Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front #20: Evig front

Evig front #20: Evig front

EVIG FRONT I det siste kapittelet av «Evig front» gis en kraftfull oppsummering av skriftens budskap.

Gjennom ytre makt, gjennom beregnende sluhet, et klokt sinn, mangesidig propaganda og ordentlig organisering kan man oppnå kortvarige fremganger og vinne midlertidige seire. Kreftene, som i menneskenes og folkenes liv leder til varig beskyttelse og overlevelse, ligger dog i den urokkelige karakteren, i den blodsbetingede sjelens kjerne.

Helse, visdom og forstand, talent for organisering og mange andre gaver fra naturen er forutsetninger for at menneskets verk skal bli fremgangsrikt. Verdens avgjørende strider utkjempes dog av de store karakterene. Uten en dyp forankring i både karakter og mentalitet er ethvert verk en tilfeldig illusjon og enhver fremgang en flyktig kjepphest.

Et folk som vil overleve kampen mellom de politiske maktene og ideologiske kreftene må derfor først og fremst forenes i en stor front av indre og mental standhaftighet. For å oppnå dette trengs ingen kunstige forsøk på å omvende mennesker med en komplisert morallære eller konstruerte dogmer. Karakterens verdi hviler på hvert folks rasemessige forutsetninger.

LES OGSÅ: Nasjonasosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen

Alt denne store og evige front trenger – denne front av guddommelige leveregler som naturen har gitt folket – er å pleies, stadig renses fra skitt, beskyttes fra fremmede oppløsende elementer og å realiseres i hverdagen.

For det nordiske mennesket ligger mening med livet – i nettopp livet som sådan. Likeledes er det dog guddommeligheten som hersker i verden, og alle mennesker er en del av dette naturlige fellesskapet og er pliktige å underkaste seg fellesskapets lover. Ethvert menneske er ansvarlig for sine handlinger og holdninger. Ære er ledestjernen, og gjør man seg skyldig til noe er det ens plikt å gjøre bot og bedring.

Den nordiske mannens urokkelige karakter tar sitt beste uttrykk i soldatånden. Den nordiske kvinnens karakter speiles i hennes takt og verdighet. Tider av besluttsomhet krever ofte uhørt stort heltemot fra både menn og kvinner.

Det nordiske mennesket går livets alle store virkeligheter i møte med ærbødighet. Hun finner en naturlig innstilling og har et forhold til både sorg og glede. Å feire i fellesskap eller å i ensomhet sysselsette seg med fredelige, kreative aktiviteter oppfyller hennes livsrytme. Å ta hånd om sin kropp og nyte av skapelsens gaver verdsettes av nordiske mennesker som en måte å utvikle seg på i positiv retning. Klart og enkelt, samt uten lange moralregler, har også vår ledelse disse lover som sitt forbilde.

Fanatisme og saklighet leder individet og hele folket til livets og historiens store fremganger. Ethvert nordisk menneske har den hellige plikten til å innrette seg i den store, evige fronten av det nordiske folkets karakter og holdning. Alle som ikke klarer å hevde seg mot politiske motstandere eller fremmede verdener bør først avgjøre om han selv er voksen nok rent karaktermessig.

Alle som bruker kraft og styrke i den nåværende tidsalderen bør også tenke på at den store evige fronten, som er det nordiske folkets bolverk, er det som utgjør verdien av hans mentalitet og karakter. Denne evige front er stor, rett og tydelig, folkelig og livsbejakende, den følger den naturlige skapelsesordningen, den er glad og solfylt, men samtidig hard og uovervinnelig. I årtusener stod den, i dag er den atter vekket til live og den kommer til å stå i ytterligere tusener av år.

Les også: