Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Evig front: Forord

Evig front: Forord

NASJONALSOSIALISME Hver søndag vil Frihetskamp publisere et kapittel av boken «Evig front». Her følger en introduksjon av boken og forfatteren.

«Evig front» ble publisert i 1939 og består av tyve kapitler som opprinnelig ble publisert som søndagsartikler i avisen «Die Zeit». Kapitlene er således kortfattede og lettleste. Avisen ble utgitt i Sudetenland, et område befolket av tyskere som senere ble en del av Det tredje riket.

Til tross for det komprimerte formatet inneholder boken en stor mengde visdom. Hvert kapittel omhandler et spesielt emne og emnene spenner alt i fra krig og religion, til folkefellesskap, ære og glede. Man kan si at boken beskriver den germanske folkekarakteren og løfter frem de idealer som nasjonalsosialismen ville forsterke hos tyskerne. Store deler av bokens budskap er dog både tid- og grenseløst og passer like bra til Norden 2018, som til Tyskland på 30-tallet.

Boken er forfattet av Albert Hartl, men ble publisert under pseudonymet Anton Holzner. Totalt gav han ut fire bøker og samtlige ble publisert av bokforlaget Nordland Verlag som var drevet av SS.

Hartl ble presteviet i 1929, men forlot senere den katolske kirken. Han var med i SS og avanserte der til graden Sturmbahnführer og gjorde karriere i sikkerhetstjenesten hvor han blant annet arbeidet med å overvåke ideologisk suspekte grupper.

Etter krigen ble Hartls bøker satt på den sovjetiske listen over forbudt litteratur. Bøkene har tidligere blitt oversatt til engelsk, og gjøres nå tilgjengelig også på norsk.

Frihetskamp vil hver søndag publisere et nytt kapittel av «Evig front». Første kapittel publiseres søndag den 28. oktober.

Publiserte kapitler: