Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front #1: Om meningen med livet

Evig front #1: Om meningen med livet

EVIG FRONT Hva er meningen med livet? Hva vet vi om livet etter døden?

I tusener av år har mennesker forsket og grublet over meningen med livet. Visse fant sitt livsmål i å hemningsløst nyte av så mye lyst og glede som livet kunne gi. De ble overfladiske materialister. Andre anså at dette livet kun var en kort, men vanskelig prøvelse; en bro som leder til et bedre etterliv eller evig fordømmelse. Verden ble altså ansett som et liv oppdelt i to. Ett liv på denne siden av døden og et liv på andre siden. Ulike religioner fremstilte dette etterlivet på ulike måter, hver og en i samklang med den rasemessige egenarten til dens grunnlegger.

Ulike prestekaster gjorde mer eller mindre bra forretninger takket være troen på dette etterlivet. Samtlige religioners presteskap hevdet at de besatt absolutt kunnskap om livet etter døden. De solgte posisjoner, fordeler, ærestitler og nådegaver til både levende og døde. Det var den enkleste og mest primitive forretningsvirksomheten, for ingen kom tilbake fra etterlivet og holdt prestene ansvarlige. Heksedoktoren hos afrikanske stammefolk var utsatt for lite like risiko som de orientalske magikerne, om han hadde som forretningsmodell å selge etterlivet til de troende.

I alle tider har det også eksistert mennesker som motsatte seg denne etterlivsmaterialismen. En historie fra middelalderen forteller: To munker diskuterer om etterlivet. De forestiller seg kor med engler og velsignede mennesker, rangforskjellene mellom ulike himmelske plasser, den overjordiske musikken, de himmelske sangene, Guds trone osv. De lover hverandre at den som dør først skal vende tilbake og vise seg for den andre i en drøm og fortelle hvordan etterlivet virkelig ser ut. Om himmelriket er som de hadde forestilt seg så skal den døde si «fullstendig». Om det er anderledes så skal han si «anderledes». Når en av munkene til slutt døde, åpenbarte han seg for den andre, men han sa hverken «fullstendig» eller «anderledes», han sa «fullstendig anderledes».

Dette er en gammel kunnskap for det nordiske mennesket: Den allmektige har satt opp et slør foran livet bortenfor døden. Det er en hemmelighet for oss. Ingen kan hevde å ha privilegiet å besitte kunnskap om livet etter døden. Og likevel, vår tro og vår kunnskap går hinsides det jordiske liv. Vi vet at hver og en av oss er en lenke i en endeløs kjede, som strekker seg fra våre eldste forfedre til den mest fjerne slekt inn i fremtiden. At vårt blod flyter fra gagne tider gjennom vårt verdslige liv og inn i den fjerne fremtiden. Og denne kunnskapen utvider vår horisont og lar oss skue utover hundretusener av år. Den gir oss kraften fra årtusener og lar oss ane et glimt av evigheten. Det plasserer oss i den endeløse syklusens skapelse.

Vi vet at selv den personen som er den siste lenken i sin slekts kjede kan sikre en evig fremtid gjennom sine verk og gjerninger. Den ukjente arbeideren som meisler, transporterer og setter sammen byggesteiner til grunnmuren til en av de fantastiske bygningene i Det tredje riket kommer til å leve videre i disse verkene akkurat som de store intellektuelle skaperne som ligger bak. Soldaten og politimannen, som var garantistene til den sikre gjenopplivingen av tapt tysk land tilbake til det tyske riket, og de tyste kjempene for frihet for det tyske folket, kommer til å leve videre for evig i det stortyske riket akkurat som rikets store formgivere.

Vår aktelse for den allmektige er dog så stor at vi forkaster alle forsøk på å beskrive etterlivet i materialistiske termer. Vi erkjenner åpent: Om et etterliv vet vi ingenting og kommer aldri til å vite noe.

Med dobbel kraft fører denne bekjennelse vårt fokus til det jordiske liv. Skaperen har plassert oss alle et sted og på et vis i dette liv. Vår oppgave er å etter beste evne fylle plassen som vi har blitt tildelt. Skaperen har plassert oss i vårt folks livssyklus. Oppgaven med vårt liv er å fullføre denne oppgaven som vi har blitt gitt som deler av denne folkelige organisme.

Vi oppfyller denne mening med våre liv når vi etter beste evne former, trener og perfeksjonerer de krefter og evner som Herren har gitt oss. Vi er på jorden for å kunne fortsette Guds skapelsesarbeide i vårt blod, i vår kropp, ånd og sjel.

Les også:
Evig front: Forord