Hjem Nyheter FILM: Jøder som ønsker masseinnvandringen til Vesten velkommen

FILM: Jøder som ønsker masseinnvandringen til Vesten velkommen

MASSEINNVANDRING Frihetskamp tipser om en film som viser ulike jødiske maktpersoner som åpent støtter masseinnvandringen til Vesten og dermed det pågående folkemordet på hvite.

https://www.youtube.com/watch?v=R5b-IOVKtlM

De forente nasjoner (FN) definererer i den såkalte folkemordkonvenasjonen, som ble vedtatt den 9. desember 1948, folkemord som:

en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

a) å drepe medlemmer av gruppen;
b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

Kilde:
Folkemordkonvensjonen