Hjem Opinion Kommentar Familien og venners motstand

Familien og venners motstand

KOMMENTAR Enkelte folk blir applaudert av sine foreldre for sitt engasjement, andre ikke. Ofte baserer de sine argumenter etter moralen som flertallet av innbyggerne har, men som ikke maktens ledere har.

Alle som organiserer seg til noe som har med nasjonalsosialismen å gjøre har et eller flere familiemedlemmer, eller venner, som kommer til å mislike ens engasjement i den grad at de aktivt vil forsøke å få deg til å gi opp motstanden mot det anti-hvite rasehatet og folkeutbyttet. Det behøver ikke å være en særskilt person, men det kan være flere i familien som motarbeider ens engasjement. Formålet deres kan være så mangt; en del legger stor vekt på hvordan omverdenen ser på familien.

Kort fortalt skal det legges på bordet at alle som sysler med politikk kan bli utsatt for dette: man kan være en sosialdemokrat blant en gruppe venner der alle er borgerlige, eller at man har en far eller mor som er libertarianer. Det kan utarte seg til vanskelige forhold også i disse forholdene; jeg har hørt historier.

De har kanskje et annet politisk syn, de befinner seg kanskje fortsatt i et stadium av hjernevask der et multietnisk samfunn er bra og jødene anses være totalt feilfrie og uskyldige. Eller så har de en innvandrer på jobben som de liker. Det ovenstående gjelder selvklart dine venner også.

Hvem er hjernevasket?

De tror kanskje at du har blitt hjernevasket, men sannheten er at det er de som er hjernevasket av media og staten. Du har lest begge sider av historien: en som du fikk på skolen, deretter en som du har tilegnet deg gjennom selvstudier. Vi vet at det er selvstudier, for skoleverket legger ikke frem det som HitlerGoebbelsGöring eller hva de andre nasjonalsosialistene faktisk uttrykte i sine taler eller skrifter. Skolen feiltolker, ofte bevisst, hva nasjonalsosialistene uttrykket seg om og skrev. De har bare fått den ene versjonen som er full av tyskhatende propaganda, derfor er de ute av stand til å forstå hvorfor du mener som du gjør.

Sannheten er at dette landet blir stadig mer en konfliktfylt multietnisk og flerkulturell suppe. Det svenske samfunnet var på topp, men dette samfunnet ble visket bort. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, vår arv har blitt gitt bort til fremmede.

Sannheten er også at dine familiemedlemmer og venner mest sannsynlig tilhører gruppen «folkemassen». Det gjør at de har det vanskelig med å forholde seg til logiske argumenter og lange saklige utleggelser. Du kan kaste bøker på dem, spamme lenker, tatovere inn sitater på innsiden på øyenlokkene deres – de kommer fremdeles ikke til å ville innse! De er følelsesstyrte og komisk nok veldig autoritetslydige, derfor danser de etter dette autoritære liberale demokratiet som har lært dem at nasjonalsosialismen er «ondskapen selv».

Ikke vær redd for å true med puten mot boomeren

Ettersom de er følelsesstyrte så kommer de troligvis til å forsøke å utpresse deg psykisk ved å påstå at det er moralsk galt å være nasjonalsosialist. Ikke vær redd for å kontre når de forsøker å skamlegge deg for ditt engasjement. Kontringer kan være at du anklager den eldre generasjonen for å ha skapt dette samfunnet. Nå vet vi at eliten er de som styrer det massene tror på, men slekt og venner tror at det er de som styrer, de utnytter dette maksimalt, de er skyldige! Du kan forklare alt om elitens makt senere når de har sluttet med å vrangstille seg.

Er det virkelig betent med foreldrene at de prater om å gjøre deg arveløs eller kaste deg ut fra hjemmet, ikke vær redd for å være like hensynsløs tilbake. True tilbake med at det ikke blir noen besøk med de fremtidige barnebarna og at de kommer til å dø ensomme på aldershjemmet med en rasefremmed innvandrer som pleier dem, og som ikke kan snakke vårt språk.

Med søsken og venner blir det vanskeligere å håndtere, men her er det viktig å ikke la de dominere argumentasjonen med sine indoktrinerte belæringer om at «alle mennesker er like» og «det finnes bare én rase og det er mennesket», samt alt det andre de kan komme på. Iblant, eller med enkelte, kommer det kanskje til å bli en permanent splittelse, men så lenge de ikke raseblander seg ut skal du huske på at du også kjemper for dem og deres hvite barn selv om de ikke forstår det på dette tidspunkt eller kanskje aldri noensinne kommer til å forstå det.

Kriminalitet

Enkelte familiemedlemmer eller venner mener sikkert at nasjonalsosialistiske bevegelser som Den nordiske motstandsbevegelsen anvender seg av «ulovlige metoder» og dermed anser at disse politiske bevegelsene er feil å tilslutte seg til. Ja, å sette opp klistremerker er selv en «ulovlig handling» ifølge dem. Men man skal også vite at samtlige politikere har gjort seg skyldige til langt verre forbrytelser: de har alle overgitt vårt land, de hadde alle blitt dømt skyldige i dette om noen hadde stilt de til domstolen.

Hver stat eller regime ønsker at deres undersåtter har en moral der man setter i gang med så lite djevelskap som mulig mot sin egen styresmakt. Massene får ikke ødelegge, mishandle, stjele, drepe, lyve og så videre. Herskerne har en annen moral, de gjør alt dette, og om de ikke gjør det direkte selv så gjør en annen part det for dem. Dreper virkelig politikere folk? Ja, våre politikere samarbeider med styrende politikere i andre nasjoner der man aktivt dreper sine motstandere. I Norden sender man i vei soldater for å bistå med drapene. En soldat som tar livet av en annen person er en morder, det er bare det at man kategoriserer soldaten i en annen kategori for å gjøre denne drepingen mer akseptabel.

Herskernes egen moral bruker massene å ignorere. De vet ofte om dette, men vil ikke gjøre noe med det for da hadde nesten alle politikere og journalister blitt hengt i lyktestolper samtidig som finanspampene hadde fått så mye varmt gull som de kunnet ta imot i sine grådige hender.

Dette er et viktig punkt for de å forstå, for den politiske samtalen i dag er ofte disneyfisert, det ligger ofte, sagt rett ut, på et barns nivå. Dette er for å få en likegyldig befolkning, men samtidig er det slik at herskermoralen er det som behøves om man skal styre over en nasjon.

Demokratiets løgn

Selve essensen i et demokrati er å lyve for å stille seg frem i et bedre lys. «Alle politikere lyver» kan man høre noen si når man påpeker at noen fra deres parti har faret med løgn, og dette er til en viss del sant, men hva forteller ikke det om hvilken type mennesker som folket velger og om hvordan hele samfunnet aksepterer løgnaktighetene.

Jeg mener at et autoritært samfunn har en mye større sjanse til å bli et ærlig samfunn. For i et slikt samfunn kan de styrende meddele ugunstige, men nødvendige beslutninger til folket i et større omfang uten at noen politikere eller politiske grupper skriker ut falske forhåpninger i hensikten av å vinne over den lettlurte massen som ikke har vett nok til å avgjøre begge partenes standpunkter.

Press mot deg

For de som utsettes for press er det viktig å forstå at de ikke er de første som har blitt utsatt for det. Det finnes folk med erfaring som selv har vært med om slikt før.

Er du fersk så spør også om hjelp med argumenteringen om det er slik at familiemedlemmene vil diskutere temaer som du kanskje ikke kjenner at du har alle fakta om. Men det viktigste av alt er at du er beredt på å finne din egen vei og at du våger å gjennomføre det uansett hva andre synes. Står du bare på ditt så er det likevel noe de kommer til å respektere, for mennesker (og det gjelder også din familie og dine venner) dras til styrke og beslutsomhet, de ser instinktivt opp til det.

Opprinnelig publisert 17. november 2021.