Hjem Nasjonal kamp Aktivisme FILM: “Anti-Pride”-aktivisme i Oslo

FILM: “Anti-Pride”-aktivisme i Oslo

FILM Aktivister fra Motstandsbevegelsen aksjonerte forrige uke mot homofestivalen Oslo Pride.

https://www.youtube.com/watch?v=AaDwb_Fz1wo

Aktivister fra Motstandsbevegelsen inntok forrige uke hovedstaden for å aksjonere mot årets utgave av homolobbyens Oslo Pride-festival.

Folkefiendtlig propaganda ble fjernet og store mengder av Motstandsbevegelsens plakater og klistremerker ble satt opp på strategiske plasser, som rundt den såkalte Pride park. En rekke såkalte pride-flagg ble også konfiskert, noe som ble omtalt i løgnpressen og her på Frihetskamp.

FAKTA: Homolobbyen

Den organiserte homolobbyen, som er en del av den jødiske kulturmarxismen, er en samlebetegnelse på de krefter direkte og indirekte fører frem homobevegelsens folkefiendtlige ideer og idealer i samfunnet.

Homobevegelsen arbeider blant annet med:

  • Å relativisere og undergrave kjønnsbegrepet og de naturlige og biologiske kjønnsrollene. Påstander om at kjønn er en «sosial konstruksjon» og noe man kan velge selv ut i fra hva man «identifiserer» seg som. Oppmuntring til hormonell behandling og ikke-reversibel kirurgisk «kjønnskorrigering».
  • Å normalisere og popularisere homoseksualitet, og der-i-gjennom skape flere homoseksuelle individer, samt flytte frem grensene for hva som anses å være «normalt».
  • Å øke aksepten for seksuelt avvikende oppførsel i samfunnet. Baner veien for stadig mer pervers oppførsel.
  • Å relativisere og undergrave den naturlige familien. Likekjønnede og andre unormale «familie»-konstellasjoner blir forsøkt likestilt med normale.
  • Å seksualisere og indoktrinere barn og unge. Barn skal introduseres for seksualundervisning i tidlig alder, og gjerne indoktrineres i hele homolobbyens idé-arsenal.
  • Å likestille blant annet homoseksualitet med heteroseksualitet, og der-i-gjennom redefinere menneskelig seksualitet fra å handle om reproduksjon til å utelukkende handle om «selvnytelse».

Kort sagt: Homolobbyen promoterer folkefiendtlig dekadanse og antikultur, som bidrar til å undergrave og oppløse de naturlige strukturene i samfunnet. Altså selve forutsetningen for en videre eksistens for vårt folk.