Hjem Nyheter Europa «Europa har tre alternativer – underkastelse, repatriering eller borgerkrig»

«Europa har tre alternativer – underkastelse, repatriering eller borgerkrig»

EUROPA En dansk professor har i dansk media fått en debattartikkel publisert hvor han mener at den eskalerte masseinnvandringen har ført til at Europa nå bare har tre valg. Underkastelse, repatriering eller borgerkrig.

Helmuth Nyborg.
Helmuth Nyborg.

Det er danske Helmuth Nyborg, tidligere professor i utviklingspsykologi ved Århus universitet, som den 8. april i en debattartikkel i Jyllands-Posten advarer mot den ikke-europeiske innvandringens drastiske effekter. Nyborg starter sin artikkel med følgende ord:

I 2012 skrev jeg artikkelen «The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection». Den beregnet effekten av at europeere får få barn og innvandrere med lav IQ mange, og konkluderte med at europeere snart kommer til å være i mindretall i Europa og at den gjennomsnittlige IQen faller så mye at velstanden, demokratiet og sivilisasjonen trues.

I 2016 gir den førte innvandringspolitikken oss tre alternativer – underkastelse, repatriering eller borgerkrig. Med mindre Europa begynner å føre en ansvarlig familie-, innvandrings- og integrasjonspolitikk opplyst av evolusjonsteori, virker borgerkrig mest sannsynlig.

I artikkelen mener Nyborg videre at det er politiseringen av vitenskapen som gjør at politikere ikke våger å ta hensyn til biologi når de fatter beslutninger om europeisk innvandringspolitikk. Nyborg hevder at hvis ikke det tas hensyn til kunnskap om biologi vil sydlige innvandrere med lav IQ ubevisst ødelegge de europeiske samfunnene. Argumentet til Nyborg er at evolusjonen gjennom det hardere klimaet i Europa har gjort at europeerne blant annet er mer altruistiske og intelligente enn andre raser, hvilket er hvorfor europeerne har blitt bedre på å skape demokratiske samfunn, beskytte vitenskapen og stille seg over primitive religioner, enn hva andre folkeslag er.

Nyborg skriver at akademikere sammen med biskoper og prester, feminister, «snillister», humanister, Redd Barna og Røde Kors har sviktet det danske samfunnet ved å ikke erkjenne problemene med hva Nyborg kaller for «lav IQ-innvandring». Innvandrerne som allerede finnes i Danmark beskriver Nyborg som en «potensiell samfunnsomveltende femte kolonne» da unge innvandrere som på grunn av lav intelligens havner utenfor et skolevesen tilpasset europeere enkelt radikaliseres og vendes mot samfunnet som de ikke passer inn i.

Rundt år 2075 forutspår Nyborg at ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere er i majoritet i Danmark og gjennom demokratiet blant annet kan innføre Sharia-lover og i praksis avskaffe dagens demokratiske samfunnsystem. Allerede i 2050 skriver Nyborg at barn fra MENA-området vil være i majoritet i den danske grunnskolen. Derfor mener Nyborg altså at danskene må velge mellom å underkaste seg det multietniske forfallet, raskt redde situasjonen gjennom omfattende repatriering eller å utkjempe borgerkrig i fremtiden.

Helmuth Nyborg

Helmuth Nyborg er i dag 79 år og var, før han ble pensjonist, professor i utviklingspsykologi ved Århus universitet. Nyborg er fremfor alt kjent for sin forskning på hormoner og intelligens og har siden 2005, da han berørte biologiske forskjeller mellom menn og kvinner vedrørende intelligens, vært en kontroversiell person i Danmark.

I 2011 deltok Nyborg på et seminar som skal ha vært arrangert av en revisjonistisk forening i Danmark, og der ble han fotografert side om side med personer som de amerikanske akademikerne og nasjonalistene David Duke og Kevin B. MacDonald.

I 2011 skrev Nyborg også artikkelen «The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection» i en vitenskapelig fagfellevurdert (peer review) akademisk publikasjon. I artikkelen mener han at den utenomeuropeiske innvandringen til Vesten har en dysgenisk effekt. Artikkelen ble anmeldt for «vitenskapelig uredelighet», og ble felt på to punkter, men frifunnet på fire av seks punkter i 2013. I 2016 klarte Nyborg å renvaske sitt navn ved å suksessfullt anke de to punktene han ble felt for i 2013.

Kilde: Frygt Danmarks fremtid