Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front #9: Skjønnhet

Evig front #9: Skjønnhet

EVIG FRONT Hva er kvinnelig skjønnhet? Hva er kvinnens viktigste rolle i samfunnet?

Ethvert folk har gjennom sin rasemessige egenart et helt eget og fastbestemt idealsyn på kvinnen. Det er vanskelig å med ett ord sammenfatte alle de høytstående, edle og vakre idealbildene som det nordiske folket sammenkobler med kvinnen. Et av de mest passende ordene for alle dyder og egenskaper, er ordet skjønnhet.

Skjønnhet betyr naturlig, velformet og kroppslig skjønnhet. Et usunt forvridd bilde av den naturlige skjønnheten – gjennom unaturlig styrketrening, abnorm sexlyst, ukvinnelig maskulinisering osv. – står i motsetning til denne sjarm. Gjennom sunn bevegelse i luft, sol og vann både formes, fremmes og ivaretas den naturlige skjønnheten. I frisk og glad lek og dans, i kvinnelige idretter og gymnastikk løftes den kvinnelige kroppens skjønnhet frem, og beriker fester, feiringer og selve fellesskapet, samt formidler de høyeste verdiene for alle menn.

I dette ligger også kilden til oppfyllelse og fullbyrdelse av kvinnens innerste vesen. Den sanne nordiske kunsten viser gjennom tusener av år et speilbilde av denne kvinnelige skjønnhet. Skjønnhet betyr samtidig en sjelelig og åndelig holdning, noe som ytrer seg i en mangfoldig form. Skjønnhet uttrykker seg gjennom den kvinnelige harmonien hos sjelelige og åndelige krefter, den milde sinnsstemningen mellom forstand og sinnelag.

I den vennlige, pleiende, elskende og alltid hjelpsomme moderen og husmoren virkeliggjøres den sanne betydning av en kvinnes liv. Kunsten, under hele vår historie, har løftet frem og lovpriset dette utømmelige dyp i kvinnens temperament – den kvinnelige morskjærligheten, den uselviske og kjærlighetsfulle hengivelsen og den uendelige rikdom som finnes i den nordiske kvinnesjelen. Og når man prater om skjønnhet hos en jente eller kvinne, prater man også om den sjelelige intimiteten. Til tross for dette ønsker ikke den nordiske kvinnen å utelukkende være en dyktig og god husmor.

I Orienten var kvinnens oppgave utelukkende å føde barn og å tjene. Den nordiske kvinnen vil være en vitende og forståelsesfull kamerat og medarbeider, som stolt står ved sin manns side. Hun vil ta del av mannens sorger, oppgaver og arbeide – ja, hun vil styrke og inspirere ham. Den nordiske kvinnen er derfor ikke opptatt av overdreven overfladisk skjønnhet og kortvarige stimulanser.

Fra hennes verdighet lyser det samtidig et klart bilde av en rik sjel og en dyp forståelse for livets alle aspekter. Hun bekymrer seg ikke kun med å lage mat, men hun legemliggjør sitt hjems kultur, sin leilighets innredninsstil og familiens måte å leve på. Fra skjønnheten hos piken og kvinnen utstråles derfor alltid en klar ånd og et saklig sinn.

Kvinnen er bæreren av nytt liv, den som bevarer blodet og egenarten hos det kvinnelige kjønn. Hun skal verne om blodets renhet, samt avverge gift og fordervelse. For hver kvinne er dette en av de mest hellige oppgaver og den høyeste stolthet. For hver man betyr dette et uendelig ansvar overfor sitt folk.

Den kvinnelige skjønnhetens dypeste vesen og vakreste smykke ligger i dette blodets renhet og egenart. Som bærer av nytt liv blir kvinnen en del av de guddommelige kreftene. Gjennom sitt blod er hun ubrytelig forbundet med sitt folks evige liv.

Fra nordisk blod og temperament vokser også vår verdens- og livsanskuelse frem. Kvinnen er den mest passende bæreren og læreren for å gi sine barn den rette livs- og verdensanskuelsen. Hun skjenker dem ikke bare livet, men er også den første og mest nærstående og egnede til å løse deres funderinger omkring livsgåtene, samt introdusere dem til de store og små spørsmålene omkring den guddommelige skapelsen.

Kvinnen åpner sine barns øyne om den mangfold som eksisterer på jorden, og blir dermed også selv rikere. Hun lærer dem hva som er godt og ondt, vakkert og stygt, edelt og vanlig, samt å skille på hva som er sunt og hva som er skadelig. Hun lærer barna de evige sammenhengene mellom familie, folk, hjembygd og lederen, om arbeiderne, bøndene og soldatene, om krig og fred og de evige livslovenes opphav.

Kvinnen leder til slutt også sine barn til troen på en guddommelig kraft, en skaper, som står høyere enn oss. Gjennom hengivenhet til denne naturlige og inderlige verdensanskuelsen, gjennom kunnskap om den guddommelige skapelsesordningen, finner kvinnen selv denne indre kraft og rikdom i sitt eget hjerte, som særskilt utmerker den nordiske kvinnen.

Naturlig skjønnhet og helse, blodets renhet, sjelelig rikdom, et klart sinn, ekte verdensanskuelse, det er de gaver som stråler ut av de nordiske jentene og kvinnenes skjønnhet. Denne forkjærlighet til å bevare og reprodusere seg, er hver kvinnes største stolthet, oppgave og forpliktelse.

Å erobre og beholde en slik kvinne, mor for sine barn og som livskamerat, er hver eneste manns største ønske. Et folk, hvor glansen av denne kvinnelige skjønnhet forener seg med den militære holdningen til mannen, kommer til å leve og frodes i all evighet.

Les også: