Hjem Nyheter Norge Færre nordmenn, økonomiske utfordringer og redusert levestandard er Norges fremtid, melder SSB

Færre nordmenn, økonomiske utfordringer og redusert levestandard er Norges fremtid, melder SSB

MASSEINNVANDRING Lavere realinntekt, redusert levestandard, økonomiske utfordringer, økt skatt og folkeutbytte – er bare noe av det nordmenn har å se frem til i de kommende årene med fortsatt masseinnvandring. Dette ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Selv norske myndigheter begynner å erkjenne at masseinnvandring og flerkultur er skadelig for Norge. I en rapport publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) den 2. november males det opp et dystert fremtidsscenario for det norske folk.

Rapporten, som er skrevet av forskerne Erling Holmøy og Briger Strøm har vært klar siden 9. mai, men har blitt bevisst holdt tilbake av ledelsen i SSB i et forsøk på å dysse ned de negative konsekvensene av masseinnvandringen for den norske befolkningen. Under ledelse av Christine Meyers skal Holmøy blant annet ha blitt kastet ut av forskningsavdelingen fordi han presenterer upopulær fakta om den destruktive masseinnvandringen i sin rapport.

En av konsekvensene av masseinnvandringen som kommer frem i rapporten er blant annet at etniske nordmenn allerede er på god vei til å bli minoritet i eget land innen utgangen av dette århundret. I rapporten heter det at i år 2100 utgjør andelen innvandrere fra Asia og Afrika 29 prosent av Norges befolkning.

Andre urovekkende opplysninger som kommer frem i rapporten er:

  • Innvandring til Norge først doblet seg fra midten av 80-tallet og frem til starten av 2000-tallet – og har igjen doblet seg etter det.
  • Befolkningen i Norge vil øke til godt over 8 millioner innen utgangen av dette århundret, hovedsaklig på grunn av at innvandrere får langt flere barn i snitt enn etniske nordmenn.
  • Økonomiske utfordringer på grunn masseinnvandringen vil føre til at staten må hente inn 50 000 kroner mer per innbygger (200 000 kroner for en normal familie).
  • Med forsatt masseinnvandring vil man mot slutten av dette århundret regne med over 100 000 kroner lavere realinntekt.
  • Veksten i gjennomsnittlig materiell levestandard avtar med økt innvandring.
  • Masseinnvandringen fører til et fall i inntekten fra produksjon i fastlandsnæringene som avhenger av befolkningen gjennom sysselsettingen. Masseinnvandringen vil også føre til lavere produksjon i ikke-oljerelatert sektor og en massiv svekkelse av offentlig økonomi.
  • Gjennomsnittlig årlig vekst i Norges disponible realinntekt per innbygger faller fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2016–2060. I perioden 2060–2100 reduseres veksten fra 0,6 til 0,5 prosent.

Man får anta at rapporten er blitt revidert og pyntet på, med tanke på at den i lengre tid har blitt holdt tilbake, som følge av at den inneholdt ubehagelig fakta om masseinnvandring og flerkultur. Med tanke på folkeutbyttet er det uvisst om forskerne har tatt i betraktning de stadig synkende norske fødselsratene. 

Les hele rapporten HER.