Hjem Historie Dagens historiske Feltmarskalk Hugo Sperrle

Feltmarskalk Hugo Sperrle

HISTORIE Den 7. februar 1885 ble Hugo Sperrle født. Han gjorde karriére i det tyske flyvåpenet og avsluttet den som feltmarskalk.

680px-hugo-sperrle-forside
Fotoer: Bundesarchiv, Bild 146-1987-121-30A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons / offentlig eie.

Den 7. februar 1885 ble Hugo Sperrle født i Ludwigsburg i søndre Tyskland. Etter skolen vervet han seg til Den keiserlige tyske armé hvor han begynte sin karriére som kadett ved det 126. infanteriregimentet i Wurttemberg. Etter et år som kadett ble han forfremmet til løytnant. Høsten 1913 fikk han ordre om å melde seg til krigsakademiet for å gjennomføre flyutdannelse.

Ved utbruddet av første verdenskrig var Sperrle stasjonert ved den 4. flybataljonen. Under den fire år lange krigen var han stasjonert ved flere enheter i hærens flyavdelinger. Han avsluttet krigen som kaptein og befalhaver for den 7. armés flykorps og ble belønnet med et stort antall medaljer for sin innsats i krigen, blant annet Jernkorset av 1. og andre 2. klasse, «Hindenburgkorset» og Ritterkreuz des königlichen Preußischen Hausordens von Hohenzollern.

I Versaillestraktaten fikk Tyskland forbud mot å ha et flyvåpen, og Hugo Sperrle ble flyttet tilbake til infanteriet hvor han tjenestegjorde i flere år. Han ble forfremmet flere ganger og da han igjen ble satt til flytjeneste var han oberst og regimentssjef.

Våren 1934 ble Hugo Sperrle omplassert til flydepartementet, og da Luftwaffe ble grunnlagt i 1935 fikk han befal over en flystab og ble samtidig forfremmet til generalmajor. Et år senere ble han utstedt til sjef for det nyopprettede forbandet Legion Condor, som hadde blitt opprettet for å hjelpe den nasjonalistiske siden i den spanske borgerkrigen.

I november 1937 ble Hugo Sperrle forfremmet til full general og ble utstedt til sjef for den 5. luftkretsen. Da andre verdenskrig brøt ut i september 1939 var han sjef for den 3. luftflåten, som ikke deltok i det polske felttoget.

Under det franske felttoget våren 1940 hadde Sperrle og den 3. luftflåten en viktig rolle: JU-87 «Stuka» stupbombefly fra enheten gav de fremrykkende pansertroppene viktig understøtte. Etter suksessen i vest ble han belønnet med Ridderkorset og ble forfremmet til feltmarskalk.

Hugo Sperrle sammen med Hitler og andre feltmarskalker i Luftwaffe.
Hugo Sperrle sammen med Hitler og andre feltmarskalker i Luftwaffe.

Hugo Sperrle fortsatte som befalhaver for den 3. luftflåten under det som kalles for «slaget om Storbritannia». De nesten årene var Sperrle og hans forband fortsatt stasjonert i Frankrike som forsvar mot britisk aggresjon.

Under de alliertes landstigning i Normandie sommeren 1944 hadde Hugo Sperrle 319 operative fly til forsvar av Frankrike – de allierte hadde over 9 000 kampfly til disposisjon. De dårlige oddsene gjorde Sperrle defaitistisk og motløs, og hans manglende evne til å lede troppene gjennom den harde prøvelsen førte til at han ble avskjediget fra tjenesten.

Hugo Sperrle i Frankrike.
Hugo Sperrle i Frankrike. Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-373-2619-04A / Seuffert / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.

Etter en kort periode i krigsfangenskap, hvor han ble stilt for krigsrett for påståtte krigsforbrytelser og ble frikjent, slo han seg ned i München hvor han bodde frem til sin død i 1953.