Hjem Nyheter Europa Europakommisjonen med forslag til menneskesmuglingsdirektiv

Europakommisjonen med forslag til menneskesmuglingsdirektiv

FREMMEDINVASJONEN Europakommisjonen har foreslått et nytt direktiv for å bekjempe menneskesmugling.

Illustrasjonsfoto. Foto: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet, Public domain, via Wikimedia Commons.

Europakommisjonen la i november i fjor ut et forslag til et EU-direktiv for å oppdatere og styrke rammeverket for forebygging og bekjempelse av menneskesmugling.

Etter direktivet skal menneskesmugling mot vederlag eller på en måte som medfører høy fare for personskade, samt offentlige oppfordringer til ulovlig inntreden i EU straffes med opp til 3 års fengsel som minimum. Smugling som utføres i regi av en kriminell organisasjon, forårsaker skade på personen som forsøkes smuglet eller involverer grov vold, eller smugling av barn og andre sårbare personer skal straffes med opp til 10 år. Straffen skal være opp til 15 år dersom personen som forsøkes smuglet dør.

Menneskesmuglere skal også kunne idømmes tap av løyver, yrkesforbud, bortvisning, innreiseforbud til EU, tap av adgang til statsstøtte, bøter og inndragning. Dessuten skal foretak kunne oppløses og benyttede lokaler nedstenges.

I tillegg skal medlemsland pålegges å treffe egnede forebyggingstiltak, gi politiet og rettsvesenet tilstrekkelige ressurser, opplæring og verktøy til å forfølge tilfeller av menneskesmugling, og produsere en årlig statistisk rapport.

Forslaget er nå ute på høring i Norge med svarfrist 1. mars.

Les også:
Ocean Viking med migranter til Norge
«Ocean Viking» – en talmudisk affære
Over en halv million rasefremmede har kommet til Europa det siste året