Hjem Nyheter Norden Expo: «Det finnes ingen svensker – altså kan de ikke byttes ut»

Expo: «Det finnes ingen svensker – altså kan de ikke byttes ut»

FOLKEUTBYTTET Ved å definere svensker som alle som fødes i Sverige og ikke-svensker som alle som fødes utenfor Sverige forsøker Expo å «bevise» at det ikke pågår noe folkeutbytte.

Den storfinansfinansierte etterretningsorganisasjonen Expo forsøker å gi seg inn i debatten om befolkningsutbyttet i vesten. Ikke overraskende mener Expo at det hele er en «høyreekstrem myte» som kan motbevises med tall.

Expo konstaterer at 18 prosent av alle mennesker i Sverige er født utenlands, ifølge tall fra statistisk sentralbyrå (SCB). Dette utgjør ifølge Expo hele den ikke-svenske delen av befolkningen ettersom «[k]ategorien «utenlandsk bakgrunn» lages det ingen prognoser for av SCB».

Når de hevder at «svensk» betyr «menneske født i Sverige» øker naturligvis den svenske befolkningen med hver person som fødes, mens den ikke-svenske delen kun øker med hjelp av innvandring. På denne måten klarer Expo å «bevise» at det også i fremtiden kommer til å finnes flere svensker enn ikke-svensker i Sverige.

Expo mener videre at rapporter som nederlandske Gefiras – som peker på at etniske svensker i løpet av kort tid kommer til å være en minoritet i Sverige – ikke er troverdige. Dette ettersom det ifølge Expo ikke finnes noen etniske svensker:

Men Gefira skriver også uttrykkelig at hva de har regnet på er antallet «innfødte hvite svensker», en vilkårlig definert kategori som bygger på den feilaktige ideen om at det finnes menneskeraser, inkludert en hvit rase.

Expo mener at etniske svensker er en «egen, uklart definert underkategori av Sveriges befolkning» som Gefira «finner opp» og forsøker regne på «som om den var isolert fra resten av folket».

Konklusjonen de trekker er altså at svensker ikke eksisterer som etnisk gruppe, men kun består av individer som fødes innenfor landets grenser og at disse også i fremtiden kommer til å være i majoritet så lenge ikke flere millioner mennesker som er født i andre land bosetter seg i Sverige.