Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front #12: Om glede

Evig front #12: Om glede

EVIG FRONT Nasjonalsosialismen er en livsforherligende verdensanskuelse som oppfordrer sine tilhengere til å følge glede.

Det nasjonalsosialistiske nordiske mennesket står med begge bena i livet og gleder seg over dette livet. Med glede og tillit ser han fremtiden an. Med glede står han i nuet og er lykkelig over at det er ham forunt å få nyte av dette fine liv.

Man kan i dag ennå ikke forstå hvilken stor revolusjon det har blitt for livsstilen gjennom skapelsen av «Kraft durch Freude» (kraft gjennom glede) og hvilken gjenoppdaget glede dette har vært for menneskene.

Det fantes en tidligere marxistisk tid, da man med alle midler hamret inn i det arbeidende mennesket at han var en slave under en herskerklasse og at det var han oppgave å knuse disse tunge lenker. Og det var også ofte realiteten at det eksisterte en liten gruppe mennesker som var ute etter å parasittere på det arbeidende folk og gjøre dem til slaver. Det var sannelig et gledeløst liv.

I dag vet ethvert dugelig menneske at han har en viktig plass å fylle i den organismen som utgjør hele hans folk. Han vet at på plassen han står så har han et ansvar overfor alle folkekamerater. I dag er derfor ethvert menneske stolt over oppgaven som de gjennom skjebnen og folkets ledelse har blitt tildelt.

Det finnes for ham ikke noe finere og ikke noe større enn å få bruke hele sin kraft og hele sin personlighet for sitt folk og for sin familie. En orientalsk og mystisk verden har gjort arbeidet til en byrde, en straff for syndere, noe slitsomt og ubehagelig. Det nordiske mennesket ser i arbeidet noe stort og fint. Han hadde ikke vært lykkelig om han ikke var i full sving og arbeidet. Mot den sionistiske arbeidsskyheten setter han arbeidets skjønnhet.

Når vi nordiske mennesker vandrer gjennom våre herlige hjembygder og får nyte våre vakre skoger, åkrer og sjøer, og våre høye fjell og havet, da er vi stolte over at vi har blitt velsignet med et slikt verdifullt land. Da er vi glade, frie og lykkelige og henter livskraft fra denne gleden.

Og slik som vårt arbeide blir til en bekjennelse av skaperverket, til en edel bønn, så blir vår muntre vandring gjennom naturen den fineste gudstjeneste i det store tempelet som vår skaper har bygget.

Utallige er uttrykkene for lykke, som det nordiske mennesket har gjenoppdaget. Naturlig og ekte er denne lykke i sin natur.Det finnes mennesker som bare kjenner til en begrenset, høytidelig lykke, og for dem finnes det bare et tilbakeholdent smil. Vi er glade og lykkelige over at vi atter igjen av hele vårt hjerte kan le, fritt og uhindret. Denne latter kan iblant være uvøren og denne lykke kan iblant være sprudlende. Den kommer alltid å være ren, da den er naturlig. Den kommer alltid å være folkelig, da den strømmer fra det edle i vårt blod.

Solen er vårt symbol. Ren, klar og varm stråler den. Slik som solen ledsager oss, slik ledsager også gleden over vår marsj inn i fremtiden. Lys og solfylt er vår vei. Også arbeidet og kampen stråler gleden mot. Å være nordisk er å være glad. Så vær glad over livet!

Troen på vår idé er så stor; kunnskapen om at vi atter skal leve etter naturens lover og ordning gir oss en slik selvtillit og trygghet. Tilliten til vår leder gir oss en slik kraft, at vi virkelig både innvendig og utvendig har glede og ærlig lykke, og at vi fulle av berettiget optimisme kan se og gå imot fremtiden.

Mange av oss må atter erobre denne lykken, og må atter lære seg å føle glede. De kommende slekter kommer snart til å vandre gjennom denne glade verden, og kommer derfor av seg selv å overvinne mye av hva som ennå finnes igjen av en hemmende fremmed verdensanskuelse.

Først da kommer man å fullstendig forstå at gjenoppdagelsen av gleden for det nordiske mennesket var en av tidenes fremste gjerninger. Først da kommer man til å forstå at «Kraft durch Freude», frasen Dr. Ley myntet, er en av de viktigste byggesteinene i den nasjonalsosialistiske måten å leve på.

Les også: