene, og ikke minst min artikkel om valget, vekket sterke reaksjoner og skapte overskrifter i løgnpressen. Svært mange besøkte Frihetskamp, og det ble registrert rekordmange nedlastinger av vårt politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

Oktober

Protestaksjon mot folkefiendtlig arrangement

Medlemmer fra Rede 1 gjennomførte i oktober omfattende aktivisme i Elverum i sammenheng med at det ble arrangert en støttekonsert for å samle inn penger til en utvist afghansk asylsøker.

Ifølge initiativtaker og arrangør, Anita Kristiansen, var formålet med konserten å rette oppmerksomhet omkring saken til den utviste asylsøkeren, som hun kjemper for å få tilbake til Norge. Et underforstått formål var naturligvis å kjempe for en mer liberal innvandringspolitikk.

Kristiansen naturligvis fått støtte fra folkefiendtlige lokalpolitikere, som hadde brukt kommunens reservepost, for å finansiere lokale.

Motstandsbevegelsens medlemmer hang opp et gigantisk banner med teksten «Ingen afghanere i våre gater!» utenfor konsertlokalet, og bombarderte området med flyveblader, plakater og klistremerker.

Støttekonserten ble for øvrig en gigantisk fiasko, og til tross for massiv mediadekning, dukket kun rundt 70 personer opp, hvorav majoriteten var eldre kvinner.

November

Stor-offensiv mot globalistene

Den 24. til 26. november gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en stor-offensiv i kampanjen «Ta tilbake makten fra globalistene!» som ble innledet tidligere i år.

Som det ble utlyst da kampanjen ble lansert, så var et av målene å få delt ut hele 250 000 flyveblader innen året var omme. I og med stor-offensiven, ble dette målet oppnådd!

Se film fra aksjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=6b0uNbMG_Zs

Desember

NRK slipper dokumentar om Motstandsbevegelsen

Den 6. desember slapp NRK en dokumentarfilm om Den nordiske motstandsbevegelsen. Motstandsbevegelsen hadde frivillig stilt opp, etter vi fikk gjennom en rekke vilkår som ble signert i en skriftlig avtale mellom redaksjonen i Brennpunkt.

Filmens initiativtager var journalist-studenten Henrik Evertsson, og resultatet ble overraskende bra, tatt i betraktning av at det ble produsert av NRK. Enkelte kritikkverdige ting var det naturligvis, noe som jeg også tok opp i min artikkel som ble publisert samme dag som programmet ble sendt.

Etter dokumentaren ble sendt har en rekke personer kontaktet organisasjonen. Mange har støtte organisasjonen økonomisk, og svært mange har gått med som støttemedlemmer og vanlig medlemmer. Frihetskamp har også fått stor oppmerksomhet, og mange nye lesere som følge av dokumentaren.

Klikk HER for å se filmen.

Protestaksjon utenfor den finske ambassaden

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte i desember en protestaksjon utenfor Finlands ambassade i Oslo. Dette som en reaksjon på at organisasjonen nylig ble kriminalisert i Finland.

Med en spesiallaget banner med teksten «Finland forbyr politisk opposisjon!» stilte aktivistene seg opp utenfor ambassaden, og markerte sin avsky over den finske forbryterstatens avgjørelse om å forby Motstandsbevegelsen.

Se film fra aksjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=YZGzxDEbmp8

Propaganda-offensiv i Oslo sentrum

Rede 1 organiserte i helgen en større propaganda-offensiv i Oslo. Store mengder flyveblader, klistremerker og plakater var tatt med og en rekke bannere hadde blitt produsert.

På samlingsplassen ble aktivister og medlemmer inndelt i mindre grupper, som fikk hvert sitt område å bedrive aktivisme på. Lambertseter, Abildsø, Nordstrand, Seterkrysset, Risløkka, Alnabru, Jar og Skøyen var noen av stedene som ble avlagt besøkt denne kvelden.

Hundrevis av plakater og klistremerker ble satt opp, og langt over 3 000 hjem ble informert om Motstandsbevegelsens politikk gjennom det nye opplaget av flyvebladet «Ny politikk for en ny tid!». Avslutningsvis ble det også satt opp bannere ved samtlige innfartsårer inn til hovedstaden.

Se film fra aksjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=BSI4hemUPhE

Juleaksjon i Oslo sentrum

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte i desember en aksjon i sentrale Oslo for å hjelpe vanskeligstilte nordmenn som har blitt sviktet og forrådt av et system som hverken har evne eller vilje til å hjelpe dem. Et folkefiendtlig system som prioriterer alle andre og alt annet, enn sitt eget folk.

Rede 1 hadde på forhånd samlet inn en hel del varme klær, samt gått til innkjøp av varmt undertøy, vanter og luer – som skulle deles ut. Matpakker og varm kaffe ble også tatt med, i tillegg til julemat i form av ribbe og hjemmelagde pepperkaker.

Redesjef Tommy Nyberg rapporterte til Frihetskamp at aksjonen var svært vellykket og det ikke tok mer enn én time, før alle klærne var utdelt.

– Særlig det varme undertøyet var populært, men også maten var veldig verdsatt. Matpakkene ble enten spist på stedet, eller pakket omsorgsfullt ned i vesker eller ryggsekker.

Motstandsbevegelsen vil gjennomføre flere lignende aksjoner i fremtiden, og dersom du ønsker å bidra gjennom å donere klær eller annet, så send en e-post til [email protected].

Jule- og nyttårsaksjoner

Det ble i førjulstiden, i romjulen og ved nyttårshelgen gjennomført en rekke aktiviteter over hele landet. Flere steder ble det gjennomført aktivisme med fokus på julen, og mange arrangerte tradisjonelle julebord.

I Rede 2 ble det satt opp bannere i en rekke byer som ønsket folket en god jul – på Motstandsbevegelsens vis. Blant stedene som ble besøkt var Kristiansand sentrum og omegn, Sørlandssenteret, Arendal, Grimstad og Lillesand.

Ved nyttårshelgen ble det arrangert sosiale aktiviteter, i kombinasjon med aktivisme, svært mange steder i Norge. Aktivismen hadde som mål å ønske alle organisasjonens aktivister, medlemmer og støttemedlemmer – over hele Norden – et godt nytt kampår.

Se film nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=t20ag_GK600