Hjem Nyheter Globalt FILM: Å vokse opp i et homoseksuelt hjem

FILM: Å vokse opp i et homoseksuelt hjem

HOMOLOBBYEN En kanadisk kvinne forteller om sin oppvekst i et homoseksuelt og dysfunksjonelt hjem. En mørk historie som skiller seg drastisk fra regnbuehistoriene man hører om i media.

https://www.youtube.com/watch?v=PA4srhtqVQA

Dawn Stefanowicz deler sin historie om hvordan det var å vokse opp i et homoseksuelt hjem på 60- og 70-tallet i Toronto, der hun blant annet ble eksponert for forskjellige mennesker fra de ulike homoseksuelle subkulturer og eksplisitt seksuell praksis.

Stefanowicz er en internasjonalt anerkjent foredragsholder, forfatter og talsmann. I sin bok, «Out From Under: The Impact of Homosexual Parenting», skriver hun om hvordan barn blir langsiktig påvirket av ulike familiestrukturer og boforhold. Hun deler også sine personlige erfaringer fra det å ha blitt oppdratt av en homoseksuell far i et hjem der hun regelmessig ble eksponert for forvirrende, upassende og dekadent seksualitet gjennom hele sin barndom.

I et intervju med Lana Lokteff fra Radio 3fourteen går hun dypere i detalj om sin oppvekst, og tar opp noen av bevisene som viser at det å vokse opp med like-kjønnede foreldre kan være skadelig for barn. Videre peker hun på homolobbyens totale fornektelse av fordelene barn får av å vokse opp i en tradisjonell familieenhet. Hun beskriver deretter det politiske klimaet i Canada, hvor offentlig diskusjon av problemstillinger knyttet til like-kjønnede foreldre eller homoseksualitet kan føre til at man blir dømt for hatkriminalitet.

Hør intervjuet nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=MNsIRDFJWC0