Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front #19: Fanatisme og saklighet

Evig front #19: Fanatisme og saklighet

EVIG FRONT «Ingen mildhet, ingen middelmådighet, ingen halvhjertede forsøk, ingen vakling, ingen spørsmål, ingen krangling og ingen tvil» – vi er fanatikere og kombinerer vår fanatisme med saklighet.

Det nordiske menneskets holdning i det private og offentlige livet må fremfor alt kjennetegnes av to egenskaper: fanatisme og saklighet. Disse egenskapene må styre vårt folks handlinger i hverdagslivet, men viktigst av alt så må de gjennomsyre de viktigste og vanskeligste avgjørelsene.

Det nordiske mennesket elsker sitt folk, ettersom naturen har gjort henne til en del av dette folk og ettersom hennes blod er forent med dette folket. Hennes hjem og folk utgjør en fundamental del av hennes vesen. Det nordiske menneskets ære, kjærlighet og anger tilhører hennes folk. «Med Gud for Tyskland!», slik lyder vårt motto i det stille hverdagslivet, så vel som i skjebnesvangre og avgjørende tider.

I dette finnes ingen mildhet, ingen middelmådighet, ingen vakling, ingen spørsmål, ingen krangling og ingen tvil. Det finnes bare en glødende og stadig entusiastisk fanatisme. Slik brenner det nordiske hjertet i hengivenhet til sitt folk.

Med urokkelig kraft gløder denne ild gjennom den person som en gang har blitt grepet av den, uansett om han står ensom på en vaktpost, utfører sitt jobb eller marsjerer i fremste linje i den politiske, militære eller ideologiske kampens store front. Når en storm raser gjennom landet forener dog alle disse millioner av branner seg til et enormt ildhav, et hav som lyser opp selv den mørkeste natt, som fortærer alt søppel og som ødelegger alt som stiller seg i dets vei.

Det store forbildet som lyser opp vår vei er vår leders personlighet. Kunnskapen om at lederen marsjerer i spissen for vårt folk gir oss en uovervinnelig kraft.

Det finnes timer og dager da man kan bli trøtt og deprimert. Det finnes tider ta man kan bli apatisk og likegyldig. I slike stunder skal det holde å tenke på vår leder og vårt folk, å se på var fane og på vårt rikes store symboler, for å rykke oss opp og på nytt forvandle den ulmende gløden til en flamme.

Om det finnes risiko for at man blir utbrent på grunn av endeløse små motganger; om en fremmed ideologisk gift forsøker å spre seg i all hemmelighet; om det finnes risiko for at man av feighet ignorerer en folkekamerats nød og sorg – ja, da må fanatismen atter bryte ut på nytt og gang på gang lede oss tilbake til livet.

Kun fanatisme i seg selv, kan dog føre oss på feil spor, som er hvorfor saklighet alltid må gå hånd i hånd med fanatisme. Vi er også dikternes og tenkernes land, og i vårt folk er entusiasmens energi forbundet og forankret i en dyptgående virkelighetsoppfatning.

Fanatisme alene kan føre til ensidighet, urettferdighet, tankeløshet og blindhet. Den som dog kan forene sin fanatisme med nøktern saklighet, er den som kommer til å forårsake sin motstander størst skade. Den som bare er fanatisk oppfattes som useriøs. Den som er saklig og fanatisk samtidig, kommer til å overvinne all motstand som stiller seg i hans vei, i både gode og dårlige tider.

Dette gjelder for den positive oppbyggelsen av av den naturlige nordiske verden som vi kjemper for. Det gjelder også når det kommer til å forsvare seg mot alle slags motstandere. Når vi på denne måten bygger opp og forsvarer vår verden, i så vel stort som smått, fanatisk og saklig, kommer vår verden å seiersrikt å bekjempe alle sine fiender.

Les også: