Hjem Historie Familien Rosenberg – sovjetiske spioner

Familien Rosenberg – sovjetiske spioner

HISTORIE Den 6. mars 1961 startet rettssaken mot det jødiske paret Julius og Ethel Rosenberg. Paret var mistenkt for å ha videreformidlet atomhemmeligheter til Sovjetunionen.

Ethel og Julius Rosenberg. Foto: Roger Higgins, photographer from «New York World-Telegram and the Sun, Public domain, via Wikimedia Commons

Julius og Ethel Rosenberg kom fra lignende bakgrunn. De kom til verden i New York med noen års mellomrom, begge som barn av jødiske innvandrere fra Øst-Europa. De to møtte hverandre på midten av 30-tallet da de ble involvert i Young Communist League. Noen år senere giftet de seg.

I 1940 vervet Julius Rosenberg seg til hæren. Han var stasjonert ved Fort Monmouth Signal Corps-laboratoriet i New Jersey, hvor høyteknologisk forskning ble utført innen områder som radarteknologi og elektronikk. I september 1942 ble Julius Rosenberg rekruttert til NKVD av den sovjetiske agenten Semjon Semenov, også jødisk.

Takket være sitt arbeid i militæret hadde Rosenberg tilgang til store mengder topphemmelig materiale. Han overleverte store mengder topphemmelige dokumenter til sine sovjetiske føringsoffiserer, inkludert tegninger av avanserte nærhetsbrannrør og komplette tegninger av det amerikanske P-80-flyet.

Prototype av det amerikanske jetflyet Lockhead P-80. Foto: USAF, Public domain, via Wikimedia Commons

Det tok ikke lang tid før Rosenberg også rekrutterte andre kommunistiske jøder til å spionere for sovjeterne. De fleste av «rekruttene» hadde også jobber i viktige forsvarsindustrier. Han rekrutterte også sin svoger, David Greenglass, som jobbet på Manhattanprosjektet (det amerikanske atomvåpenprogrammet ledet av jøder).

David Greenglass sørget for at spionringen kom over tegninger fra Trinity-prosjektet, USAs første atomprøvesprengning. Han rekrutterte også sin egen kone, Ruth Greenglass til spionringen.

Slutten på Rosenbergs spionring kom da den britiske statsborgeren og kommunisten Klaus Fuchs ble avslørt som spion for sovjeterne. Under avhør tilsto Fuchs at han var spion, og han pekte også ut jøden Harry Gold som en sovjetisk kurer. Da Gold ble arrestert i mai 1953, avdekket han ytterligere forgreninger i spionringen og navnga David Greenglass som ble arrestert kort tid etter.

Da FBI avhørte Greenglass, tilsto han sine forbrytelser og pekte også på sin svoger Julius Rosenberg som personen som rekrutterte ham. Han fordømte også sin egen søster som sovjetisk spion.

6. mars 1951 ble Julius og Ethel Rosenberg stilt for retten anklaget for spionasje. Aktoratets hovedvitne i rettssaken var David Greenglass. Han fortalte villig om søsterens deltakelse i spionringens arbeid med å videresende atombombehemmeligheter til sovjetiske NKVD.

29. mars 1951 ble Rosenbergs funnet skyldig i spionasje, og en uke senere mottok de sine dommer. Julius og Ethel Rosenberg ble dømt til døden. I dommens begrunnelse ble det skrevet:

Jeg anser deres forbrytelse verre enn mord … Jeg tror deres handling i å legge i hendene på russerne A-bomben år før våre beste forskere spådde at Russland ville perfeksjonere bomben, allerede har forårsaket, etter min mening, den kommunistiske aggresjonen i Korea, med de resulterende tapene på over 50 000, og hvem vet, millioner flere uskyldige mennesker kan betale prisen for deres forræderi.

«Old Sparky» – den elektriske stolen i Sing Sing. Foto: Singchair, Public domain, via Wikimedia commons.

Etter dommen engasjerte et stort antall mennesker, hovedsakelig kommunister, seg for Rosenberg-paret. Disse inkluderte Albert Einstein, Jean Paul Sartre, Nelson Algren og Pablo Picasso. Demonstrantene hevdet at paret var uskyldig, og at den virkelige årsaken til rettssaken var antisemittisme.

Etter kommunismens fall har dokumenter fra NKVD-arkivene bekreftet at Rosenberg-paret faktisk var sovjetiske spioner. Familien Rosenberg ble henrettet den 19. juni i den elektriske stolen i Sing Sing-fengselet i New York.