Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front #17: Om nytelse

Evig front #17: Om nytelse

EVIG FRONT Nytelse som egentlig er en virkelighetsflukt er fra et nasjonalsosialistisk perspektiv problematisk. Hensikten med nytelse må være å forsterke virkeligheten, ikke å flykte fra den eller dempe den.

Det er sjelden et ord inneholder så mye verdifullt og så mye fordervelig som ordet nytelse. Ganske rett så kan nytelse i samklang med livets lover både berike, forsterke og styrke menneskets kropp, sinn og sel. Sanseløs nytelsen på den andre siden, kan fornedre, forsvake, og ødelegge hele mennesket.

Det finnes nytelsesmidler som allerede fra start kan innebære farer og være skadelige for helsen. Mest så må unge mennesket, som ennå er i vekst og under utvikling, skjermes fra slike gifter. Men også verdifulle ting kan vet sanseløs nytelse lede til fordervelse. I bunn og grunn gjelder: Enhver nytelse som er til for å bedøve, beruse og føre mennesket vekk fra virkeligheten i strid med den nordiske holdningen som har sitt fundament i selve livet.

Primitive mennesker nyter alkohol, opium eller lignende rusmidler for å for en kort stund kunne glemme dette livet og sveve vekk til en annen uvirkelig plass. Dårlige karakterer søker gjennom overdreven erotikk og unaturlig misbruk av seksuell lyst en tilfeldig bedøvelse for sinn og sjel.

Andre mennesker griper etter religiøse bedøvelsesmidler for å kunne forlate denne jordiske verden noen timer. Den hellige bygningen hos mange religiøse selskap, det mystiske mørket, duften av røkelse og brennende lys og sektlignende seremonier brukes i stor grad for å fremme en religiøs rus og ekstase og lede menneskene inn i en midlertidig fortryllelse. Hos visse sekter blir til og med også seksuelle utskeielser og andre bedøvelsesmidler forbundet med den religiøse nytelsen og tillates å få makt over menneskene.

Helag-2-av-20

Det nordiske mennesket står midt i livet. Hennes verdensanskuelse har sin rot i livet, forblir i virkeligheten og holder seg vekke fra alle slags illusjoner. Enhver nytelse som fjerner henne fra livet, som truer å gjøre henne udugelig og kraftløs, må hun instinktivt holde seg vekke fra. Enhver nytelse som leder henne mot illusjoner, må hun prinsipielt bekjempe.

Det nordiske menneskets liv blir dermed ikke dystert og sørgelig. Det blir snarere slik at hun tar vare på det virkelig livet, helt og fullt. Det er den naturlige livsordningens nytelse som på alvor leder mot virkeligheten og ikke vekk fra den. Vin for eksempel er en gave fra naturen. Å nyte vin på en fornuftig måte, å drikke med måte, ta til seg vinens kraft og sette pris på det edle innholdet i denne gudegave stimulerer til både glede og godt arbeide. Det fremmer også fellesskapet, og foredler hjerte og sinn.

Dette er målet med enhver nytelse: Kreftene som har blitt skjenket oss skal utvikles, foredles, forbedres, forsterkes og forhøyes gjennom enhver nytelse. Gjennom nytelser av alle slag så skal mennesket stimuleres til arbeide og skaperglede, til å oppleve naturlig fellesskap, til et godt humør og en ekte kjærlighet til livet. Virkeligheten skal ikke skjules gjennom nytelse, men i stedet føres frem i lyset. Alle kroppslige, materielle og kulturelle gaver som denne verden har å tilby skal menneskene nyte av for å bedre kunne oppfylle sitt arbeide, sin skaperkraft, sine livsmål og for å kunne stå ennå fastere i livet.

Klar og tydelig, som alle nordiske karaktertrekk, er denne livsregel. Ingen moralske anvisninger er nødvendig for å finne den rette veien. Livets naturlover viser tydelig og selvklart denne store, enkle og edle nordiske livsorden.

Les også: